Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 4/2016

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Wpływ uczestnictwa w obozie Aktywnej Rehabilitacji na poprawę stanu funkcjonalnego chorych po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
Influence of participation in Active Rehabilitation camps on improvement of the functional status of patients with spinal cord injury
Halina Zielińska-Więczkowska, Aneta Czerwińska – s. 175-179
Satysfakcja pacjentów z badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Satisfaction of patients with endoscopy of the lower gastrointestinal tract
Piotr Jarzynkowski, Renata Piotrkowska, Janina Książek, Marek Dobosz, – s. 180-187
Wpływ wybranych czynników na terminy pojawiania się pierwszych zębów mlecznych u dzieci z Krakowa i okolic
Influence of some factors on the terms of first primary teeth eruption in children living in Krakow and its region
Anna Jurczak, Iwona Gregorczyk-Maga, Magdalena Kępisty, Iwona Kołodziej, Dorota Kościelniak, Małgorzata Staszczyk, Jadwiga Ciepły, Joanna Słowik – s. 188-194
Prace poglądowe
Review papers
Wpływ składników zawartych w tłuszczach jadalnych na organizm człowieka
Influence of edible fat components on human organism
Zygmunt Zdrojewicz, Ewa Popowicz, Jacek Winiarski – s. 195-200
Kawior – luksus czy zdrowie?
Caviar – luxury or health?
Zygmunt Zdrojewicz, Magdalena Wróblewska, Łukasz Tomaszewski – s. 201-206
Soylent – alternatywa dla codziennego jedzenia?
Soylent – an alternative to daily food?
Zygmunt Zdrojewicz, Magdalena Wróblewska, Łukasz Tomaszewski – s. 207-211
Wpływ nikotyny na płodność kobiet – problem ciągle aktualny
The influence the nicotine on female fertility – the still actual problem
Barbara Macura, Leopold Śliwa – s. 212-216
Aktualne zastosowanie hiperbarii tlenowej
The current use of hyperbaric oxygen treatment
Jarosław Paprocki, Monika Gackowska, Marta Pawłowska, Alina Woźniak – s. 217-222
Znaczenie genu ETV6 w hematopoezie i leukemogenezie
The significance of ETV6 gene in hematopoiesis and leukemogenesis
Katarzyna Osmańska, Ewelina Łazarczyk, Barbara Mucha, Sylwia Stąpor – s. 223-227
Zioła w leczeniu nowotworów. Część 1
Herbs in the treatment of tumors. Part 1
Sylwia Klasik-Ciszewska, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Weronika Wojnar – s. 228-230
Metformina – dawny lek będzie lekiem przyszłości?
Metformin – an aged drug will be a drug of the future?
Magdalena Potempa, Paweł Jonczyk, Kinga Szczerba, Aleksandra Potempa, Beata Kandefer, Dariusz Kajdaniuk – s. 231-238
Chorobotwórczość pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa w chorobach uszu i oczu
Pathogenicity of Pseudomonas aeruginosa in diseases of the eye and ear
Paweł Kowalczyk, Ewa Beata Górska, Jakub Dobrzyński, Koleta Aleksandra Gabrysiak, Anna Misiewicz, Anna Mikołajczuk-Szczyrba, Teresa Krzyśko-Łupicka, Sanaa Mahdi Oriabi, Krystyna Cybulska – s. 239-243
Choroby zapalne jelit jako problem zdrowia publicznego – przegląd piśmiennictwa
Inflammatory bowel diseases (IBD) as public health problem – review of the literature
Paweł Moćko, Paweł Kawalec, Andrzej Pilc – s. 244-254
Empatia wśród przedstawicieli zawodów medycznych – korzyści a ryzyko wypalenia zawodowego
Empathy among healthcare providers – the benefits and risks of professional burnout
Halina Zielińska-Więczkowska – s. 255-260
* * *