Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2014

Spis treści / Contents

GASTROENTEROLOGIA
GASTROENTEROLOGY
PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Ostre krwawienie z wrzodu trawiennego – aktualne standardy postępowania
Current standards in the management of acute peptic ulcer bleeding
Maciej Rupiński, Władysław Januszewicz – s. 5-8
Krwotok z żylaków przełyku
Management of esophageal varices bleeding
Włodzimierz Zych, Andrzej Habior – s. 9-16
Ostre zapalenie trzustki
Acute pancreatitis
Agnieszka Rogowska – s. 17-23
Ostra niewydolność wątroby
Acute hepatic failure
Andrzej Habior – s. 24-30
Powikłania choroby uchyłkowej okrężnicy
Complications of diverticular disease of the colon
Wiesław Tarnowski, Paweł Jaworski – s. 31-35
Ciężki rzut wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Severe ulcerative colitis
Edyta Zagórowicz, Marek Bugajski – s. 36-40
Zakażenie Clostridium difficile o ciężkim przebiegu
Severe Clostridium difficile infection
Anna M. Pietrzak – s. 41-45
Komentarz do prac
Witold Bartnik – s. 46
Comment
Witold Bartnik – s. 47
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego w obliczu pacjenta z nieodwracalnym zatrzymaniem krążenia
Basic EMS teams facing patient with irreversible cardiac arrest
Joanna Sowizdraniuk, Małgorzata Popławska, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Krystyn Sosada – s. 48-54
Lotnicze misje ratunkowe poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała w latach 2011-2012 w rejonie działania filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Helicopter emergency missions for patients with severe body injuries in 2011-2012 in the operational district of Helicopter Emergency Medicine Service in Białystok
Krzysztof Bauer, , , Sławomir L. Czaban, , Robert Gałązkowski, Jerzy R. Ładny, – s. 55-60
Wole wieloguzkowe – kiedy operować?
Multinodular goitre – when should we operate?
Jan Szczepański, Hubert Juźków, Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz – s. 61-64
Polimorfizm genu receptora witaminy D u polskich pacjentów z otyłością olbrzymią
Vitamin D receptor gene polymorphism in Polish patients with morbid obesity**
Beata Kaleta, , Magdalena Walicka, Ada Sawicka, Małgorzata Wrzosek, Agata Bogołowska-Stieblich, Grażyna Nowicka, Andrzej Górski, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 65-69