Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2016, s. 857
Jakub Dobruch
Komentarz do prac
Bieżący numer „Postępów Nauk Medycznych” został przygotowany przez pracowników Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Tematyka prac, które zostały w nim zawarte, odnosi się głównie do raka gruczołu krokowego (ang. prostate cancer – PCa). Stanowi on drugi co do częstości nowotworów złośliwy rozpoznawany u mężczyzn w Polsce. W wielu krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej zajmuje miejsce pierwsze pod tym względem. Nie dziwi więc jego centralne umiejscowienie wśród celów badawczych Zespołu Kliniki.
Wprowadzenie oznaczania swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antygen – PSA) pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia zrewolucjonizowało zarówno rozpoznawanie tego nowotworu, jak i leczenie chorych nim dotkniętych. Odsetek mężczyzn, u których rozpoznawano chorobę uogólnioną, uległ zmniejszeniu, odsetek tych, u których można było wdrożyć leczenie – radykalnie uległ zwiększeniu. Tego zagadnienia dotyczy między innymi praca pt. „Jaka jest częstość rozpoznania raka w usuniętym gruczolaku stercza?”.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 11/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych