Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 4/2013

Spis treści / Contents

Original papers
Acute mastoiditis in pediatric population
Teresa Ryczer, Lidia Zawadzka-Głos, Małgorzata Dębska, Monika Jabłońska-Jesionowska – s. 107-110
Treatment of subglottic stenosis in children
Lidia Zawadzka-Głos, Iwona Krajewska – s. 111-113
Bacteriological aetiology of chronic rhinosinusitis in children; a study from the pediatric otolaryngology clinic of the warsaw medical university
Magdalena Frąckiewicz, Lidia Zawadzka-Głos, Elżbieta Podsiadły, Lechosław P. Chmielik, Joanna Rogulska – s. 114-119
Congenital respiratory stridor in children
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 120-122
Case report
Meningitis and encephalitis of the etiology of Streptococcus pneumoniae – a case report
Jolanta Jadczyszyn, Lidia Zawadzka-Głos, Małgorzata Dębska – s. 126-128
Otitis externa induced by a foreign body – a case report
Jolanta Jadczyszyn, Lechosław P. Chmielik, Lidia Zawadzka-Głos – s. 129-131
Regional studies on health science
Original papers
Professional help for visually impaired mothers raising a child
Krisztina Hodozsó, Zsuzsanna Soósné Kiss, Petra Jakus, Helga Judit Feith, Sándor Hollós, István Vingender – s. 136-139