Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2012, s. 24-31
*Agata Zdziemborska, Michał Fidecki, Elżbieta Jodkowska
Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne
DiaFil aesthetic restoration. Clinical cases
Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
Summary
This article describes three clinical cases. Each of them represent DiaFil hybrid composite aesthetic restoration.
WSTĘP
W ostatnich latach odbudowa utraconych twardych tkanek zęba przy pomocy bezpośrednich wypełnień z materiałów złożonych stała się rutynową, dobrze ustaloną procedurą w praktyce stomatologicznej. Wzrosły oczekiwania lekarzy, jak i pacjentów w zakresie estetyki przy minimalnie inwazyjnej preparacji tkanek twardych. Przez lata prowadzone badania mające na celu ulepszenie materiałów na bazie żywic doprowadziły do powstania złożonych materiałów hybrydowych, których przedstawicielem jest DiaFil firmy DiaDent (1). Znajomość techniki pracy danym materiałem jest kluczem do osiągnięcia optymalnych efektów estetycznych. Dodatkowo zrozumienie interakcji między światłem a zębem w odniesieniu do interakcji światło-materiał złożony, szczegółowa ocena barwy, nasycenia, opalizacji i fluorescencji pozwoliły osiągnąć satysfakcjonujący poziom odbudowy, bardzo przypominający utracone naturalne tkanki zęba (2).
Na kolor zęba składa się pięć jego cech:
Barwa i nasycenie=zębina
1. Tylko odcienie wg kolornika Vita z grupy A i B są uważane za znaczące w odniesieniu do barwy naturalnego zęba, przy czym kolor A statystycznie jest bliższy kolorowi naturalnych zębów z pomarańczowo-czerwoną dominującą barwą. Odcień B to mieszanina kolorów żółto-zielonych, zaś odcienie C i D to zasadniczo mieszanina odcieni A i B;
2. Jasność uzależniona jest od barwy szkliwa, jego grubości i stopnia mineralizacji;
3. Intensywności są to mleczno-białe wybarwienia na powierzchni zęba, rozmieszczone na różnych częściach szkliwa. Ich odtworzenie jest szczególnie istotne w zębach o wysokiej wartości intensywności. W zależności od ich form wyróżniamy plamki, małe chmurki, płatki śniegu lub poziome pasma;
4. Opalescencja – za efekt odpowiedzialne jest szkliwo w rejonie brzegu siecznego. Ze względu na jego przezierny charakter jest ono odpowiedzialne za opalizację naturalnych zębów, tworząc w rejonie brzegu siecznego efekt halo;
5. Charakteryzacja – cechy indywidualne zęba takie jak mamelony, pasma, linie, plamy czy pęknięcia (3).
Rozwój w dziedzinie technologii materiałów złożonych bardzo rozszerzył dziś możliwości lecznicze. Dzięki dostępności hybrydowych i mikrofilowych żywic materiałów złożonych mamy możliwość minimalnie inwazyjnego opracowywania ubytków (4). Aby osiągnąć sukces, naturalnie wyglądający odbudowany ząb, lekarz musi wykazać się wiedzą nie tylko z zakresu stomatologii, materiałoznawstwa, technik adhezji, ale zrozumieć właściwości optyczne naturalnego zęba (5).
CEL PRACY
Celem pracy była ocena klinicznej przydatności materiału złożonego hybrydowego DiaFil w odbudowie utraconych tkanek zęba.
MATERIAŁ I METODY
Niniejsza praca zawiera opis trzech przypadków dotyczących odbudowy estetycznej materiałem DiaFil wykonanej w zębach 12, 11, 11, 21 i 14.
DiaFil, jak podaje producent, jest to światłoutwardzalny hybrydowy materiał złożony przeznaczony zarówno do odbudowy ubytków w zębach przednich, jak i bocznych. Jego skład przedstawiono w tabeli 1. Producent oferuje szeroką paletę barw (tab. 2), a także płynny kompozyt typu flow. Na zdjęciach radiologicznych daje kontrast i łatwo aplikuje się do ubytku.
Tabela 1. Skład materiału.
Szkło barowo-glinowe (cząsteczka < 1 μm)
Cząsteczki krzemionki (0,04 μm)
Bis-GMA
TEGDMA
Fotoinicjator
Substancje koloryzujące
Nieorganiczny wypełniacz (80%)
Tabela 2. Dostępne odcienie.
OdcieńNr kat.
A12001-1201
A22001-1202
A32001-1203
A3,52001-1204
A42001-1205
B12001-1206
B22001-1207
B32001-1208
C22001-1210
C32001-1211
A022001-1212
A032001-1213
Hybrydy są to materiały, w których cząsteczki wypełniacza są różnej wielkości, z czego 15-20% to cząsteczki o wielkości poniżej 0,6 μm. Obecnie najczęściej używane materiały hybrydowe, zwane minifilami zawierają cząsteczki wypełniacza o wielkości średniej 1 μm. Hybrydy drobnocząsteczkowe cechuje odpowiednia wytrzymałość na zginanie i twardość w skali Vikersa, zbliżony do tkanek zęba moduł elastyczności i współczynnik rozszerzalności cieplnej, ścieralność podobna do ścieralności szkliwa (od 3 do 5 μm), dobra gładkość po wypolerowaniu, co może pomóc w zabezpieczeniu przed gromadzeniem się płytki nazębnej. Wadami tej grupy materiałów jest hydrofobowy charakter i brak możliwości bezpośredniego połączenia z zębiną skutkujący koniecznością użycia systemów łączących (6).
PRZYPADEK 1

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ernst CP, Brandenbusch M, Meyer G et al.: Two-year clinical performance of a nanofiller vs a fine-particle hybrid resin composite. Clin Oral Invest 2006; 10: 119-25. 2. Vanini L: Light and color in anterior composite restorations. Pract Proced Aesthet Dent 1996; 8(7): 673-82. 3. Vanini L, Mangani FM: Determination and communication of color using the five color dimensions of teeth. Pract Proced Aesthet Dent 2001; 13(1): 19-26. 4. Terry DA: Developing natural aesthetics with direct composite restorations. Pract Proced Aesthet Dent 2004; 16(1): 45-52. 5. Terry DA, Leinfelder KF: An integration of composite resin with natural tooth structure: the Class IV restoration. Pract Proced Aesthet Dent 2004; 16(3): 235-42. 6. Jodkowska E, Wagner L: Wybrane materiały stosowane w stomatologii zachowawczej. Med Tour Press International 2008; 41-42. 7. Jańczuk Z: Stomatologia Zachowawcza. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 8. Jodkowska E, Wagner L: Wprowadzenia do stomatologii zachowawczej. Wyd. Bestom DENTOnet, Łódź 2009. 9. Chan KHS, Mai Y, Kim H et al.: Review: Resin Composite Filling. Materials 2010; 3(2): 1228-43. 10. Ho C: Diastema closure with a micro-hybrid composite resin. Aust Dent Pract 2006; 156-60. 11. Peyton JH: Direct restoration of anterior teeth: review of the clinical technique and case presentation. Pract Proced Aesthet Dent 2002; 14(3): 203-10.
otrzymano: 2011-12-08
zaakceptowano do druku: 2012-01-18

Adres do korespondencji:
*Agata Zdziemborska
Zakład Stomatologii Zachowawczej IS WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502 20 32
e-mail: a.z.aga@wp.pl

Nowa Stomatologia 1/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia