Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2009

Spis treści / Contents

Hiperurykemia a nadciśnienie tętnicze
Hyperuricemia and hypertension
Anna Posadzy-Małaczyńska, Andrzej Tykarski – s. 4-10
Zmiany otępienne w przebiegu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy
Dementia in the course of hypertension and diabetes
Jerzy Głuszek – s. 11-16
Pierwotny hiperaldosteronizm – co nowego?
Primary aldosteronism – what is a new?
Krystyna Widecka – s. 17-21
Diagnostyka guza chromochłonnego z perspektywy 2008 roku
Diagnostics of pheochromocytoma in 2008
Mariola Pęczkowska, Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz – s. 22-27
Biomarkery uszkodzenia nerek
Biomarkers of kidney injury
Lidia Hyla-Klekot, Franciszek Kokot – s. 28-33
Ograniczenie spożycia soli kuchennej jako metoda prewencji nadciśnienia tętniczego
Salt intake reduction as the prevention method for arterial hypertension
Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Kalina Kawecka-Jaszcz – s. 34-38
Inhibitory konwertazy angiotensyny kontra sartany – co wiemy z wyników wielkich badań klinicznych w 2008 roku?
Angiotensin-converting enzyme inhibitors versus sartans – what do we know from the outcomes of the mega-trials in 2008?
Krzysztof J. Filipiak – s. 39-43
Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów w bardzo podeszłym wieku
Treatment of hypertension in the very elderly patients
Tomasz Grodzicki, Jerzy Gąsowski – s. 44-49
Ważne badania w dziedzinie nadciśnienia tętniczego
Important studies and trials in hypertension
Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz – s. 50-54
Komentarz do prac
– s. 55
Comment
– s. 56
Współczesne poglądy na zastosowanie w praktyce klinicznej hipotermii terapeutycznej
Contemporary views on the use of therapeutic hypothermia in clinical practice
Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Ewa Chabielska, Jerzy Robert Ładny – s. 57-62
Zapalenia płuc u chorych leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia – praca oryginalna
Pneumonia in patients after out-of-hospital cardiac arrest treated in emergency department – original paper
Sławomir Lech Czaban, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jadwiga Jaworowska, Wojciech Kuźniak, Jerzy Robert Ładny, Bogusław Poniatowski – s. 63-67