Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2015, s. 632-637
*Artur Binda, Adam Ciesielski, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski
Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe – doświadczenia własne
One-anastomosis gastric bypass – own experience
Department of General, Oncological and Digestive Tract Surgery, Medical Centre of Postgraduate Education, Warszawa
Head of Department: prof. Wiesław Tarnowski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Chirurgiczne leczenie otyłości pozwala na uzyskanie trwałej redukcji masy ciała oraz sprzyja ustępowaniu schorzeń współistniejących z otyłością. W dalszym ciągu poszukuje się metod operacyjnych o korzystnej relacji uzyskiwanych korzyści do ryzyka związanego z zabiegiem operacyjnym. Za jedną z takich metod część autorów uważa pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe.
Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego w zakresie parametrów redukcji masy ciała oraz bezpieczeństwa tej metody operacyjnej na podstawie materiału własnego.
Materiał i metody. W pracy dokonano analizy prospektywnie zbieranych danych kolejnych pacjentów, u których w okresie od listopada 2010 do maja 2014 roku wykonano pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe. Oceniono skuteczność pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego w zakresie redukcji masy ciała, odsetek ponownych hospitalizacji oraz powikłań.
Wyniki. Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe wykonano u 39 pacjentów. Średni %EBMIL wyniósł 100,2 ± 33,2% (zakres: 34,5-207,2), a średni %WL 29,3 ± 8,1% (zakres: 15,3-49). W jednym przypadku (2,6%) wystąpiły cechy odwodnienia w okresie pooperacyjnym. U kolejnej pacjentki (2,6%) stwierdzono niedokrwistość z niedoboru żelaza. W dwóch przypadkach (5,2%) stwierdzono owrzodzenie w zespoleniu żołądkowo-jelitowym. Nadmierna utrata masy ciała wystąpiła u jednego pacjenta (2,6%). W 8 przypadkach (20,5%) doszło do ponownej hospitalizacji.
Wnioski. Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe jest metodą operacyjną związaną z dużą skutecznością w zakresie redukcji masy ciała i niskim odsetkiem powikłań wczesnych. W okresie pooperacyjnym pacjenci wymagają stałego nadzoru zespołu prowadzącego leczenie ze względu na możliwość pojawienia się powikłań odległych.
Summary
Introduction. Surgical treatment of obesity enables to obtain a permanent reduction in body weight and promotes resolution of comorbidities of obesity. We continue to seek surgical methods of an advantageous relationship of the obtained benefits and the risks associated with surgery. One-anastomosis gastric bypass is considered one of such methods by some authors.
Aim. The aim of the study was to assess the effectiveness of one-anastomosis gastric bypass within weight loss parameters and the safety of the surgery, as based on own material.
Material and methods. The paper presents an analysis of data collected prospectively from consecutive patients in whom one-anastomosis gastric bypass was performed in the period from November 2010 to May 2014. The efficacy of the one-anastomosis gastric bypass was assessed in terms of weight loss, the rate of hospital readmissions and complications.
Results. One-anastomosis gastric bypass was performed in 39 patients. Mean %EBMIL was 100.2 ± 33.2% (range: 34.5-207.2), and mean %WL was 29.3 ± 8.1% (range: 15.3-49). In one case (2.6%), characteristics of dehydration were observed in the postoperative period. In another patient (2.6%), iron deficiency anemia was diagnosed. Marginal ulcers were noted in two cases (5.2%). Excessive weight loss occurred in one patient (2.6%). In 8 cases (20.5%), rehospitalization took place.
Conclusions. One-anastomosis gastric bypass is associated with great efficacy in the reduction of weight and a low rate of early complications. Patients require constant supervision of the team conducting the treatment because of the possibility of the emergence of late complications.Introduction
Surgical treatment of obesity is an attractive alternative, mainly due to good results in terms of weight loss, positive impact on the resolution of comorbidities and the durability of achieved results (1-3). The most commonly performed surgeries, at the moment, include – Roux-en-Y gastric bypass (RYGB), sleeve gastrectomy (SG) and adjustable gastric banding (AGB) (4). The ideal bariatric surgery should be associated with a small amount of complications, sustained reduction in body weight and a short learning curve. The method should not cause nutritional deficiencies and, in case they occur, treatment should not be burdensome for the patient (5). One of the methods of surgical treatment of obesity, which can satisfy the above conditions is one-anastomosis gastric bypass (OAGS). In English literature, this operation is also called “single-anastomosis gastric bypass” or “mini-gastric bypass” (6-8). It seems that the term “mini-gastric bypass” should be reserved for the original method presented by Rutledge and other terms may be used successfully in the case of later modifications of this procedure (6). The one-anastomosis gastric bypass is an interesting alternative for RYGB due to less complex surgical technique and comparable results.
Aim
The aim of the study was to assess the effectiveness of laparoscopic one-anastomosis gastric bypass within weight loss parameters and the safety of the surgery on the basis of own material.
Material and methods
The paper presents an analysis of prospectively collected data of patients who underwent one-anastomosis gastric bypass. The study included patients with a minimum of 12 months’ follow-up. Surgical treatment qualification included patients with morbid obesity in accordance with generally accepted criteria, i.e. with BMI of 35-39.9 kg/m2 and with at least one comorbidity of obesity or with BMI ≥ 40 kg/m2. The second group consisted of patients with type 2 diabetes and BMI of 30-35 kg/m2. In this group of patients, treatment for diabetes was an indication for the one-anastomosis gastric bypass. Patients in whom one-anastomosis gastric bypass was performed as a second step of bariatric treatment, after sleeve gastrectomy, were excluded. The effect of surgery on body weight change was evaluated on the basis of changes in BMI, percent loss of the excess of BMI – %EBMIL and changes in the baseline body weight as a percentage – %WL. The percentage of weight loss shows a change in body weight at a point of observation in relation to the initial weight. Output data from the surgery day was assumed to calculate the parameters of weight reduction in the postoperative period. Normal BMI of 25 kg/m2 was assumed to calculate %EBMIL. The number of early complications to the 30th day after surgery, and late ones, after 30 days, was recorded. The rates of rehospitalization were recorded and their causes were presented.
Surgical technique
The surgery was performed in the positioning of the patient with joined or abducted lower limbs. In the first case, the operator stood on the right side of the patient and, in the other, between the lower limbs of the patient. The patient positioning depended on the surgeon preference. The surgery was performed laparoscopically using five trocars. Using a linear stapler, a stomach pouch was created with a capacity of 30-50 ml, and a length of about 7-10 cm. The diameter of the pouch produced was calibrated on a 36Fr bougie. Then, using the LigaSure (Covidien) or a harmonic scalpel (Olympus) the greater omentum was cut slightly to the left of the midline. In the case of patients whose morbid obesity was the indication for the surgery, one-anastomosis gastric bypass with a length of 200 cm was performed. In the case of patients whose indication to surgery was type 2 diabetes, one-anastomosis gastric bypasses of 150 cm was performed. Gastrojejunostomy was performed side-to-side using a linear stapler. The stapler defect was closed using Vicryl 3-0 suture. The afferent loop was fixed to the gastric pouch with interrupted sutures so as the top was a few centimeters above the anastomosis. This maneuver is also recommended by some authors in order to reduce the severity of bile reflux in the postoperative period (11, 12). A methylene blue leak test was performed intraoperatively. Suction drain was left in near the anastomosis. A water-soluble contrast examination was performed on the first postoperative day. The drain was removed on the first postoperative day and clear liquids were administered orally. Liquid diet was recommended on the second day and patients were discharged. The first follow-up visit was done after 10 days (with removing sutures) and next follow-ups were encouraged at 1, 3, 6, 9 and 12 months.
Results
In the period from November 2010 to May 2014, one-anastomosis gastric bypass was performed in 39 patients: 27 women and 12 men. In 21 cases, the indication was type 2 diabetes and morbid obesity in the case of18 patients. The average age of the operated patients was 47.5 ± 9.5 years (range: 29-64). The average weight before surgery was 103.7 ± 17.2 kg (range: 78-161) and the mean BMI 36.7 ± 4.3 kg/m2 (range: 29-46). The mean weight 12 months after surgery was 72.3 ± 11.7 kg (range: 58.5-105) and the mean BMI 25.9 ± 3.8 kg/m2 (range: 20.7-38.1). The mean %EBMIL for the entire operated group was 100.2 ± 33.2% (range: 34.5-207.2), and the mean %WL was 29.3 ± 8.1% (range: 15.3-49). The results regarding the parameters of weight loss are shown in table 1. Fourteen patients (35.9%) underwent another operation within the abdominal cavity before the one-anastomosis gastric bypass. Only in one case, it was abandoned to continue the procedure because of the numerous adhesions in the peritoneal cavity. After a few months, the patient underwent one-anastomosis gastric bypass with open access. Conversion was recorded in one patient, due to intraoperative bleeding. In the case of the remaining 37 (94.8%) patients, the procedure was finished laparoscopically. There was no leakage and no stenosis within the anastomosis. No postoperative bleeding requiring transfusions or revision surgeries was recorded. One patient (2.6%) had the characteristics of dehydration in the postoperative period. Another patient (2.6%) had iron deficiency anemia requiring erythrocyte mass transfusion and intravenous iron supplementation. In two cases (5.2%), during the 12 months follow-up, marginal ulcer was recorded. None of the patients, 12 months after the surgery, reported diarrhea or discomfort associated with bile reflux, even though the symptoms were reported in some patients during the first months of the follow-up. In 8 cases (20.5%), rehospitalization was necessary. Reasons for readmission with the treatment applied for each complication are shown in table 2.
Table 1. Weight loss parameters.
ParameterBefore surgery 12 months after surgeryChange
Body weight, kg103.7 ± 17.2 (78-161)72.3 ± 11.7 (58.5-105)30 ± 10.7 (16.5-61)
BMI, kg/m236.7 ± 4.3 (29-46)25.9 ± 3.8 (20.7-38.1)10.9 ± 3.6 (5.9-18)
%WL 29.3 ± 8.1 (15.3-49) 
%EBMIL 100.2 ± 33.2 (34.5-207.2) 
data are presented as mean ± SD (range)
Table 2. Hospital readmissions.
Patient numberPostop. daySymptomsComplicationsManagement
1542
306
fainting, head injury
fainting
not found
iron deficiency anemia
conservative
blood transfusion, iron supplementation
168fatiguedehydratationconservative, i.v. fluids
23122abdominal painnot foundconservative
25350abdominal painmarginal ulcerconservative, proton pump inhibitors
2867abdominal painmarginal ulcerconservative, proton pump inhibitors
30288fatigueexcessive weight lossconservative, dietary consultation with a registered dietician
34213abdominal painsymptomatic cholelithiasislaparoscopic cholecystectomy
38216abdominal painnot foundconservative
Discussion

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Dixon JB, Zimmet P, Alberti KG et al.: International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Bariatric surgery for diabetes: The International Diabetes Federation takes a position. J Diabetes 2011; 3: 261-264.
2. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A et al.: Bariatric surgery versus conventional medical therapy for type 2 diabetes. N Engl J Med 2012; 366: 1577-1585.
3. Schauer PR, Kashyap SR, Wolski K et al.: Bariatric surgery versus intensive medical therapy in obese patients with diabetes. N Engl J Med 2012; 366: 1567-1576.
4. Angrisani L, Santonicola A, Iovino P et al.: Bariatric Surgery Worldwide 2013. Obes Surg 2015 Apr 4. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25835983.
5. Rutledge R: The mini-gastric bypass: experience with the first 1,274 cases. Obes Surg 2001; 11: 276-280.
6. Carbajo MA, Luque-de-León E: Mini-gastric bypass/one-anastomosis gastric bypass – standardizing the name. Obes Surg 2015; 25: 858-859.
7. Lee WJ, Lin YH: Single-anastomosis gastric bypass (SAGB): appraisal of clinical evidence. Obes Surg 2014; 24: 1749-1756.
8. Mahawar KK, Carr WR, Jennings N et al.: The name of mini gastric bypass. Obes Surg 2015; 25: 327-328.
9. Lee WJ, Yu PJ, Wang W et al.: Laparoscopic Roux-en-Y versus mini-gastric bypass for the treatment of morbid obesity: a prospective randomized controlled clinical trial. Ann Surg 2005; 242: 20-28.
10. Lee WJ, Ser KH, Lee YC et al.: Laparoscopic Roux-en-Y vs. minigastric bypass for the treatment of morbid obesity: A 10-year experience. Obes Surg 2012; 22: 1827-1834.
11. Carbajo M, García-Caballero M, Toledano M et al.: One-anastomosis gastric bypass by laparoscopy: results of the first 209 patients. Obes Surg 2005; 15: 398-404.
12. Kim Z, Hur KY: Laparoscopic mini-gastric bypass for type 2 diabetes: the preliminary report. World J Surg 2011; 35: 631-636.
13. Garcia-Caballero M, Carbajo M: One anastomosis gastric bypass: A simple, safe and efficient surgical procedure for treating morbid obesity. Nutr Hosp 2004; 19: 372-375.
14. Noun R, Skaff J, Riachi E et al.: One thousand consecutive mini-gastric bypass: short- and long-term outcome. Obes Surg 2012; 22: 697-703.
15. Kular KS, Manchanda N, Rutledge R: A 6-year experience with 1,054 mini-gastric bypasses – First study from Indian subcontinent. Obes Surg 2014; 24: 1430-1435.
16. Luque-de-León E, Carbajo M: Laparoscopic single-anastomosis gastric bypass (LSAGB): long term outcome in 1200 patients. Obes Surg 2014; 24: 1255.
17. Garcia-Caballero M, Valle M, Martinez-Moreno JM et al.: Resolution of diabetes mellitus and metabolic syndrome in normal weight 24-29 BMI patients with one anastomosis gastric bypass. Nutr Hosp 2012; 27: 623-631.
18. Chakhtoura G, Zinzindohoue F, Ghanem Y et al.: Primary results of laparoscopic mini-gastric bypass in a French obesity-surgery specialized university hospital. Obes Surg 2008; 18: 1130-1133.
19. Rutledge R, Walsh TR: Continued excellent results with the mini-gastric bypass: Six-year study in 2,410 patients. Obes Surg 2005; 15: 1304-1308.
20. Johnson WH, Fernanadez AZ, Farrell TM et al.: Surgical revision of loop (“mini”) gastric bypass procedure: multicenter review of complications and conversions to Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Relat Dis 2007; 3: 37-41.
21. Mahawar KK, Carr WR, Balupuri S et al.: Controversy surrounding “mini” gastric bypass. Obes Surg 2014; 24: 324-333.
22. Lee WJ, Wang W, Lee YC et al.: Laparoscopic mini-gastric bypass: Experience with tailored bypass limb according to body weight. Obes Surg 2008; 18: 294-299.
23. Wang W, Wei PL, Lee YC et al.: Short-term results of laparoscopic mini-gastric bypass. Obes Surg 2005; 15: 648-654.
24. Musella M, Susa A, Greco F et al.: The laparoscopic mini-gastric bypass: The Italian experience: Outcomes from 974 consecutive cases in a multicenter review. Surg Endosc 2014; 28: 156-163.
25. Bruzzi M, Rau C, Voron T et al.: Single anastomosis or mini-gastric bypass: long-term results and quality of life after a 5-year follow-up. Surg Obes Relat Dis 2015; 11: 321-326.
26. Victorzon M: Single-anastomosis gastric bypass: better, faster, and safer? Scand J Surg 2015; 104: 48-53.
27. Georgiadou D, Sergentanis TN, Nixon A et al.: Efficacy and safety of laparoscopic mini gastric bypass. A systematic review. Surg Obes Relat Dis 2014; 10: 984-991.
28. Mahawar KK, Jennings N, Brown J et al.: “Mini” gastric bypass: systematic review of a controversial procedure. Obes Surg 2013; 23: 1890-1898.
29. Chevallier JM, Arman GA, Guenzi M et al.: One thousand single anastomosis (omega loop) gastric bypasses to treat morbid obesity in a 7-year period: outcomes show few complications and good efficacy. Obes Surg 2015; 25: 951-958.
30. Lee WJ, Lee YC, Ser KH et al.: Revisional surgery for laparoscopic minigastric bypass. Surg Obes Relat Dis 2011; 7: 486-491.
31. Chen MC, Lee YC, Lee WJ et al.: Diet behavior and low hemoglobin level after laparoscopic mini-gastric bypass surgery. Hepatogastroenterology 2012; 59: 2530-2532.
otrzymano: 2015-08-09
zaakceptowano do druku: 2015-09-03

Adres do korespondencji:
*Artur Binda
Department of General, Oncological and Digestive Tract Surgery Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. +48 (22) 621-71-73, +48 (22) 584-11-36
fax +48 (22) 622-78-33
quiz0@interia.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych