Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 9/2015

Spis treści / Contents

CHIRURGIA PRZEWODU POKARMOWEGO
GASTROINTESTINAL SURGERY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe – doświadczenia własne
One-anastomosis gastric bypass – own experience
Artur Binda, Adam Ciesielski, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski – s. 632-637
Wpływ wybranych czynników na śródoperacyjną utratę krwi i czas trwania laparoskopowej, rękawowej resekcji żołądka
The impact of selected factors on intraoperative blood loss and operative time of laparoscopic sleeve gastrectomy
Artur Binda, Adam Ciesielski, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski – s. 638-641
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Nieszczelność po rękawowej resekcji żołądka. Leczenie endoskopowe z zastosowaniem kleju tkankowego – opis przypadku
Leak after sleeve gastrectomy. Endoscopic treatment with the use of fibrin sealant – case report
Artur Binda, Paweł Jaworski, Emilia Kudlicka, Wiesław Tarnowski – s. 642-646
Zwężenie po laparoskopowej, rękawowej resekcji żołądka – opis przypadku
Stricture after laparoscopic sleeve gastrectomy – case report
Artur Binda, Paweł Jaworski, Adam Ciesielski, Wiesław Tarnowski – s. 647-650
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Elektrostymulacja w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej**
Electrostimulation in bariatric and metabolic surgery
Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski – s. 651-655
Metodologia prezentacji wyników chirurgicznego leczenia otyłości
Methodology for the presentation of the results of surgical treatment for obesity
Artur Binda, Paweł Jaworski, Adam Ciesielski, Wiesław Tarnowski – s. 656-661
Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe jako metoda leczenia otyłości chorobliwej i cukrzycy typu 2
One-anastomosis gastric bypass as a treatment for morbid obesity and type 2 diabetes
Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski – s. 662-666
Rola dietetyka w opiece nad chorymi poddawanymi operacjom bariatrycznym
The role of dietitian’s in the care of patients undergoing bariatric surgery
Monika Anna Krotki – s. 667-672
Wpływ otyłości na rozwój choroby nowotworowej
Obesity and the risk of developing cancer
Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski – s. 673-676
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Wiesław Tarnowski – s. 677
Comment
Wiesław Tarnowski – s. 678
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER
Analiza obciążenia pracą chirurgów ortopedów podczas wykonywania zabiegów operacyjnych na podstawie wskaźnika wykorzystania rezerwy tętna**
Analysis of surgeon workload during orthopaedic procedures based on the heart rate reserve index
Marcin Błoński, Andrzej Boszczyk, Stanisław Pomianowski – s. 679-682
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.