Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 9/2012

Spis treści / Contents

Jednoczesne wystąpienie transformacji przewlekłej białaczki limfocytowej do chłoniaka Hodgkina i raka płuca – opis przypadku i przegląd literatury
Concomitant occurrence of Hodgkin variant of Richter syndrome and a lung cancer in a patient with CLL – a case report and review of the literature
Krzysztof Adamowicz, Wanda Knopińska-Posłuszny, Jan Maciej Zaucha – s. 684-688
Pierwotna manifestacja wątrobowo-żółciowa choroby Hodgkina – opis przypadku
Primary hepatobiliary involvement in Hodgkin’s disease – a case report
Marek Hartleb, Ewa Nowakowska-Duława, Magdalena Lesińska, Anna Koclęga, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Jacek Pająk, Jan Baron – s. 689-693
Alloprzeszczepienie komórek krwiotwórczych w opornych przypadkach chłoniaka Hodgkina szansą na długotrwałą remisję
Allogeneic hematopoietic cell transplantation in refractory Hodgkin’s lymphoma cases, the chance for long-term remission
Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Anna Kopińska, Mirosław Markiewicz, Małgorzata Kopera, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 694-698
Nowotwory z blastycznych plazmacytoidalnych komórek dendrytycznych – opis dwóch przypadków
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasms – a report of two cases
Krzysztof Jamroziak, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Anna Szmigielska-Kapłon, Dorota Jesionek-Kupnicka, Ewa Wawrzyniak, Barbara Pieńkowska-Grela, Tadeusz Robak – s. 699-704
Powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów z ostrymi białaczkami i chłoniakami – doświadczenia własne
Thromboembolic complications (TEC) in patients with acute leukemias and lymphomas – single center experience
Justyna Dzietczenia, Tomasz Wróbel, Grzegorz Mazur, Aleksandra Butrym, Kazimierz Kuliczkowski – s. 705-709
Ostra niewydolność nerek u chorego leczonego z powodu szpiczaka plazmocytowego IgG kappa w przebiegu sepsy z cechami mikroangiopatii zakrzepowej
Renal failure in a patient with multiple myeloma as thrombotic microangiopathy after gastrointestinal infection
Iwona Wyleżoł – s. 710-712
Ocena kardiotoksyczności analogów puryn u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi układu limfoproliferacyjnego leczonych chemioterapią
Assessment of cardiotoxicity of purine analogues in patients with lymphoproliferative neoplasms treated with chemotherapy
Włodzimierz Mendrek, Patrycja Zielińska, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Ewa Szołtysik, Elżbieta Pietruszka – s. 713-719
Diagnostyka i leczenie chłoniaków z obwodowych limfocytów T ze szczególnym uwzględnieniem postaci enteropatycznej (EATL)
Diagnosis and treatment of peripheral T-cell lymphoma (PTCL) including enteropathy associated T-cell lymphoma (EATL)
Monika Świerkowska-Czeneszew, Michał Szymczyk, Joanna Romejko-Jarosińska, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Anna Dąbrowska-Iwanicka, Jan Walewski – s. 720-724
Rola immunoglobulin w leczeniu wspomagającym nowotworów układu chłonnego
The role of immunoglobulins in supportive treatment for patients with lymphoid neoplasms
Iwona Wyleżoł – s. 725-728
Chłoniak Hodgkin’a
Hodgkin’s lymphoma
Piotr Smolewski – s. 729-744
Komentarz do prac
Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 745
Comment
Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 746