Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2016, s. 261-262
Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Wpływ diety bogatej w owoce i soki owocowe na zmniejszenie ryzyka wybranych chorób – rozmowa z dr Agnieszką Kozioł-Kozakowską, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
1. Czy rzeczywiście owoce i soki owocowe są istotnym elementem codziennej diety? Jeżeli tak, to dlaczego?
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymieniła niskie spożycie warzyw i owoców, jako jeden z dziesięciu najważniejszych czynników ryzyka zagrażających zdrowiu (1). Badania naukowe potwierdzają, że dieta uboga w warzywa i owoce, to dieta prowadząca do licznych chorób przewlekłych, takich jak: choroby układu krążenia, nowotwory czy otyłość. Mimo, iż nie można wyróżnić bezpośredniej zależności pomiędzy konsumpcją konkretnej kategorii warzyw i owoców, a wymienionymi chorobami, to udowodniono, że codziennie spożycie różnorodnych produktów z tej szerokiej grupy zmniejsza ryzyko pojawienia się choroby. Na bazie tych obserwacji stworzono zalecenia mówiące o konieczności spożywania co najmniej 400 g warzyw i owoców dziennie jako element profilaktyki chorób niezakaźnych.
2. Istnieją badania potwierdzające pozytywny wpływ owoców i soków owocowych na obniżenie ryzyka wybranych chorób nowotworowych. Jakie to choroby i jakie zależności są stwierdzone?
Owoce i soki owocowe mogą wykazywać działanie przeciwnowotworowe. W raporcie World Cancer Research Found (WCRF) zależność tą określono jako prawdopodobną (2). Zaletą raportu WCRF jest to, że zawiera szczegółową ocenę siły dowodów z badań w odniesieniu do „lokalizacji nowotworu”. Wskazano, iż spożycie owoców może prawdopodobnie obniżać ryzyko zachorowania na nowotwór: płuc, żołądka, jamy ustnej, gardła i krtani.
3. Istotna rola owoców i produktów z nich wykonanych, takich jak soki jest również stwierdzona w przypadku niektórych zaburzeń kardiologicznych. Jaka to rola i kto powinien zwrócić szczególną uwagę na obecność owoców i soków owocowych w diecie?
Faktycznie chyba najwięcej wyników badań potwierdza związek między spożyciem owoców i soków a zapadalnością na choroby układu krążenia. W jednym z badań obliczono, że odpowiednie spożycie owoców i warzyw może obniżyć liczbę przypadków choroby niedokrwiennej serca o 31%, a udarów niedokrwiennych o 19%. (3)
Efekt ten przypisuje się działaniom flawonoidów, których źródłem mogą być owoce cytrusowe. Flawonoidy wykazują działanie antyoksydacyjne, które w szerokim zakresie wpływa ochronnie na komórki i narządy. Antyoksydacyjne właściwości przyczyniają się np. do zahamowania peroksydacji lipidów błon komórkowych oraz ochrony lipoprotein o małej gęstości (LDL) przed utlenianiem, a także zwiększają stężenia lipoprotein HDL, dzięki czemu wykazują efekt przeciwmiażdżycowy, a miażdżyca jest jak wiadomo jednym z czynników ryzyka CHUK. (4) Zaobserwowano również udział poszczególnych flawonoidów w innych mechanizmach przeciwmiażdżycowych np. hesperydyna (której podstawowym źródłem jest owoc pomarańczy oraz sok pomarańczowy) hamuje reduktazę HMG-CoA, co prowadzi do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi; kwercetyna obniżenia zdolność monocytów do adhezji nabłonka naczyń i przenikania przez ściany naczyń; kwercytyna hamuje proliferację mięśni gładkich naczyń oraz agregację trombocytów.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. World Health Organization (WHO), 2013, Global Action plan for the prevention and control of non-communicable disease 2013-2020. Geneva, Switzerland: WHO. 2. The World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research,2007, Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR. 3. K. Lock i in. The global burden of diease attributable to low consumption of fruit and vegetables: implications for the global strategy on diet. Biuletyn Światowej Organizacji Zdrowia (2005) 83: 100 - 108. 4. K Liu i in. Effect of fruit juice on cholesterol and blood pressure in adults: A meta-analysis of 19 randomized controlled trials. PLoS ONE (2013) 8(4): e61420. Doi:10.1371/journal.pone.0061420.
Medycyna Rodzinna 4/2016
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna