Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2016

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczaak – s. 45
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 46
Opis przypadku
Case report
Trudności diagnostyczne pseudotorbieli krezki okrężnicy esowatej imitujące guz jelita grubego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Diagnostic difficulties in the mesenteric pseudocysts of the sigmoid colon mimicking colon cancer – a case report and a literature review
Maciej Biernacki, Konrad Wroński, Ewa Malinowska, Anna Doboszyńska, Jadwiga Snarska – s. 49-53
Diagnostic difficulties in the mesenteric pseudocysts of the sigmoid colon mimicking colon cancer – a case report and a literature review
Trudności diagnostyczne pseudotorbieli krezki okrężnicy esowatej imitujące guz jelita grubego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Maciej Biernacki, Konrad Wroński, Ewa Malinowska, Anna Doboszyńska, Jadwiga Snarska – s. 49-53
Prace poglądowe
Review papers
Źle umiejscowiona stomia – konsekwencja operacji czy pierwsze powikłanie chirurgiczne?
Inappropriate stoma location – consequence of operation or first surgical complication?
Fabian Kamiński, , Jacek Dadan, Grażyna Majewska – s. 54-60
Inappropriate stoma location – consequence of operation or first surgical complication?
Źle umiejscowiona stomia – konsekwencja operacji czy pierwsze powikłanie chirurgiczne?
Fabian Kamiński, , Jacek Dadan, Grażyna Majewska – s. 54-60
Choroba hemoroidalna – współczesne poglądy na temat etiopatogenezy oraz metod leczenia. Przegląd piśmiennictwa
Haemorrhoids – current view on aetiology, pathogenesis and methods of treatment. A review of literature
Aneta Obcowska, Małgorzata Kołodziejczak – s. 61-76
Haemorrhoids – current view on aetiology, pathogenesis and methods of treatment. A review of literature
Choroba hemoroidalna – współczesne poglądy na temat etiopatogenezy oraz metod leczenia. Przegląd piśmiennictwa
Aneta Obcowska, Małgorzata Kołodziejczak – s. 61-76
Historia medycyny
History of medicine
Od wziernika Hipokratesa do współczesnego rektoskopu
From speculum Hippocraticum to the modern rectoscope
Maria Ciesielska, Przemysław Ciesielski – s. 77-80