Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 11/2016

Spis treści / Contents

UROLOGIA/UROLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Porównanie stopnia klinicznego i patologicznego zaawansowania raka stercza
Comparison of clinical and pathological stage of prostate cancer
Łukasz Nyk, Michał A. Skrzypczyk, Stanisław Szempliński, Mieszko Kozikowski, Wojciech Michalak, Sebastian Piotrowicz, Szymon Kawecki, Tomasz Dzik, Maciej Wysocki, Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, – s. 804-811
Comparison of prostate cancer grades after biopsy and radical prostatectomy
Porównanie złośliwości raka stercza ocenione na podstawie biopsji i badania preparatów operacyjnych
Łukasz Nyk, Michał A. Skrzypczyk, Stanisław Szempliński, Mieszko Kozikowski, Wojciech Michalak, Sebastian Piotrowicz, Szymon Kawecki, Tomasz Dzik, Maciej Wysocki, Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, – s. 812-818
Complications of endoscopic radical prostatectomy
Powikłania endoskopowej prostatektomii radykalnej
Sebastian Piotrowicz, Łukasz Nyk, Mieszko Kozikowski,Tomasz Gołąbek, Andrzej Borówka, Jakub Dobruch – s. 819-822
Jaka jest częstość rozpoznania raka w usuniętym gruczolaku stercza?
What is the frequency of incidental prostate cancer diagnosis in the removed prostate adenoma?
Michał A. Skrzypczyk, Damian Sujecki, Przemysław Szostek, Łukasz Nyk, Stanisław Szempliński, Jakub Dobruch, – s. 823-830
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Zwężenie moczowodu w następstwie guza włókniakowatego przestrzeni zaotrzewnowej
Ureteral stenosis following retroperitoneal desmoid tumor
Szymon Kawecki, Łukasz Nyk, Przemysław Szostek, Jakub Dobruch, – s. 831-835
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
The role of multiparametric magnetic resonance imaging (mpMRI) in the diagnosis of prostate cancer
Znaczenie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI) w rozpoznawaniu raka gruczołu krokowego
Szymon Kawecki, Mieszko Kozikowski, Jakub Dobruch, – s. 836-840
Contemporary aspects of prostate cancer grading
Współczesne kryteria oceny złośliwości raka stercza
Łukasz Nyk, Michał A. Skrzypczyk, Stanisław Szempliński, Mieszko Kozikowski, Wojciech Michalak, Sebastian Piotrowicz, Szymon Kawecki, Tomasz Dzik, Maciej Wysocki, Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, – s. 841-845
Artificial urinary sphincter – new devices in male urinary incontinence treatment
Nowe konstrukcje zwieraczy hydraulicznych wykorzystywane w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn
Michał A. Skrzypczyk, Damian Sujecki, Łukasz Nyk, Maciej Zbrzeźniak, Stanisław Szempliński, Jakub Dobruch, – s. 846-851
Wczesna, ponowna elektroresekcja guza pęcherza moczowego – u których chorych i dlaczego należy ją wykonać?
Early repeat resection of bladder tumor – who and why will need it?
Michał A. Skrzypczyk, Maciej Oszczudłowski, Łukasz Nyk, Andrzej Borówka, Stanisław Szempliński, Jakub Dobruch, – s. 852-856
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Jakub Dobruch – s. 857
Comment
Jakub Dobruch – s. 858