Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2016

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Wszechstronność opieki w podmiotach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej regionu Polski południowo-wschodniej w opiniach pacjentów
Comprehensive care in primary health care entities in the region of southeast Poland in patients’ opinions
Monika Binkowska-Bury, Sylwia Wierzbińska-Karakuła, Joanna Burzyńska, Mariusz Małecki, Paweł Januszewicz – s. 111-118
Opis przypadku
Case report
Ostra zatorowość płucna jako kliniczna manifestacja zakrzepicy żył głębokich u młodego mężczyzny – opis przypadku
Acute pulmonary embolism as a clinical manifestation of deep vein thrombosis in the case of a young man – case study
Andrzej Jakub Sałacki, Andrzej Wysokiński – s. 119-121
Prace poglądowe
Review papers
Leczenie chirurgiczne nadmiernej potliwości kończyn górnych – implikacje dla pielęgniarstwa
Surgical treatment of hyperhidrosis of the upper limbs – implications for nursing
Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Janina Książek, Tomasz Stefaniak, Magdalena Leyk – s. 122-126
Wpływ spożywania nadmiaru mięsa na zdrowie człowieka
The impact of excess meat consumption on human health
Zygmunt Zdrojewicz, Grzegorz Panek, Justyna Sobczak – s. 127-132
Sekretne życie trufli
Secret life of truffles
Zygmunt Zdrojewicz, Karolina Pawlus, Michalina Horochowska – s. 133-137
Czy picie kawy jest zdrowe?
Is drinkig coffee healthy?
Zygmunt Zdrojewicz, Karolina Grześkowiak, Marek Łukasiewicz – s. 138-145
Leki hipoglikemizujące z grupy gliflozyn i ich zastosowanie w farmakoterapii cukrzycy
Antidiabetic drugs from group of gliflozins and their role in pharmacotherapy of diabetes
Grzegorz K. Jakubiak – s. 146-151
Pacjent ze szpiczakiem plazmocytowym w gabinecie lekarza rodzinnego
Patient with multiple myeloma at family doctor practice
Sylwia Sulimiera Michalak, Joanna Rupa-Matysek, Lidia Gil – s. 152-157
Wartości odżywcze i wykorzystanie w żywieniu owoców truskawki i wiśni
The nutritional value of strawberries and cherries and their use in nutrition
Anna Banaś, Anna Korus – s. 158-162
Jak gry komputerowe wpływają na funkcje kognitywne?
Impact of video games on cognitive functions – a systematic review
Milena Franckiewicz, Olga Kudela, Ewa Emich-Widera, Agnieszka Gorzkowska, Ewa Krzystanek – s. 163-169