Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2014, s. 38-43
*Lidia Zawadzka-Głos, Krzysztof Ślączka
Powikłania pointubacyjne krtani u wcześniaków
Laryngeal complications of endotracheal intubation in premature newborns
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Introduction. Subglottic stenosis, as a complication of prolonged endotracheal intubation, is a current problem in pediatric laryngology because of growing population of prematurely born children.
Aim. The aim of our study was to make an assessment of the cases in terms of frequency and severity of the complications.
Material and methods. The study was performed on a group of 92 children hospitalized for postintubation subglottic stenosis. Two groups of term and preterm newborns were analyzed for total intubation time, subglottic stenosis grade, influence of a birth weight on a stenosis grade and a role of accompanying diseases.
Results. In our group 55% of children were premature newborns. 94% among them had additional systemic diseases that considerably increased the risk of postintubation complications and subglottic stenosis. In our study, it was noted that premature newborns were two times longer intubated than other newborns, 54 days on average. In that group of children a significantly more patient had high grade laryngeal stenosis (III and IV Cotton’s grading system), especially if it was corelated to a lower birth weight.
Conclusions. Premature newborns with low birth weight are particularly prone to develop a respiratory disorder associated with subglottical stenosis. Medical science development increases a chance of survival in that group of children. Therefore, the patients of low birth weight with a high grade laryngeal stenosis start to become a significant problem in pediatric laryngology.WSTĘP
Jednym ze sposobów przywrócenia i trwałego utrzymania drożności dróg oddechowych jest intubacja dotchawicza lub tracheotomia. Obie metody utrzymania drożności dróg oddechowych obarczone są powikłaniami. Analizując dane z piśmiennictwa, można zaobserwować wyraźną tendencję polegającą na spadku liczby wykonywanych tracheotomii w kolejnych latach z powodu ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych, takich jak LTB lub ostre zapalenie nagłośni. W większości przypadków przedłużona intubacja zastąpiła konieczność wykonywania tracheotomii w przebiegu tych jednostek chorobowych. Wzrasta natomiast odsetek tracheotomii wykonywanych z powodu wad wrodzonych i powikłań pointubacyjnych krtani. Widoczny jest także wzrost liczby tracheotomii wykonywanych w celu zapewnienia wentylacji i toalety dróg oddechowych w chorobach przewlekłych, ciężkich wadach wrodzonych lub w opiece nad pacjentem terminalnym (1-6). Przedłużona intubacja stosowana jest w chorobach wymagających zapewnienia sztucznej wentylacji, stosowania oddechu wspomaganego oraz usuwania wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Problemem jest, jaki czas przedłużonej intubacji u dzieci należy uznać za bezpieczny, aby nie wystąpiły powikłania pointubacyjne, a kiedy rozważyć wskazania do tracheotomii.
Powikłania pointubacyjne u dzieci są obecnie narastającym problemem związanym między innymi z potrzebą stosowania przedłużonej intubacji u wcześniaków, których liczba rośnie coraz bardziej. Powikłania pointubacyjne krtani są na pierwszym miejscu wskazań do tracheotomii u dzieci i niemowląt.
CEL PRACY
Celem pracy jest analiza powikłań pointubacyjnych u wcześniaków.
MATERIAŁ I METODY
Do badań zakwalifikowano 92 dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM z powodu powikłań pointubacyjnych krtani. U 91 dzieci została wykonana tracheotomia w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych. W badanej grupie 51 dzieci było urodzonych przedwcześnie, co stanowi 55,43% badanych. Grupę dzieci urodzonych przedwcześnie poddano analizie pod względem czasu intubacji, wieku urodzeniowego, chorób obciążających i wagi urodzeniowej.
Analizę statystyczną wykonano za pomocą pakietu statystycznego STATISTICA 8.0.
