Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2014, s. 35-37
Małgorzata Dębska, Monika Jabłońska-Jesionowska, *Lidia Zawadzka-Głos
Wpływ przerostu migdałka gardłowego i skrzywienia przegrody nosa na zmiany zapalne w zatokach u dzieci do 5 roku życia
The correlation between hypertrophy of adenoid, deviatio of septi nasi and rhinosinusitis in children to the age of 5
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Introduction. Rhinosinusitis is the most common disease in young children. This state most frequently can be caused by hypertrophy of adenoid.
Aim. The aim of this study was finding the correlation between deviatio of septi nasi, hypertrophy of adenoid and pathology of paranasal sinuses on CT scan.
Material and methods. The 42 children’s computed tomography scans of paranasal sinuses were analyzed. 38 CT scans were done in horizontal and 4 in coronary plane. Those children were with ages from 3 months to 4 and half years.
Results. The pathology of paranasal sinuses most frequently was detected in ethmoid sinuses (47%). The ethmoiditis and maxillary sinusitis were caused by hypertrophy of adenoid. The deviation of septi nasi isn’t the reason of sinus’s pathology in such young children.
Conclusions. In 50% of CT images the pathology of paranasal sinuses was not found. The most frequent reason of recurrent infections and rhinosinusitis is hypertrophy of adenoid. There is no point to order CT examination of paranasal sinuses to diagnosed this pathology.WSTĘP
Diagnostyka nawracających infekcji górnych (inf. gdo) i dolnych dróg oddechowych (inf. ddo) wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. Dzieci z takimi problemami zdrowotnymi trafiają do pediatry, alergologa, laryngologa i immunologa. Diagnostyka obejmuje badania podstawowe, immunologiczne, alergologiczne, radiologiczne (rtg klatki piersiowej, nosogardła i zatok), badania przewodu pokarmowego i USG jamy brzusznej (GERD), czynników zakaźnych (gruźlica) i atypowych (mycoplasma, chlamydia), badania w kierunku mukowiscydozy i dyskinez (1).
Czasami konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej (CT) zatok przynosowych. U małych dzieci badanie to wymaga znieczulenia ogólnego, więc wskazania powinny być przemyślane.
W pracy przeanalizowano wskazania do CT zatok u małych dzieci i niemowląt oraz wyniki badania CT zatok przynosowych. Podjęto próbę oceny wpływu przerośniętego migdałka gardłowego (ang. vegetationes adenoidales – VA) i skrzywienia przegrody nosa (ang. deviatio septi nasi – DSN) na zmiany zapalne zatok szczękowych i sitowia u małych dzieci.
CEL PRACY
Ocena zmian zapalnych w zatokach przynosowych u małych dzieci i niemowląt oraz ocena zależności zmian zapalnych w zatokach przynosowych stwierdzanych w CT zatok u małych dzieci i niemowląt od wielkości migdałka gardłowego i obecności skrzywienia przegrody nosa.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto 42 dzieci hospitalizowanych w Klinice ORLDz, u których wykonano CT zatok przynosowych: u 38 w płaszczyznach poziomych, u 4 – w płaszczyznach wieńcowych.
U jednego pacjenta nie oceniono zatok sitowych z powodu braku odpowiednich przekrojów w badaniu CT zatok.
Przeanalizowano wyniki badań tomograficznych zatok. Oceniono wielkość migdałka gardłowego w skali od 0 do 3, gdzie:
– 0 – brak tkanki adenoidalnej,
– 1 – migdałek mały, zajmuje poniżej 1/2 nozdrzy tylnych,
– 2 – migdałek zajmuje 1/2 nozdrzy tylnych,
– 3 – migdałek zajmuje ponad 1/2 nozdrzy tylnych.
Oceniono również obecność skrzywionej przegrody nosa – 1, i brak DSN – 0.
Zmiany zapalne w zatokach szczękowych i sitowiu oceniono 3-stopniowo: zatoki powietrzne, zgrubienia przyścienne, zacienienie.
Materiał poddano analizie statystycznej. Wykorzystano test chi-kwadrat.
WYNIKI
Badaniu poddano 42 dzieci, w tym 16 dziewczynek i 26 chłopców w wieku od 4 m.ż. do 4,5 roku (średnia wieku – 2,1 roku).
Spośród wszystkich pacjentów u 22 (52,3%) stwierdzono dodatni wywiad alergologiczny: u 7 (16,6%) – obturacyjne zapalenia oskrzeli/astmę, u 11 (26,19%) – skazę białkową/alergię pokarmową, u 1 (2,38%) – pyłkowicę, u 3 (7,14%) – alergię skórną w trakcie diagnostyki.
Wskazania do CT przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. wskazania do CT zatok przynosowych u badanych pacjentów
ObjawyLiczba dzieci
Nawracające inf. gdo i katary16
Zaburzenia drożności nosa12
Nawracające ostre zapalenia uszu/wysiękowe zapalenia uszu12
Bezdechy5
Ostre zapalenie zatok z powikłaniami5
Przewlekłe zapalenia zatok/polip choanalny2
Guz nosa/twarzoczaszki/szyi4 (2 x naczyniak nosa, guzek podniebienia, guz wcięcia jarzmowego mostka)
Krwawienia z nosa1
Wady wrodzone nosa1 (niewykształcenie nozdrzy tylnych)
Bóle głowy1
Limfadenopatia2
Najczęstszymi wskazaniami do CT zatok były diagnostyka nawracających infekcji górnych dróg oddechowych (inf. gdo) i katary – 16 dzieci. Zaburzenia drożności nosa i nawracające zapalenia ostre i wysiękowe uszu zdiagnozowano u 12 dzieci. U 5 – bezdechy i ostre zapalenia zatok, u 4 – guzy w obrębie głowy i szyi. U niektórych dzieci zanotowano więcej niż jedno wskazanie do CT.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Dębska M, Peradzyńska J, Chmielik M, Kulus M: Examination of the ultrastructure of the respiratory epithelium cilia in children with a recurrent infection of the respiratory tract. New Medicine 2008; 3: 64-66. 2. Chmielik M (red.): Otorynolaryngologia dziecięca. PZWL, Warszawa 2001: 66-69. 3. Kossowska E (red.): Otolaryngologia wieku rozwojowego. PZWL, Warszawa 1986: 26-30. 4. Krzeski A, Janczewski G (red.): Choroby nosa i zatok. Sanmedia, Warszawa 1997: 27-28. 5. Kubicka K, Kawalec W: Pediatria. PZWL, Warszawa 2006: 766-768. 6. Gromek I: Zapalenie dróg oddechowych – współzależności. Magazyn Otolaryngologiczny 2005; 16: 123-127. 7. Buchelova L, Jakubikowa J: Przewlekłe zapalenie zatok u dzieci – rola alergii. Nowa Pediatria 1999; 17: 29-30. 8. Ungkanont K, Damrongsak S: Effect of adenoidectomy in children with complex problems of rhinosinusitis and associated diseases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68: 447-451. 9. Takahasi H, Honjo I, Fujita A et al.: Effects of adenoidectomy on sinusitis. Acta Otorhinolaryngol Belgica 1997; 51(2): 85-87. 10. Fokkens WJ, Lund V, Mullol J et al.: EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. Rhinology 2012; 50 (suppl. 23): 1-298.
otrzymano: 2014-04-16
zaakceptowano do druku: 2014-05-19

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 628-05-84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 2/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria