Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2014, s. 44-49
*Jerzy Oleszkiewicz1, 2, Renata Modrzejewska3, 4, Marta Pietek4, Marlena Drożdż1
Badanie sondażowe zawartości ołowiu i kadmu oraz wpływu suplementacji magnezem 16-osobowej grupy dziewcząt w wieku 9-20 lat
Survey research on lead and cadmium contents and assessment of magnesium supplementation effects on a group of young females 9-20 years of age
1Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, Oddział Warszawski
Prezes Oddziału: dr n. med. Jerzy Oleszkiewicz
2Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychosomatycznych, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, Warszawa
3Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
p.o. Kierownika Kliniki: dr med. Maciej Pilecki
4Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, Kraków
Kierownik Ośrodka: mgr s. Krystyna Czyżykowska
Summary
Introduction. Both lead and cadmium present one of the greatest threats to life on earth. Toxic poisoning with lead and cadmium of present-day population of children and youth is becoming a social and medical problem.
Aim. This research has two objectives: establishing the levels of concentrations of lead and cadmium in a group of young girls at the age of development and sexual maturation, and clinical assessment of magnesium supplementation effects on decreasing of the content of lead and cadmium.
Material and methods. Research was conducted on a group of 16 girls aged 9-20 years. Over a 6 month period they were given magnesium supplementation in a form of dissolved magnesium pidolate in sachets of 140 mg, twice a day.
The level of toxicity was assessed on the basis of laboratory tests on hair lead and cadmium contents before and after magnesium supplementation.
Results. In all tested girls the presence of lead and cadmium was observed. Half-year supplementation with magnesium caused a decrease of lead level concentration in ten girls (p < 0.15) and the decrease of cadmium concentration level in all tested girls (p < 0.0029).
Conclusions. Supplementation with magnesium plays a significant role in prevention and treatment of disturbances caused by lead and cadmium toxins.Wstęp
Nie było w historii ludzkości takiego okresu, żeby za życia jednego pokolenia nastąpił tak gwałtowny rozwój technologiczny. Skutkuje to zwiększaniem się neurotoksyn w organizmach ludzkich. Dzieci mogą być narażone na ołów i kadm nawet przez zawierające je zabawki i farbki szkolne.
Zatoksycznienie ołowiem może przez długi czas nie generować zauważalnych objawów klinicznych. Rutynowe badania zwykle nie ujawniają patologii. Ten fakt staje się szczególnie istotny w odniesieniu do dziewcząt zbliżających się wiekowo do okresu prokreacji i macierzyństwa.
Niniejsza praca jest kontynuacją badań Ośrodka Terapii Zaburzeń Psychosomatycznych (OTZP) przy Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Już w latach 80. XX wieku OTZP udokumentował koincydencję zaburzeń neuropsychologicznych u dzieci i młodzieży z obecnością ołowiu i niedoborami magnezu. Prace te były prezentowane m.in. na 17th European Conference on Psychosomatic Research w 1988 r. w Marburgu (1), na zorganizowanej przez Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychosomatycznych konferencji Vth Conference of Polish Society for Psychosomatic Medicine w Kołobrzegu w 1989 roku oraz na 4th International Conference on Heath and Disease: Effects of Essentials and Toxic Trace Elements w New Delhi 1993 roku (2).
Projekt i cel obecnych sondażowych badań oceny zawartości ołowiu i kadmu oraz obserwacji wyników suplementowania magnezem grupy dziewcząt w okresie dojrzewania zaanonsowano w 2011 r. na XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza w Szczecinie (3).
Od lat siedemdziesiątych XX wieku ukazało się wiele prac o szkodliwym wpływie ołowiu i kadmu na organizmy ludzkie (4-14). W pierwszej dekadzie XXI wieku w wielu krajach kojarzenie procesów zachowań behawioralnych z zatoksycznieniem metalami ciężkimi, zwłaszcza ołowiem i kadmem, stało się faktem (9-14, 20-23). Przeprowadzono szereg badań potwierdzających występowanie niedoborów wybranych biopierwiastków, w tym magnezu, u dzieci z nadpobudliwością (15-19, 25). Opisano wpływ suplementacji magnezem na dzieci z ADHD (17, 25). Zaobserwowano, że neurotoksyczne działanie ołowiu w każdej dawce powoduje destrukcję funkcji synaptycznych (20). W Egipcie opublikowano badania autystycznych dzieci ze zdiagnozowanymi, wyższymi od średnich poziomami metali ciężkich i niskimi poziomami magnezu (21-22). Potwierdzono klinicznie zależne od zatoksycznienia zaburzenia wzrostu dzieci na Sardynii (23).
Udowodniono, że ekspozycja na ołów i kadm prowadzi do zaburzeń metabolizmu magnezu (9, 13, 24). Wykryto i udokumentowano antagonizm pomiędzy kadmem a magnezem (24, 28-29, 36-38) i ołowiem a magnezem (28-29, 36-38).
Rolę magnezu w regulacji podstawowych procesów życiowych opisano w wielu fundamentalnych pracach (26-35), poświęcono temu pierwiastkowi wiele konferencji naukowych, a w 1971 r. utworzono Międzynarodowe Towarzystwo dla Rozwoju Badań nad Magnezem (Sociètè internationale pour le Dèveloppement des Recherches sur le Magnèsium) (30-31), który wydaje kwartalnik „Magnesium Research”. W Polsce powstało Polskie Towarzystwo Magnezologiczne.
Przedstawione poniżej badania Ośrodka Terapii Zaburzeń Psychosomatycznych wykazały, że suplementacja magnezem może przeciwdziałać kumulacji ołowiu i kadmu w tkankach, zmniejszając poziom zatoksycznienia całego organizmu.
Niestety, współczesna polska pediatria nie wypracowała dotąd algorytmów uwzględniających zatoksycznienie ołowiem i kadmem jako czynnik sprawczy szerokiej patologii. Brakuje autoryzowanych laboratoriów do diagnostyki zawartości pierwiastków ciężkich w organizmach ludzkich.
Doniesienia na ten temat, publikowane od szeregu lat w bogatym piśmiennictwie, nie znajdują przełożenia na działanie praktyczne pediatrów, neurologów i psychiatrów dziecięcych oraz lekarzy rodzinnych.
Cel pracy
Przedstawiona praca obejmuje dwa cele: diagnostyczną ocenę zawartości ołowiu i kadmu w organizmach grupy dziewcząt w wieku pokwitania oraz ewentualne zbadanie wyników sześciomiesięcznej suplementacji magnezem.
Metoda badań
Jako materiał diagnostyczny do analizy zawartości ołowiu i kadmu w organizmach dziewcząt przyjęto tkankę włosów głowy. Badania te wykonało specjalistyczne laboratorium.
Przez sześć miesięcy podawano obserwowanej grupie preparat magnezowy w formie rozpuszczalnego pidolanu magnezu w saszetkach w dawce 140 mg, dwa razy dziennie. Zatoksycznienie oceniano na podstawie wyników analiz laboratoryjnych dwukrotnie, przed suplementacją i po niej.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Oleszkiewicz J, Sokołowska M, Darżynkiewicz K et al.: The deficit of magnesium and the superexcitability in children with psychosomatic troubles. 17th European Conference on Psychosomatic Research, Marburg 1988, Abstracts: 156. 2. Darżynkiewicz K, Graczyk A, Oleszkiewicz J et al.: Magnesium deficiency in polish children and psychosomatic disturbances: Medical and psychological aspects. Int J Toxicol 1993; 2(1): 84 (In: International Conference on Health and Disease: Effects of Essential and Toxic Trace Elements New Delhi India JAMIA HAMDARD UNIVERSITETY February 8-12, 1993). 3. Oleszkiewicz J, Modrzejewska R, Pietek M, Drożdż M: Informacja o rozpoczęciu pracy badawczej polegającej na suplementacji solami magnezu grupy dziewcząt w okresie dojrzewania z zaburzeniami behawioralnymi. J of Elementol 2011, 16(3): 34. 4. Williams RJP: Minerals in Human Life. Encyclopedia of Human Biology. Academic Press, 1991, vol 1-5. 5. Orłowski C: Metale. (W:) Piotrowski JK (red.): Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006: 165-171, 178-185. 6. Pinot F, Kreps SE, Bachelet M et al.: Cadmium in the environment: sources, mechanisms of biotoxicity, and biomarkers. Rev Envirom Health 2000; 15: 299-323. 7. Connecticut Lead Poisoning Prevention and Control Program (860) 509-72299 Hartford, CT http://www.ct.gov/dph/cwp/view.asp?a=3140&q=387550&dphNav_GID=1828. 8. Oleszkiewicz Jerzy: Ołowiany diabeł. J of Elementol 2007; 1(2): 149-153. 9. Lidsky TI, Schneider JS: Lead neurotoxicity in children: basic mechanisms and clinical correlates. Brain 2003; 126: 5-19. 10. Needleman H: Lead poisoning. Annu Rev Med 2004, 55: 209-222. 11. Costa LG, Aschner M, Vitalone A et al.: Developmental neuropathology of environmental agents. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2004; 44: 87-110. 12. Patrick L: Lead Toxicity. A Review of Literature. Part I: Exposure, Evaluation, and Treatment. Altern Med Rev 2006, 11(1): 2-22. 13. Patrick L: Lead Toxicity Part II: Role of Free Radical Damage and the Use of Antioxidants in the Pathology and Treatment of Lead Toxicity. Altern Med Rev 2006, 11(2): 114-127. 14. Ercal N, Gurer-Orhan H, Aykin-Burns N: Toxic metals and oxidative stress Part I: Mechanisms involved in metal-induced oxidative damage. Curr Top Med Chem 2001; 1(6): 529-539. 15. Kozielec T, Starobrat-Hermelin B, Kotkowiak L: Występowanie niedoborów wybranych biopierwiastków u dzieci z nadpobudliwością. Psychiatr Pol 1994; 28(3): 345-353. 16. Kozielec T, Starobrat-Hermelin B: Assessment of magnesium levels in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Magnes Res 1997, 10(2): 143-148. 17. Starobrat-Hermelin B, Kozielec T: The effects of magnesium physiological supplementation on hyperactivity in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Positive response to magnesium oral loading test. Magnes Res 1997; 10(2): 149-156. 18. Starobrat-Hermelin B: The effect of deficiency of selected bioelements on hyperactivity in children with certain specified mental disorders. Ann Acad Med Stetin 1998; 44: 297-314. 19. Barton HJ: Advantages of the use of deciduous teeth, hair, and blood analysis for lead and cadmium bio-monitoring in children. A study of 6-year-old children from Krakow (Poland). Biol Trace Elem Res 2011; 143(2): 637-658. 20. Baranowska-Bosiacka I, Chlubek D: Neurotoksyczne działanie ołowiu. Mechanizmy zaburzeń funkcji synaptycznych. J Elementol 2011; 16(3): 13-14. 21. Blaurock-Busch E, Amin OR, Dessoki HH, Rabah T: Toxic Metals and Essential Elements in Hair and Severity of Symptoms among Children with Autism. J Clin Med 2012; 7(1): 38-48. 