WYNIKI
Dzieci przedwcześnie urodzone często obciążone są dodatkowymi chorobami. Związek pomiędzy wcześniactwem a innymi chorobami przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wcześniactwo a choroby towarzyszące.
DzieciDzieci zdroweDzieci choreLiczba dzieci%
Noworodki donoszone8334144,57%
% z kolumny72,73%40,74%  
% z wiersza19,51%80,49%  
Wanke1,630,91  
Wcześniaki3485155,43%
% z kolumny27,27%59,26%  
% z wiersza5,88%94,12%  
Wanke0,491,07  
Liczba dzieci118192 
%11,96%88,04% 100,00%
Test chi-kwadrat = 4,011, df = 1, p = 0,0452.
W grupie 92 dzieci, które były intubowane i wystąpiły u nich różnego rodzaju powikłania pointubacyjne, 51 to dzieci przedwcześnie urodzone (55,43%). 81 dzieci (88,04%) w opisywanej grupie miało stwierdzone dodatkowo poważne choroby układu oddechowego, krążenia, układu nerwowego lub wady wrodzone wielonarządowe, przy czym wśród nich 48 dzieci (59,26%) to wcześniaki. W grupie 51 wcześniaków u 48 dzieci (94,12%) rozpoznano w/w choroby. Wcześniactwo jest czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób układów oddechowego, krążenia i nerwowego. Dzieci przedwcześnie urodzone dominują liczebnością w grupie dzieci, u których wystąpiły powikłania pointubacyjne.
Związek między wiekiem urodzeniowym a chorobami towarzyszącymi jeszcze dobitniej pokazuje następna analiza (tab. 2 i 3).
Tabela 2. Wiek urodzeniowy (Hbd) a choroby towarzyszące.
DziecinMedianaŚredniaStd.
Zdrowe1137,036,22,1
Chore8136,033,14,7
Ogółem9236,033,44,6
Test Manna-Whitneya: Z = -2,266 , p = 0,0231
Tabela 3. Wcześniactwo a rodzaj choroby towarzyszącej.
DzieciKardiolog.Neurolog.NiedotlenienieOddechWady wr.Liczba dzieci%
Noworodki donoszone11550123340,74%
% z kolumny64,71%29,41%55,56%0,00%52,17%  
% z wiersza33,33%15,15%15,15%0,00%36,36%  
Wanke1,590,721,360,001,28  
Wcześniaki612415114859,26%
% z kolumny35,29%70,59%44,44%100,00%47,83%  
% z wiersza12,50%25,00%8,33%31,25%22,92%  
Wanke0,601,190,751,690,81  
Liczba dzieci17179152381 
%20,99%20,99%11,11%18,52%28,40% 100,00%
Test chi-kwadrat = 20,941, df = 5, p = 0,0008.
Dokonano analizy występowania chorób towarzyszących w grupie dzieci urodzonych o czasie i w grupie wcześniaków z podziałem na choroby układu krążenia, układu nerwowego, wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego, chorób układu oddechowego oraz obecności wrodzonych wad wielonarządowych i przedstawiono je w tabeli 3.
W grupie 81 dzieci z dodatkowymi poważnymi chorobami 48 dzieci to wcześniaki (59,26%).
W grupie 33 dzieci urodzonych o czasie choroby układu krążenia wymagające zabiegów kardiochirurgicznych rozpoznano u 11 pacjentów, choroby układu nerwowego u 5 pacjentów, niedotlenienie okołoporodowe również u 5 pacjentów, wrodzone wady wielonarządowe u 12 pacjentów. W grupie dzieci urodzonych przedwcześnie u 6 wystąpiły choroby układu krążenia, u 12 – choroby układu nerwowego, u 4 – niedotlenienie okołoporodowe, u 15 – choroby układu oddechowego, a u 11 – wady wrodzone wielonarządowe. Odsetek procentowy w każdej grupie z określoną chorobą wskazuje na dominację chorób układu krążenia i wad wielonarządowych w grupie dzieci urodzonych o czasie. Natomiast wśród wcześniaków odnotowano wysokie wartości odsetkowe w poszczególnych grupach dla chorób układów nerwowego i oddechowego. W grupie dzieci urodzonych o czasie dominują choroby kardiologiczne, niedotlenienie okołoporodowe i zespół wad wrodzonych. W grupie wcześniaków chorobami obciążającymi są głównie choroby płuc i układu nerwowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Carron JD, Derkay CS, Strope GL et al.: Pediatric tracheotomies: Changing Indications and Outcomes. Laryngoscope 2000; 110: 1099-1103. 2. Kremer B, Botos-Kremer AI, Eckel HE, Schlöndorff G: Indications, Complcations and Surgical Techniques for Peadiatric Tracheostomies – An Update. J Ped Surgery 2002; 37: 1556-1562. 3. Line WS, Hawkins DB, Kahlstrom EJ et al.: Tracheotomy in infants and young children. The changing perspective 1970-1985. Laryngoscope 1986; 96: 510-515. 4. Newlands WJ, McKerrow WS: Pediatric tracheostomy. J Laryngol Otol 1987; 101: 929-935. 5. Puhakka HJ, Kero P, Valli P, Iisalo E: Tracheostomy in pediatric patients. Acta Pediatr 1992; 81: 231-234. 6. Ward RF, Jones J, Carew JF: Current trends in pediatric tracheotomy. Int J Ped Otorhinolaryngol 1995; 32: 233-239. 7. Pietrzak B, Kawka J: Zakażenia a poród przedwczesny. Nowa Medycyna 1999; 6: 19-20. 8. Karwan-Płońska A: Kliniczna analiza porodów przedwczesnych. Nowa Medycyna 1999; 6: 21-23. 9. Urban J, Lemancewicz A: Nowe spojrzenie na patomechanizm porodu przedwczesnego. Nowa Medycyna 1999; 6: 24-27. 10. Walner DL, Loewen MS, Kimura RE: Neonatal subglottic stenosis – incidence and trends. Laryngoscope 2001 Jan; 111(1): 48-51. 11. Hoeve LJ, Eskici O, Verwoerd CDA: Therapeutic reintubation for post-intubation laryngotracheal injury in preterm infants. Int J Ped Otorhinolaryn 1995; 31: 7-13. 12. Jones R, Bodnar A, Roan Y, Johnson D: Subglottic stenosis in newborn intensive care unit graduates. Am J Dis Child 1981 Apr; 135(4): 367-368. 13. Pereira KD, MacGregor AR, McDuffie CM, Mitchell RB: Tracheotomy in preterm infants: current trends. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003 Dec; 129(12): 1268-1271. 14. Pereira KD, Smith SL, Henry M: Failed extubation in the neonatal intensive care unit. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007 Nov; 71(11): 1763-1766. 15. Schlessel JS, Harper RG, Rappa H et al.: Tracheostomy: acute and long-term mortality and morbidity in very low birth weight premature infants. J Pediatr Surg 1993 Jul; 28(7): 873-876. 16. Stolovitzky JP, Todd NW: Autoimmune hypothesis of acquired subglottic stenosis in premature infants. Laryngoscope 1990 Mar; 100(3): 227-230. 17. Lima LF, Nita LM, Campelo VE et al.: Morphometric study on the anatomy of fetal cricoid cartilage and comparison between its inner diameter and endotracheal tube sizes. Ann Otol Rhinol Laryngol 2008 Oct; 117(10): 774-780. 18. Monnier P: Airway stenting with the LT-Mold: Experience in 30 pediatric cases. Int Journal of Ped Otorhinolaryngology 2007; 71: 1351-1359.
otrzymano: 2014-04-16
zaakceptowano do druku: 2014-05-21

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 628-05-84
e-mail: zawadzkaglos@poczta.onet.pl

Nowa Pediatria 2/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria