Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 7/2009

Spis treści / Contents

Wstęp
Mariusz Wyleżoł, Edward Stanowski – s. 492-493
Otyłość – epidemia XXI wieku. Profilaktyka i leczenie zachowawcze otyłości
Obesity – epidemic XXI century. Prevention and conservative treatment
Barbara Zahorska-Markiewicz – s. 494-497
Rozwój chirurgicznego leczenia otyłości na świecie i w Polsce
Development of surgical treatment of obesity in the world and in Poland
Edward Stanowski, Mariusz Wyleżoł – s. 498-501
Zasady kwalifikacji chorych z otyłością olbrzymią do leczenia operacyjnego
The selection of patients with morbid obesity to surgical treatment
Stanisław Dąbrowiecki – s. 502-505
Standard przygotowania do leczenia operacyjnego chorego z otyłością olbrzymią
Morbid obesity patient´s standard preparation for surgery
Zbigniew Wierzbicki, Wojciech Lisik – s. 506-509
Postępowanie okołooperacyjne w chirurgicznym leczeniu otyłości
Perioperative care in bariatric surgery
Janusz Strzelczyk – s. 510-513
Niepożądane następstwa wczesne i odległe chirurgicznego leczenia otyłości
Early and remote consequences undesirable in surgical obesity treatment
Stanisław Głuszek, , Norbert Sławeta – s. 514-523
Sprzęt i instrumenty stosowane w chirurgicznym leczeniu otyłości. Przemyślenia własne
Equipment and instruments used in bariatric surgery. Own experience
Edward Stanowski, Krzysztof Paśnik – s. 524-530
Surgical treatment of morbid obesity
Metody chirurgicznego leczenia otyłości
Krzysztof Paśnik, Mariusz Wyleżoł, Edward Stanowski – s. 531-538
Outcome of surgical treatment of morbid obesity
Wyniki leczenia operacyjnego otyłości olbrzymiej
Maciej Michalik, Edward Stanowski – s. 539-544
Revisional bariatric surgery in patients who underwent surgical treatment for morbid obesity
Chirurgia rewizyjna u chorych poddanych leczeniu operacyjnemu otyłości olbrzymiej
Mariusz Wyleżoł, Krzysztof Paśnik – s. 545-550
Komentarz do prac
– s. 552
Comment
– s. 553
Wytyczne europejskie w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej
Interdisciplinary European Guidelines on Surgery of Severe Obesity
Martin Fred, Vojtech Hainer, Arnaud Basdevantc, Henry Buchwald, Mervyn Deitel, Nicholas Finer, Jan Willem M. Greve, Fritz Horber, Elisabeth Mathus-Vliegen, Nicola Scopinaro0, Rudolf Steffen, Constantine Tsigos, Rudolf Weiner, Kurt Widhalm – s. 554-562