22. Blaurock-Busch E, Amin OR, Rabah T: Heavy Metals and Trace Elements in Hair and Urine of a Sample of Arab Children with Autistic Spectrum Disorder. J Clin Med 2011; 6(4): 247-257. 23. Sanna E, Vallascas E: Hair lead levels to evaluate the subclinical impact of lead on growth in Sardinian children (Italy). Am J Hum Biol 2011; 23(6): 740-746. 24. Vesna M, Bulat ZP, Djukic-Cosic D, Saldatovic D: Antagonism between cadmium and magnesium: a possible role of magnesium in therapy of cadmium intoxication. Magnes Res 2010; 23(1): 19-26. 25. Mousain-Bose M, Roche M, Polge A et al.: Improvement of neurobehavioral disorders in children supplemented with magnesium – vitamin B6. Magnes Res 2006: 46-52. 26. Seeling MS: Magnesium Deficiency in the Pathogenesis of Disease. Plenum Medical Book Company, NY and London 1980. 27. Durlach J: Magnèsium in clinical practice. 1st èdition. John Libbey publ. London, Paris 1988: 386. Monography updated in 2000. Durlach J, Bara M: Le Magnèsium en Biologie et en Mèdecine. 2?ème èditions. EMInter Tec. Et Doc. Ed. Paris 2000: 403. 28. Durlach J, Gremy F, Metral S: The spasmophilia: neuromuscular clinical form of a primary magnesium deficiency. Statistical study of the diagnostic and prognostic value of clinical and paraclinical criteria. Rev Neurol (Paris) 1967; 117(1): 177-189. 29. Durlach J: Neurological manifestations of magnesium imbalance. (In:) Vinken PJ, Bruyn GW (eds): Handbook of Clinical Neurology. Amsterdam 1976; 23: 545-579. 30. Durlach J: 1er Symposium International sur le dèficit magnèsique en pathologie humaine. I. Volume des rapports. Vittel; SGEMV 1971. 31. Durlach J, Pagès N, Bac P et al.: 1er Symposium International sur le deficit magnèsique en pathologie humaine. I. Volume des communications et discussions. Vittel; SGEMV 1973. 32. Aleksandrowicz J: Magnesium in the pathogenesis, treatment and prophylaxis of proliferating diseases of the lymphoreticular system. Folia Clin Int (Barc) 1969; 19(4): 223-224. 33. Lisiewicz J, Aleksandrowicz J, Ważewska-Czyżewska M et al.: Effect of magnesium and zinc-deficient diet on lysosomal acid phosphatase activity in neutrophil granulocytes in mice blood. Med Dosw Mikrobiol 1977; 29(1): 73-77. 34. Aikawa JK: The role of Mg in biologic process. Springfield, Illinois: CC Thomas 1963. 35. Durlach J, Pagès N, Bac P et al.: Magnesium research: from the beginnings to today. Magnes Res 2004;17(3): 163-168. 36. Dunicz-Sokolowska A, Radomska K, Długaszek M, Graczyk A: Contents of bioelements and toxic metals in Polish population determined by hair analysis. Part I. Children aged 1 to 10 years. Magnes Res 2006; 19: 35-45. 37. Dunicz-Sokolowska A, Graczyk A, Radomska K et al.: Contents of bioelements and toxic metals in Polish population determined by hair analysis. Part II. Young persons aged 10 to 20 years. Magnes Res 2006; 19: 167-179. 38. Dunicz-Sokolowska A: Hair analysis data – visualization of the concentrations of essential and toxic elements. (In:) Szczęsny W, Kowalczyk T, Wolińska-Welcz A et al.: Models and Methods of Grade Data Analysis: Recent Developments. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012: 137-155. 39. Landrigan PJ: Pediatric lead poisoning: there is a threshold? Public Health Rep 2000; 115; 530-531. 40. Ingfei Chen: Ołowiana niemoc. Świat Nauki Scientific American 2013; 10(266); 18-19. 41. Krzywy I, Krzywy E, Pastuszek-Gabinowska M, Brodniewicz A: Ołów – czy jest się czego obawiać? Annales AMS 2010; 56(2): 118-128.
otrzymano: 2014-03-19
zaakceptowano do druku: 2014-04-24

Adres do korespondencji:
*Jerzy Oleszkiewicz
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
tel.: +48 (22) 617-60-51
e-mail: jerzyoleszkiewicz@gmail.com

Nowa Pediatria 2/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria