Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2015, s. 647-650
*Artur Binda, Paweł Jaworski, Adam Ciesielski, Wiesław Tarnowski
Zwężenie po laparoskopowej, rękawowej resekcji żołądka – opis przypadku
Stricture after laparoscopic sleeve gastrectomy – case report
Department of General, Oncological and Digestive Tract Surgery, Medical Centre of Postgraduate Education, Warszawa
Head of Department: prof. Wiesław Tarnowski, MD, PhD
Streszczenie
Jednym ze specyficznych powikłań związanych z laparoskopową, rękawową resekcją żołądka jest zwężenie wytworzonego mankietu. Do zwężenia dochodzi najczęściej w okolicy kąta żołądka. Opisujemy przypadek 17-letniej pacjentki, u której doszło do zwężenia wytworzonego mankietu i wystąpienia objawów wysokiej niedrożności przewodu pokarmowego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. U pacjentki wykonano relaparoskopię w 21. dobie pooperacyjnej, a następnie przeprowadzono dwie sesje rozszerzania endoskopowego przy użyciu balonów o średnicy 16 i 18 mm odpowiednio w 28. i 41. dobie pooperacyjnej. Uzyskano ustąpienie objawów klinicznych pomimo utrzymywania się miernego stopnia zwężenia w obrazie radiologicznym. W pracy przedstawiono przebieg i wyniki leczenia oraz omówiono podstawowe zagadnienia związane ze zwężeniem wytworzonego mankietu po rękawowej resekcji żołądka na podstawie dostępnej literatury.
Leczenie zwężeń po rękawowej resekcji żołądka jest trudne, na ogół długotrwałe i wymaga dużego doświadczenia od zespołu chirurgicznego i endoskopowego. Wybór metody postępowania w przypadku tego powikłania zależy od posiadanego doświadczenia, długości zwężenia i jego lokalizacji. Ogromną rolę odgrywa wypracowanie techniki operacyjnej zapobiegającej wystąpieniu zwężenia.
Summary
One of the specific complications associated with laparoscopic sleeve gastrectomy is sleeve stenosis. It takes place mostly at the incisura angularis. We describe a 17-year-old patient with a stricture of sleeve and symptoms of severe gastrointestinal obstruction immediately after surgery. The patient underwent relaparoscopy on the 21st postoperative day, followed by two sessions of endoscopic dilatation using balloons with a diameter of 16 and 18 mm, respectively, on the 28th and the 41st postoperative day. Relief of clinical symptoms was obtained despite persisting mediocre degree of stricture in the radiological image. The study presents the course and outcomes of treatment, and discusses the basic issues related to the strictures after laparoscopic sleeve gastrectomy basing on the available literature.
Treatment of the strictures after sleeve gastrectomy is generally long-term and difficult and requires a lot of experience from the surgical and endoscopic team. The choice of the method of dealing with this complication depends on experience, the length of stricture and its location. Development of a surgical technique preventing the occurrence of stricture is of great importance.Introduction
Bariatric surgery is a recognized method of treating morbid obesity (1-5). Sleeve gastrectomy, gaining increased popularity, is one of the operating methods used in the surgical treatment of obesity (6, 7). One of the specific complication associated with this procedure is stenosis of the sleeve (8, 9). The choice of the method of dealing with this complication depends on experience, the length of stricture and its location. The primary method of treating strictures after sleeve gastrectomy is dilatation with endoscopic balloons (10, 11). In the absence of efficacy of endoscopic methods, surgery should be considered (10, 12-14). We describe a case of successful endoscopic balloon dilatation in the management of symptomatic stricture after sleeve laparoscopic gastrectomy in a 17-year-old female patient.
Case report

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E et al.: Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2004; 292: 1724-1737. Erratum in: JAMA 2005; 293: 1728.
2. Dixon JB, Zimmet P, Alberti KG et al.: International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Bariatric surgery for diabetes: the International Diabetes Federation takes a position. J Diabetes 2011; 3: 261-264.
