Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2015

Spis treści / Contents

CHOROBY TRZUSTKI
PANCREATIC DISEASES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Powstawanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej w przebiegu raka gruczołowego trzustki (RT) i przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) – ocena insulinemii i insulinooporności
The emergence of carbohydrate metabolism disorders in the course of pancreatic adenocarcinoma (PC) and chronic pancreatitis (CP) – assessment of insulin level and insulin resistance
Barbara Włodarczyk, Anna Borkowska, Leszek Czupryniak, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 304-311
Ocena przydatności i ograniczeń przezskórnej biopsji skrawkowej w diagnostyce guzów trzustki – analiza retrospektywna
Usefulness and limitations of core biopsy in pancreatic tumors diagnostics – retrospective analysis
Katarzyna Gwoździewicz, Joanna Pieńkowska, Przemysław Szlęzak, Monika Czarnowska-Cubała, Karolina Markiet, Tomasz Gorycki, Michał Studniarek – s. 312-316
Czy mocznica szczawianowa obserwowana na świńskim modelu ominięcia żołądka Roux-en-Y (RYGB) związana jest z niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki?
Is hyperoxaluria in a porcine model of Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) associated with exocrine pancreatic insufficiency?
Stanisław Winiarczyk, Jose L. Valverde Piedra, Sylwia Edyta Szymańczyk, Katarzyna Szwiec, Piotr Andrzej Chrościcki, Jerzy Mackiewicz, Mateusz Winiarczyk, Dagmara Wyłupek, Łukasz Adaszek, Kamil Torres, Paulina Świeboda, Olena Prykhodko, Olexandr Fedkiv, Blanka Majda, Rafał Filip0, Kateryna Goncharova, Stefan G. Pierzynowski, 0 – s. 317-324
Uraz brzucha przed wystąpieniem przewlekłego zapalenia trzustki – przyczyna choroby czy przypadek?
Abdominal trauma before the onset of chronic pancreatitis – cause of disease or fortuity?
Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – s. 325-328
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Wskazania, przeciwwskazania i ryzyko związane z zabiegiem nieodwracalnej elektroporacji (IRE) u chorych z gruczolakorakiem trzustki – opis trzech przypadków i przegląd piśmiennictwa
Indications, contraindications and a risk related to irreversible electroporation (IRE) of pancreatic cancer – report of three cases and review of the literature
Michał Studniarek, Marek Durlik, Jerzy Siekiera, Katarzyna Gwoździewicz, Katarzyna Skrobisz, Joanna Pieńkowska, Tomasz Gorycki, Stanisław Hać – s. 329-335
Doświadczenia własne w diagnostyce guza Gruber-Frantza – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa
Single center experience in the diagnostics of solid pseudopapillary (Gruber-Frantz) tumor of the pancreas – description of two cases and literature review
Tomasz Gorycki, Anna Muraszko-Klaudel, Joanna Pieńkowska, Katarzyna Gwoździewicz, Stanisław Hać, Marek Nowakowski, Arkadiusz Szarmach, Michał Studniarek, – s. 336-340
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Funkcjonalna zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki jako efektywna droga farmaceutycznego i chirurgicznego leczenia nadwagi
Functional exocrine pancreatic insufficiency as target of pharmaceutical and surgical approaches in treatment of overweight
Emelie Andersson, Lisa Mansson, Catherine Gidlund, Renate Kat, Kateryna Goncharova, Olena Prykhodko, Stefan G. Pierzynowski, – s. 341-346
Oś zewnątrzwydzielnicza trzustka-mózg – badania na modelu świni domowej
Exocrine pancreas-brain axis – studies on pig models
Kateryna Goncharova, Marek Pieszka, Rafal Filip, Stefan G. Pierzynowski, – s. 347-350
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Ewa Małecka-Panas – s. 351-352
Comment
Ewa Małecka-Panas – s. 353-354