Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2015, s. 662-666
*Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski
Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe jako metoda leczenia otyłości chorobliwej i cukrzycy typu 2
One-anastomosis gastric bypass as a treatment for morbid obesity and type 2 diabetes
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski
Streszczenie
Operacja pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego łączy elementy: restrykcyjny i ograniczający wchłanianie. Jest to jedna z nowych metod chirurgicznego leczenia otyłości korzystnie wpływających na redukcję masy ciała oraz na ustępowanie chorób współistniejących z otyłością. Otyłość stała się bardzo istotnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia w chwili obecnej liczba ludzi otyłych jest ponad dwa razy większa niż w 1980 roku. W 2014 roku prawie 2 miliardy dorosłych mieszkańców na całym świecie miało nadmierną masę ciała, z czego ponad 600 milionów było otyłych. W światowym piśmiennictwie ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących ustępowania cukrzycy typu 2 po operacjach metabolicznych. Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić przyczyny korzystnego wpływu leczenia chirurgicznego na ustępowanie cukrzycy typu 2, m.in. teoria inkretynowa, ale dokładny mechanizm działania w przypadku pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego nie został jeszcze dokładnie poznany. Pomimo ukazania się wielu randomizowanych prac na temat pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego, ta coraz powszechniej stosowana metoda operacyjna wciąż budzi wiele kontrowersji wśród chirurgów bariatrycznych.
Summary
The surgery of the one-anastomosis gastric bypass connects the restriction and absorption reduction. It is one of the new surgical methods of treating obesity, preferably affecting weight loss and the resolution of the comorbidities of obesity. Obesity has become a significant health problem throughout the world. According to the World Health Organization, at the moment, the number of obese people is more than twice higher than in 1980. In 2014, almost 2 billion of the adult population worldwide had excess body weight, of which 600 million were obese. The world literature reveals more and more publications concerning the recovery from type 2 diabetes after metabolic surgeries. There are several theories about the cause of the beneficial effects of surgical treatment on the resolution of type 2 diabetes, including the incretin theory, although the mechanism of action in the case of the one-anastomosis gastric bypass is not yet fully understood. Despite the fact that many randomized studies have been published on one-anastomosis gastric bypass, this increasingly used method of surgery still raises a lot of controversy among bariatric surgeons.Wstęp
Laparoskopowa operacja pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego (ang. one-anastomosis gastric bypass – OAGB) łączy elementy: restrykcyjny i ograniczający wchłanianie. Jest to jedna z nowych metod chirurgicznego leczenia otyłości, zyskująca coraz większą popularność na świecie, prowadząca w konsekwencji do ustępowania chorób współistniejących z otyłością, do których zaliczana jest cukrzyca typu 2. Przyjmuje się, że pierwsze operacje pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego w pierwotnej wersji (ang. mini-gastric bypass – MGB) w leczeniu otyłości wykonał Robert Rutledge w 1997 roku, a wyniki swojej pracy opublikował w 2001 roku (1).
Otyłość stała się bardzo istotnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia w chwili obecnej liczba ludzi otyłych jest ponad dwa razy większa niż w 1980 roku (2). W 2014 roku prawie 2 miliardy dorosłych mieszkańców na całym świecie miało nadmierną masę ciała, z czego ponad 600 milionów było otyłych. Oznacza to, że w całej światowej populacji 39% dorosłych miało nadwagę (38% mężczyzn i 40% kobiet), a 13% było otyłych. Problem staje się coraz bardziej powszechny również wśród dzieci – w 2013 roku 42 miliony dzieci poniżej 5. roku życia miało nadmierną masę ciała. Nadwaga i otyłość coraz częściej występują w krajach o niskich i średnich dochodach, zwłaszcza na obszarach miejskich. Liczba pacjentów z nadwagą i otyłością w najmłodszej grupie wiekowej w krajach rozwijających się wzrasta w znacznie szybszym tempie niż w krajach rozwiniętych (2). Wzrastający wskaźnik masy ciała (BMI) jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób niezakaźnych takich jak:
– choroby układu krążenia (zwłaszcza choroby serca i udar mózgu), które były główną przyczyną zgonów w roku 2012,
– cukrzyca typu 2,
– schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (szczególnie choroby zwyrodnieniowe stawów),
– niektóre nowotwory (macicy, piersi i okrężnicy).
Przewiduje się, że do roku 2030 więcej niż 36% ludzi w krajach rozwiniętych będzie miało nadwagę, a 22% otyłość (3).
Technika operacyjna
W chwili obecnej preferowany jest dostęp laparoskopowy. Pacjenta po ułożeniu na stole operacyjnym stabilizuje się podpórkami pod stopy oraz pasami zakładanymi na wysokości klatki piersiowej, bioder, stawów kolanowych i podudzi. Chorego ustawia się w odwrotnej pozycji Trendelenburga, pod kątem 45° do podłoża. Operator stoi pomiędzy kończynami dolnymi lub z prawej strony pacjenta, I asysta po lewej, II asysta po prawej stronie chorego. Rolę II asysty mogą spełniać różnego rodzaju systemy mechaniczne służące do uniesienia wątroby i uwidocznienia w ten sposób okolicy, w której odbywa się zasadnicza część operacji. Odmę otrzewnową wytwarza się przy użyciu igły Veresa lub metodą Hassona, uzyskując ciśnienie od 12 do 15 mmHg w zależności od warunków śródoperacyjnych. Operację wykonuje się przy użyciu pięciu trokarów. Pierwszym etapem jest wytworzenie zbiornika żołądkowego (ryc. 1). Do jego uformowania używa się endostaplerów liniowych. Wygodne i bezpieczne jest stosowanie sondy kalibrującej o średnicy 30-36 Fr. Długość wytworzonego zbiornika powinna wynosić 7-9 cm. Sieć większą rozdziela się w linii pośrodkowej przy użyciu narzędzi elektrochirurgicznych (ryc. 2). Następnie izoluje się pętlę jelita cienkiego (ryc. 3) – długość wyłączonego odcinka należy zaplanować przed operacją (tab. 1). Zespolenie wykonuje się endostaplerem liniowym na lewej, bocznej ścianie zbiornika żołądkowego (ryc. 4). Linia zespolenia powinna mieć długość 15-20 mm. Otwór po wprowadzeniu staplera zamykany jest szwem ręcznym. Pętlę doprowadzającą można umocować do zbiornika żołądkowego szwami pojedynczymi lub szwem ciągłym, tak aby szczyt pętli znajdował się 5-7 cm powyżej zespolenia. Manewr ten ogranicza zarzucanie treści żółciowej do żołądka (ryc. 5). Wykonuje się kontrolę szczelności zespolenia, podając przez sondę 100 ml roztworu błękitu metylenowego oraz podobną ilość powietrza pod umiarkowanym ciśnieniem, po uprzednim uciśnięciu pętli odprowadzającej i doprowadzającej. Do jamy otrzewnej wprowadza się dren Redona, który układany jest pod zespoleniem, wzdłuż linii zszywek. Po zabiegu usuwany jest zgłębnik żołądkowy, nie zakłada się sondy nosowo-żołądkowej. W 1. dobie wykonywany jest test szczelności ze środkiem kontrastowym rozpuszczalnym w wodzie lub z błękitem metylenowym. Jeżeli nie stwierdza się nieszczelności, zalecane jest picie, a od 2. doby włączana jest dieta płynna.
Ryc. 1. Wytworzenie zbiornika żołądkowego.
Ryc. 2. Przecięcie sieci większej.
Ryc. 3. Izolowanie pętli jelita cienkiego.
Ryc. 4. Zespolenie żołądkowo-jelitowe.
Ryc. 5. Mocowanie pętli doprowadzającej powyżej zespolenia.
Tabela 1. Zalecana długość wyłączonego odcinka jelita w operacjach pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego (długość liczona od więzadła Treitza).
WiekBMI < 35 kg/m235-40 kg/m240-50 kg/m255-60 kg/m2> 60 kg/m2
< 35 lat180 cm200 cm220 cm240 cm1/2 jelita
35-50 lat160 cm180 cm200 cm220 cm1/2 jelita
> 50 lat140 cm160 cm180 cm200 cm1/2 jelita
Pętlowe wyłącznie żołądkowo-jelitowe w leczeniu otyłości

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Rutledge R: The mini-gastric bypass: experience with the first 1,274 cases. Obesity Surgery 2001; 11: 276-280.
2. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/.
3. Kelly T, Yang W, Chen CS et al.: Global burden of obesity in 2005 and projections to 2030. Int J Obes 2008; 32: 1431-1437.
4. Lee WJ, Lin YH: Single-anastomosis gastric bypass (SAGB): appraisal of clinical evidence. Obesity Surgery 2014; 24: 1749-1756.
5. Lee WJ, Yu PJ, Wang W et al.: Laparoscopic Roux-en-Y versus mini-gastric bypass for the treatment of morbid obesity: a prospective randomized controlled clinical trial. Ann Surg 2005; 242: 20-28.
6. Lee WJ, Ser KH, Lee YC et al.: Laparoscopic Roux-en-Y vs. mini-gastric bypass for the treatment of morbid obesity: a 10-year experience. Obes Surg 2012; 22: 1827-1834.
7. Luque-de-León E, Carbajo M: Laparoscopic single-anastomosis gastric bypass (LSAGB): long term outcome in 1200 patients. Obes Surg 2014; 24: 1255.
8. Noun R, Skaff J, Riachi E et al.: One thousand consecutive mini-gastric bypass: short- and long-term outcome. Obes Surg 2012; 22: 697-703.
9. Dixon JB, Chuang LM, Chong K et al.: Predicting the glycemic response to gastric bypass surgery in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2013; 36: 20-26.
10. Mahawar KK, Jennings N, Brown J et al.: “Mini” gastric bypass: systematic review of a controversial procedure. Obes Surg 2013; 23: 1890-1898.
11. Kular KS, Manchanda N, Rutledge R: A 6-year experience with 1,054 mini-gastric bypasses – First study from Indian subcontinent. Obes Surg 2014; 24:1430-1435.
12. Milone MN, Di Minno D, Leongito M et al.: Bariatric surgery and diabetes remission: sleeve gastrectomy or mini-gastric bypass? World J Gastroenterol 2013; 19: 6590-6597.
13. Lee WJ, Chong K, Lin YH et al.: Laparoscopic sleeve gastrectomy versus single anastomosis (mini-) gastric bypass for the treatment of type 2 diabetes mellitus: 5-year results of a randomized trial and study of incretin effect. Obesity Surgery 2014; 24: 1552-1562.
14. Carbajo MA, Jimenez JM, Castro MJ et al.: Outcomes in weight loss, fasting blood glucose and glycosylated hemoglobin in a sample of 415 obese patients, included in the database of the European Accreditation Council for Excellence Centers for Bariatric Surgery with laparoscopic one anastomosis gastric bypass. Nutricion Hospitalaria 2014; 30: 1032-1038.
otrzymano: 2015-08-09
zaakceptowano do druku: 2015-09-03

Adres do korespondencji:
*Paweł Jaworski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego CMKP
SPSK im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. +48 (22) 621-71-73, +48 (22) 584-11-36
pawel.jaworski@wp.eu

Postępy Nauk Medycznych 9/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych