Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7/2009, s. 492-493
Mariusz Wyleżoł1, Edward Stanowski2
Wstęp
1Przewodniczący Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości Towarzystwa Chirurgów Polskich
2Honorowy Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Otyłości Towarzystwa Chirurgów Polskich
Chirurgiczne leczenie otyłości jest współcześnie jedyną skuteczną metodą leczenia chorych z otyłością i chorobami będącymi jej następstwem lub powikłaniami. Na przestrzeni wielu lat wykazały to wyniki licznych badań. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim badanie, w którym stwierdzono dwukrotnie rzadsze hospitalizacje i dziesięciokrotnie mniejsze ryzyko zgonu w pięcioletniej obserwacji w grupie chorych poddanych leczeniu operacyjnemu otyłości względem pozostałej populacji chorujących na otyłość (1). Z kolei badanie, które objęło grupę blisko 20 000 chorych obserwowanych średnio przez ponad siedem lat wykazało o 40% wyższe ryzyko zgonu w grupie osób niepoddanych leczeniu operacyjnemu względem leczonych metodą wyłączenia żołądkowego (2). Powyższe ryzyko dotyczyło zgonów spowodowanych zarówno chorobą wieńcową serca, jak i cukrzycą, a także, co szczególnie interesujące nowotworami. Z kolei wyniki badania SOS (Swedish Obese Subjects) opublikowane w roku 2007 wykazały, że ryzyko zgonu po 10-letniej obserwacji w grupie chorych poddanych leczeniu zachowawczemu otyłości było blisko 1,5 razy większe względem grupy poddanej leczeniu operacyjnemu (3). Te korzystne zjawiska są w oczywisty sposób wynikiem nie samego spadku masy ciała, ale ustępowania licznych patologii będących wynikiem otyłości, takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej i wiele innych. Ustępowanie patologii towarzyszących otyłości olbrzymiej w wyniku jej operacyjnego leczenia zostało także wykazane w badaniach przeprowadzonych w naszym kraju (4). To uzasadnia konieczność leczenia operacyjnego chorych z otyłością olbrzymią. W przeciwnym razie, co wykazały przedstawione powyżej badania, narażamy chorych na wystąpienie powikłań otyłości i przedwczesny zgon.
W Polsce około 300 tysięcy osób wykazuje BMI powyżej 40, a ponad 1,5 miliona powyżej 35. U większości z tych chorych stwierdza się nadciśnienie tętnicze, u 72% podwyższone stężenie cholesterolu, natomiast na cukrzycę choruje od 20 do 23% (5, 6).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 7/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych