Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2007

Spis treści / Contents

Prestiż czasopisma - nieustanne wyzwanie
Andrzej Nestorowicz - s. 138-139
Zmiany indeksu bispektralnego w znieczuleniu pojedynczą dawką tiopentalu lub propofolu do testów kardiowerterów-defibrylatorów
Changes in bispectral index during anaesthesia with a single injection of thiopentone or propofol for cardioverter-defibrillator testing
Małgorzata Nawrocka, Magdalena A. Wujtewicz, Barbara Kwiecińska, Anna Dylczyk-Sommer, Radosław Owczuk, Maciej Kempa - s. 140-143
Terapia płynowa przed i w trakcie cięcia cesarskiego
Fluid therapy during regional anaesthesia for caesarean section
Ewa Mayzner-Zawadzka, Elżbieta Nowacka - s. 144-147
Powikłania tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa w okresie jej wdrażania
Complication of Griggs percutaneous dilatational tracheostomy during its implementation
Anna Dylczyk-Sommer, Radosław Owczuk, Maria Wujtewicz - s. 148-151
Stężenie glukozy we krwi chorych z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym
Serum glucose concentration in septic shock
Barbara Barteczko, Agnieszka Zamirowska, Andrzej Kübler - s. 152-155
Zastosowanie jednostronnej blokady podpajęczynówkowej do totalnej alloplastyki stawu kolanowego u chorych dializowanych w przebiegu chorób reumatycznych - opis przypadków
Unilateral spinal anaesthesia for knee arthroplasty in dialyzed patients. Case reports
Renata Ćwiek, Paweł Małdyk, Barbara Lisowska, Leszek Jung, Iwona Słowińska - s. 156-159
Głęboka hiponatremia po urazie rdzenia kręgowego - opis przypadku
Severe hyponatremia after spinal cord injury. Case report
Elżbieta Obara, Rafał Szczygieł, Jacek Majewski, Ewa Podwińska - s. 160-162
Nietypowe zmiany położenia końcówki cewnika portu naczyniowego - opis przypadku
Migration of the central venous catheter of a subcutaneous implanted device. Case report
Paweł Ciszewski, Joanna Tyczka, Zofia Chorąży, Krystyna Sawicz, Mariusz Skrzypczak, Jacek Nadolski - s. 163-165
Farmakokinetyczno-farmakodynamiczne zasady stosowania antybiotyków u chorych leczonych z powodu sepsy
Pharmacokinetic and pharmacodynamic considerations of antimicrobial therapy in sepsis
Piotr Smuszkiewicz, Edyta Szałek, Hanna Tomczak, Iwona Trojanowska, Maciej Błaszyk - s. 166-174
Ewolucja metod oceny składowej metabolicznej zaburzeń kwasowo-zasadowych
Evolution of acid-base balance metabolic component evaluation methods
Dariusz Tomaszewski - s. 175-180
Przeszczep płuc: opieka medyczna nad dawcą
Lung transplantation: donor care
Damian Czyżewski, Hanna Misiołek, Roman Przybylski, Ewa Kucewicz-Czech - s. 181-185
Niedotlenienie w okresie pooperacyjnym
Postoperative hypoxaemia
Piotr Müller - s. 186-189
Przegląd doniesień naukowych dotyczących efektywno?ci klinicznej i opłacalno?ci stosowania remifentanilu
Clinical use and cost-effectiveness of remifentanil
Paweł Kawalec - s. 190-195