3. Schauer PR, Kashyap SR, Wolski K et al.: Bariatric surgery versus intensive medical therapy in obese patients with diabetes. N Engl J Med 2012; 366: 1567-1576.
4. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A et al.: Bariatric surgery versus conventional medical therapy for type 2 diabetes. N Engl J Med 2012; 366: 1577-1585.
5. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP et al.: Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes-3-year outcomes. N Engl J Med 2014; 370: 2002-2013.
6. Buchwald H, Oien DM: Metabolic/Bariatric Surgery Worldwide 2011. Obes Surg 2013; 23: 427-436.
7. Angrisani L, Santonicola A, Iovino P et al.: Bariatric Surgery Worldwide 2013. Obes Surg 2015 Apr 4. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25835983.
8. Lalor PF, Tucker ON, Szomstein S et al.: Complications after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Obes Relat Dis 2008; 4: 33-38.
9. Gagner MD: The Second International Consensus Summit for Sleeve Gastrectomy, March 19-21, 2009. Surg Obes Relat Dis 2009; 5: 476-485.
10. Parikh A, Alley JB, Peterson RM: Management options for symptomatic stenosis after laparoscopic vertical sleeve gastrectomy in the morbidly obese. Surg Endosc 2012; 26: 738-746.
11. Zundel N, Hernandez JD, Galvao Neto M et al.: Strictures after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2010; 20: 154-158.
12. Cottam D, Qureshi FG, Mattar SG et al.: Laparoscopic sleeve gastrectomy as an initial weight-loss procedure for high-risk patients with morbid obesity. Surg Endosc 2006; 20: 859-863.
13. Dapri G, Cadiere GB, Himpens J: Laparoscopic seromyotomy for long stenosis after sleeve gastrectomy with or without duodenal switch. Obes Surg 2009; 19: 495-499.
14. Sudan R, Kasotakis G, Betof A et al.: Sleeve gastrectomy strictures: technique for robotic-assisted stricturoplasty. Surg Obes Relat Dis 2010; 6: 434-436.
15. Bellanger DE, Greenway FL: Laparoscopic sleeve gastrectomy, 529 cases without a leak: short-term results and technical considerations. Obes Surg 2011; 21: 146-150.
16. Brethauer SA, Hammel JP, Schauer PR: Systematic review of sleeve gastrectomy as staging and primary bariatric procedure. Surg Obes Relat Dis 2009; 5: 469-475.
17. Sanchez-Santos R, Masdevall C, Baltasar A et al.: Short and midterm outcomes of sleeve gastrectomy for morbid obesity: the experience of the Spanish National Registry. Obes Surg 2009; 19: 1203-1210.
18. Uglioni B, Wolnerhanssen B, Peters T et al.: Midterm results of primary versus secondary laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) as an isolated operation. Obes Surg 2009; 19: 401-406.
19. Musella M, Milone M, Bellini M et al.: Laparoscopic sleeve gastrectomy. Do we need to oversew the staple line? Ann Ital Chir 2011; 82: 273-277.
20. Dapri G, Cadière GB, Himpens J: Reinforcing the staple line during laparoscopic sleeve gastrectomy: prospective randomized clinical study comparing three different techniques. Obes Surg 2010; 20: 462-467.
21. Rubin M, Yehoshua RT, Stein M et al.: Laparoscopic sleeve gastrectomy with minimal morbidity: early results in 120 morbidly obese patients. Obes Surg 2008; 18: 1567-1570.
22. Eubanks S, Edwards CA, Fearing NM et al.: Use of endoscopic stents to treat anastomotic complications after bariatric surgery. J Am Coll Surg 2008; 206: 935-938; discussion 938-939.
otrzymano: 2015-08-09
zaakceptowano do druku: 2015-09-03

Adres do korespondencji:
*Artur Binda
Department of General, Oncological and Digestive Tract Surgery Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. +48 (22) 621-71-73, +48 (22) 584-11-36 fax +48 (22) 622-78-33
quiz0@interia.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych