Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2016, s. 195-200
Zygmunt Zdrojewicz1, Ewa Popowicz2, Jacek Winiarski2
Wpływ składników zawartych w tłuszczach jadalnych na organizm człowieka
Influence of edible fat components on human organism
1Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Summary
Food fat is an important part of our everyday nutrition. In human organism various lipids have complex functions, therefore it is very important to provide a sufficient amount of them. In this elaboration multiple studies on influence of dietary fat and it’s components on human organism have been analysed. Many sources points on positive influence of regular intake of marine fat. Changes such as lowering the blood pressure, improvement of serum lipid profile or positive influence on CNS functions have been observed. Common cooking oils (linseed, coconut oil, olive, sunflower oil, canola oil) were also compared. Analysis of composition of margarines shows major differences between products. It makes choice between them and butter much harder. We suggest, that it is healthier to eat margarine with favourable composition rather than butter. On the other hand situation is opposite if margarine consists mainly of saturated and trans-unsaturated fatty acids. Frying is an another common usage of fat. That process leads to production of Acrylamide – substance with evidenced neurotoxic and carcinogenic effect. An influence of genetical factors on organism fat management and ways to interfere with it, such as supplements or newly developer drugs were also marked.
Wstęp
Tłuszcze są składnikami energetycznymi, budulcowymi i zapasowymi organizmu. Pełnią także rolę substratów przy produkcji wielu niezbędnych substancji, np. pochodnych kwasu arachidonowego. Makroskopowo, warstwa tkanki tłuszczowej stanowi rezerwuar energetyczny organizmu. Jest ona izolatorem termicznym, a także chroni znajdujące się pod nią wrażliwe narządy przed urazami mechanicznymi. Mikroskopowo zaś lipidy są głównymi składnikami błon w każdej komórce człowieka. To właśnie od składu lipidowego zależy ich funkcjonalność, elastyczność i wytrzymałość mechaniczna. Nasycone kwasy tłuszczowe w składzie błonowych fosfolipidów, ze względu na brak wiązań podwójnych, nadają strukturom odpowiednią sztywność. Tłuszcze są również niezbędnymi budulcami tkanki nerwowej (ok. 60%). Tworzą swoiste izolatory elektryczne, umożliwiające szybki przebieg impulsów w wypustkach komórek nerwowych (1, 2).
Szczególnie ważne są NNKT, czyli niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które muszą zostać dostarczone do organizmu człowieka razem z pożywieniem. Wyróżniamy dwie grupy NNKT: omega-3 (np. kwas α-linolenowy) i omega-6 (np. kwas linolowy). Ich niedobory skutkują u szczurów zaburzeniami wzrostu i potencji. DHA (kwas dokozaheksaenowy), syntezowany z kwasu α-linolenowego, znajdowany był w znacznych ilościach w układzie nerwowym, siatkówce oka czy jądrach. Istotny dla funkcjonowania organizmu człowieka jest również kwas eikozapentaenowy (EPA), warunkuje on prawidłową syntezę eikozanoidów, dzięki czemu odpowiada za działanie przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne, powstrzymuje rozwój nowotworów i wpływa na kurczliwość naczyń krwionośnych (3). Badania wskazują również na pozytywny wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na poziom ciśnienia we krwi. Regulacja zawartości w diecie tych składników będzie więc odgrywała kluczową rolę w zmniejszeniu ryzyka progresji miażdżycy, uszkodzenia śródbłonka naczyniowego, nerek, wystąpienia udarów oraz innych powikłań nadciśnienia tętniczego (4).
Cholesterol wchodzi w skład tkanek zwierzęcych i lipoprotein osocza, a także jest substratem w syntezie ważnych biologicznie substancji, np. hormonów płciowych, kortykosteroidów, witaminy D3 i kwasów żółciowych. Jego obecność w błonach komórkowych neuronów ma istotne znaczenie w prawidłowym działaniu synaps (5). Zaburzenia gospodarki lipidowej (ich miarą jest stężenie cholesterolu we krwi) są czynnikami ryzyka miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego (6). Lipoproteiny to formy transportowe lipidów, które zbudowane są z niepolarnego rdzenia, złożonego głównie z triacylogliceroli i estrów cholesterolowych, otoczonego pojedynczą warstwą amfipatycznych fosfolipidów oraz cząsteczek cholesterolu. Cztery główne grupy lipoprotein osocza to: chylomikrony, lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL), lipoproteiny o małej gęstości (LDL) i lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) (2). Powszechnie można spotkać się z pojęciem „dobrego” i „złego cholesterolu”, mowa tu właśnie o lipoproteinach LDL (zły) i HDL (dobry). Uważa się, że stężenie lipoprotein o małej gęstości (LDL) we krwi koreluje z dodatnim ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, natomiast przewaga stężenia frakcji o dużej gęstości (HDL) obniża to zagrożenie (4, 6).
Ryby
Ryby od zawsze były ważnym elementem w żywieniu ludzi. Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej statystyczny Polak zjada ich około 12 kg rocznie. Pomimo tego, że w ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju wzrost spożycia ryb, to w ujęciu europejskim ten wynik ciągle nie jest zadowalający. Dla porównania w Norwegii roczne spożycie na jednego mieszkańca wynosi około 50 kg, a w Portugalii aż 60 kg. Ryby zaliczane są do żywności funkcjonalnej, co oznacza, że zgodnie z definicją FOSHU (Food for Specified Health Uses) oprócz efektu odżywczego mają również dowiedziony naukowo wpływ na poprawę stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszenie ryzyka chorób. Są one źródłem licznych makro- i mikroelementów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i białka. Jednak największą wartość przypisuje się wielonienasyconym kwasom tłuszczowym (WNKT), a zwłaszcza tym z rodziny omega-3 (3, 7). Najbogatszym źródłem kwasów EPA i DHA są zwierzęta i rośliny morskie. Szczególnie bogate w wyżej wymienione tłuszcze są: śledź, makrela i łosoś bałtycki. Wyjątkowo korzystne jest spożywanie tego ostatniego, ponieważ już 200 g tej ryby tygodniowo pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania na WNKT u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi. Z kolei ryby pochodzące z mórz południowych, takie jak tuńczyk czy sardela, zawierają większe ilości kwasu DHA (3). Niestety w wyborze ryb należy być ostrożnym, ponieważ istnieją również takie, które ze względu na niską zawartość tłuszczów lub też ich nieodpowiednie proporcje (zaburzony stosunek omega-3 do omega-6) nie powinny być zalecane osobom narażonym na choroby związane z układem krążenia i sercem. Są to między innym: panga, tilapia, mintaj i sola (8). Dobroczynnym wpływem tłuszczów rybich na układ sercowo-naczyniowy jest obniżanie stężenia trójglicerydów we krwi (9). Według randomizowanych badań australijskich naukowców w porównaniu z placebo kwas DHA poprawia mechanizmy wazodylatacyjne i zmniejsza zwężanie naczyń, dzięki czemu zauważalne jest obniżenie ciśnienia krwi i oraz poprawa funkcji śródbłonka naczyniowego (10). Długołańcuchowe kwasy omega-3 mają również działanie przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe (11). Z analizy wyników badania przeprowadzonego w Szwecji wynika, że u dzieci, które spożywały ryby w pierwszym roku życia, zmniejszone zostało ryzyko rozwoju nieżytu nosa i wyprysku alergicznego do 12. r.ż. (12). Spożywanie tłuszczów rybnych może być korzystne w zapobieganiu rozwojowi AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem) i zmniejszeniu objawów zespołu suchego oka (13, 14). Z powodu ogromnej ilości zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi, na których rozwój wpływają między innymi nawyki żywieniowe, naukowcy nieustannie poszukują czynników zmniejszających ryzyko ich wystąpienia. Udowodniono, że kwasy omega-3 korzystnie wpływają na zahamowanie rozwoju raka stercza (15), a spożywanie żywności z wysokim współczynnikiem omega-3/omega-6 związane jest ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia nowotworów piersi (16). Wykazano również, że zwiększona podaż kwasów omega-3 obniża ryzyko zachorowania na raka jelita grubego (17). Spożywanie tłuszczów rybich pozytywnie wpływa na procesy związane z plastycznością synaps, zapamiętywaniem (18). Zgodnie ze stanowiskiem grupy ekspertów prawidłowa zawartość kwasów omega-3 w pożywieniu korzystnie wpływa na czas trwania ciąży i masę płodu. Jednak w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących i małych dzieci należy zwracać szczególną uwagę na jakość produktów rybnych w żywieniu, ponieważ mogą być one zanieczyszczone metylortęcią i polichlorkiem winylu (8, 19).
Oleje
Olej rzepakowy jest podstawowym olejem roślinnym zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Wynika to z większej produkcji oleju w przeliczeniu na hektar powierzchni rolnej niż w przypadku pozostałych roślin oleistych. Obecnie do produkcji rzepaku używana jest odmiana „podwójnie ulepszona” nazywana również „dwuzerową”, a więc bezerukową i niskoglukozynolanową. W dzisiejszych czasach, po znacznym ulepszeniu technologii wytwarzania oleju rzepakowego, charakteryzuje się on zwiększoną zawartością WNKT, takich jak kwas oleinowy (ok. 60%), linolowy (ok. 20%) i alfa-linolenowy (ok. 10%), a ten stosunek kwasów omega-3 i omega-6 (2:1) jest najkorzystniejszy dla organizmu człowieka. Spośród wszystkich dostępnych na rynku naturalnych tłuszczów roślinnych posiada on najmniejszą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (dwukrotnie mniej niż oliwa z oliwek) (20). Około 1% zawartości oleju rzepakowego stanowią substancje niezmydlone podczas rafinacji, np. sterole roślinne i ich estry oraz tokoferole. Fitosterole (sterole roślinne) są podstawowym składnikiem ścian komórkowych organizmów roślinnych. Związki te hamują absorpcję cholesterolu w jelicie cienkim, poprzez hamowanie kompetycyjne. Zajmując miejsce cholesterolu w micelach, powodują jego zwiększone wydalanie ze stolcem, a hamując estryfikację w enterocycie, uniemożliwiają jego transport zwrotny do krwi. Zalecana dawka spożywania steroli roślinnych to 2 g dziennie (21). Natomiast tokoferole charakteryzują się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi. Ze względu na wspomniane już składniki, olej rzepakowy stosowany w granicach zdrowego rozsądku korzystnie wpływa na skład lipidowy oraz ciśnienie krwi, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, cukrzycy typu 2 i otyłości (22).
Olej z oliwek jest podstawą diety śródziemnomorskiej słynącej ze swych właściwości prozdrowotnych. Skład oliwy zależy od wielu czynników – od uprawy, aż po pakowanie i przechowywanie. Zawsze jednak odznacza się ona dużą zawartością kwasu oleinowego (ok. 70%), który działa korzystnie na ustalenie prawidłowej proporcji miedzy cholesterolem frakcji HDL i LDL. Pomimo tego, że oliwa przewyższa olej rzepakowy zawartością kwasu oleinowego, to zawiera jedynie nieznaczne ilości kwasu linolenowego, a także prawie dwa razy więcej nasyconych kwasów tłuszczowych. Olej z oliwek i olej rzepakowy jako jedyne, dzięki odpowiedniej proporcji kwasów tłuszczowych, nadają się do smażenia (23).
Akrylamid

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-10-17
zaakceptowano do druku: 2016-11-04

Adres do korespondencji:
Zygmunt Zdrojewicz
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel. +48 (71) 784-25-54
zygmunt@zdrojewicz.wroc.pl

Medycyna Rodzinna 4/2016
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna