Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 6/2012

Spis treści / Contents

Porównanie pozycji stojącej i siedzącej przy ocenie deformacji skoliotycznej tułowia techniką topografii powierzchni ciała
Comparison of standing and sitting position used in surface topography trunk assessment
Joanna Chowańska, Tomasz Kotwicki, Krzysztof Rosadziński – s. 476-483
Aktywna korekcja postawy ciała dziecka oceniona za pomocą plurimetru Rippstein’a i udokumentowana za pomocą fotografii cyfrowej
Active self correction of child’s posture assessed with plurimeter and documented with digital photography
Łukasz Stoliński, Tomasz Kotwicki, Dariusz Czaprowski, – s. 484-490
Skuteczność pojedynczej i podwójnej predonacji łącznej z pooperacyjnym odzyskiem krwi w operacjach skolioz
Effectiveness of single and double predonation combined with postoperative recuperation for blood salvage in scoliosis surgery
Marek Tomaszewski, Tomasz Kotwicki, Andrzej Szulc – s. 491-495
Skolioza młodzieńcza o nietypowo szybkiej progresji – studium przypadku
Adolescent scoliosis with atypical rapid progression – a case report study
Marcin Tyrakowski, Tomasz Kotwicki, Jarosław Czubak, Szymon Pietrzak – s. 496-500
Skuteczność kinesiotapingu w leczeniu urazów tkanek miękkich u młodych sportowców
The effectiveness of kinesiotaping in treatment of the soft tissue injuries in adolescent football players
Wioleta Ostiak, Anna Peretiatkowicz, Izabella Krystkowiak – s. 501-507
Ocena skuteczności leczenia nierówności kończyn dolnych metodami blokowania chrząstek wzrostowych
Efficacy of the treatment of the leg length discrepancy with epiphysiodesis
Anna Fryzowicz, Paweł Koczewski – s. 508-515
Leczenie nierówności i zaburzeń osi kończyn dolnych po zapaleniach kości i stawów – przeszkody, powikłania, analiza wyników
Treatment of length discrepancy and axial deviations of lower extremities after septic osteoarthritis – obstacles, complications, analysis of results
Szymon Pietrzak, Adam Czwojdziński, Paweł Polaczek, Marcin Tyrakowski, Jarosław Czubak – s. 516-522
Kompleksowe leczenie wrodzonego stawu rzekomego goleni z zastosowaniem przeszczepu okostnej i stabilizacji śródszpikowej
Complex treatment of congenital pseudarthrosis of the tibia with periosteal grafting and intramedullary fixation
Milud Shadi, Paweł Koczewski – s. 523-529
Wpływ leczenia hormonalnego na oceniany ultrasonograficznie rozwój stawów biodrowych u dzieci z ciąż wielopłodowych
The impact of hormonal treatment on the development of the hip in multiple pregnancy – sonographic assessment
Andrzej Sionek, Jarosław Czubak, Maria Kornacka, Bartłomiej Grabowski – s. 530-533
Ocena morfometryczna rozwoju stawów biodrowych u dzieci z ciąż wielopłodowych według metody Grafa. Czy ciąża wielopłodowa jest czynnikiem ryzyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych?
Hip joint development in multiple pregnancy infants – Graf method morphometric assessment. Is a multiple pregnancy a risk factor of developmental hip dysplasia?
Andrzej Sionek, Jarosław Czubak, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Bartłomiej Grabowski – s. 534-539
Komentarz do prac
Dr hab. med. Tomasz Kotwicki, prof. UM, Dr hab. med. Jarosław Czubak, prof. CMKP – s. 540
Comment
Dr hab. med. Tomasz Kotwicki, prof. UM, Dr hab. med. Jarosław Czubak, prof. CMKP – s. 541