Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2012, s. 617-622
*Grzegorz Madycki, Andrzej Gabrusiewicz, Paweł Dąbek, Walerian Staszkiewicz
Problemy w ultrasonograficznej ocenie miażdżycowych zwężeń tętnic szyjnych w Polsce
Problems in ultrasound diagnosis of atherosclerotic stenoses of the carotid arteries in Poland
Department of Vascular Surgery and Angiology of the Medical Centre for Postgraduate Education, The Jerzy Popiełuszko Memorial Bielański Hospital
Head of Department: prof. Walerian Staszkiewicz MD, PhD
Streszczenie
Badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych jest obecnie uważane za podstawowe w diagnostyce patologii tętnic szyjnych. W większości rekomendacji oraz prowadzonych badań uwzględniających chorobę miażdżycową tętnic szyjnych jest ono uznawane za podstawowe i zazwyczaj jedyne tak w diagnostyce, jak i w leczeniu. Głównym celem badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych i kręgowych jest rozpoznanie, bądź wykluczenie patologii w obrębie tych naczyń. Autorzy w poniższej pracy przedstawiają główne problemy związane z odpowiednią interpretacją wyniku, prawidłową techniką samego badania, oraz różne aspekty związane implikacjami wynikającymi z rozpoznania zmian w tętnicach szyjnych (wskazania do operacji, odpowiednie kwalifikowanie, itp.). W podsumowaniu, Autorzy zwrócili uwagę, iż wykonujący badanie ultrasonograficzne i opisujący wynik tego badania, muszą mieć świadomość, iż może ono skutkować decyzją o leczeniu zachowawczym, bądź o operacyjnym chorego. Każda z tych strategii nie jest wolna od ograniczeń i w przypadku wyniku USG rozbieżnego od stanu faktycznego, skutkować może błędną strategią leczenia, o potencjalnie groźnych dla chorego skutkach.
Summary
The ultrasound evaluation of the carotid arteries is currently considered as the basic examination in diagnostics of pathology of the carotid arteries. In most recommendations and conducted studies on atherosclerosis of the carotid arteries, it is recognized as the main tool in diagnostics and in planning the treatment strategy. The main purpose of the ultrasound evaluation of the carotid and vertebral arteries is confirming or ruling out the pathology within these vessels. Authors of this paper present the main problems related to interpretation of vascular exam, the correct examination technique and various implications directly linked to the obtained diagnosis of the carotid pathology (indications for an invasive treatment, adequate qualification process). In conclusion, they make a point that the ultrasound exam of the carotid arteries may result in the decision to treat each individual patient with conservative or surgical method. None of the strategies implicated is free from limitations and complications. Therefore, a false ultrasound diagnosis may result in wrong decision making regarding treatment strategy, which may be potentially fatal to the patient.
Słowa kluczowe: miażdżyca, tętnice szyjne, USG.
Introduction
Currently in Poland, ultrasound evaluation of the carotid arteries is performed practically by physicians of all specialties, without possibility to evaluate their experience in this particular area.
We observe that not only persons certified by Polish Ultrasound Society (not recognized in the European Union legislation), but also persons with specialties, which require skills in performing ultrasound evaluation of the vessels: radiology, angiology and vascular surgery, claim the right to perform these exams.
The problem of accurate interpretation of the result of the carotid artery ultrasound evaluation may be suitably perceived by mentioned groups of physicians, but performing these evaluations by physicians, who do not have any qualifications, but just benefiting from confusion and increasing demand for performing these evaluations, is becoming much more serious problem.
An additional problem is the fact that majority of persons is not involved in broadly defined vascular pathology and are not able to follow the progress, which took place during the last decade in reference to knowledge on pathophysiology of the diseases of the carotid arteries. We also have to remember that this examination decides on treatment method, which may prevent the cerebrovascular accident/death of the patient, or put the patient at unnecessary risk of these events.
Therefore, diversity of the groups performing these examinations leads to an assumption that instead of limiting and checking competencies, more important would be creation of some competencies in terms of ultrasound evaluation of the carotid arteries and accept certain standards, which should be binding.
For this reason, it seems to be necessary to bring up the problems of standardization of the ultrasound evaluation of the carotid arteries – which is the subject discussed for almost 20 years, and despite this fact, it is still open: i.a. in reference to advances in knowledge on the carotid arteries pathophysiology.
The ultrasound evaluation of the carotid arteries is currently recognized as the basic one in diagnostics of the carotid arteries pathology. In majority of recommendations and conducted studies considering the atherosclerosis of the carotid arteries, it is recognized as the basic one and usually the only one not only in diagnostics, but also in treatment. In the U.S., as early as in 2001, Medicare announced that in over 80% of the patients undergoing surgical treatment of the carotid arteries stenosis, the only qualifying evaluation was ultrasound examination (1).
The main purpose of the ultrasound evaluation of the carotid and vertebral arteries is confirming or ruling out the pathology within these vessels. For this reason, by ordering ultrasound evaluation we expect that the examination will allow us classifying the patients to one of the following subgroups (these more significant):
– Patients without significant pathological lesions.
– Patients with insignificant intensity of lesions (< 50% decrease in diameter of the vessel), who should be conservatively treated if any symptoms occur.
– Patients with more advanced lesions (stenosis between 50% and 70% in diameter of the vessel), whose first-line treatment should be conservative, while monitoring progress of the disease, especially occurrence of the neurological symptoms.
– Patients with significantly advanced lesions (> 70% decrease in the lumen of the vessel), in reference to whom the surgical treatment should be first considered.
– Patients with total closure of the lumen of the vessel, who are currently qualified for conservative therapy, as the first-line treatment (this qualification may be changed in specific rare cases).
There is no data in Poland, which evaluate frequency of qualification for surgery of the carotid arteries based on ultrasound evaluation alone – however, it should be assumed that it significantly exceeds 90%. It creates significant implications in terms of standardization of the examination and controversies related to some of its elements.
Significant aspects of the ultrasound evaluation of the carotid arteries:
1. Method of evaluation of the degree of stenosis.
2. Technique of the evaluation itself (kinking).
3. Technique of the evaluation of the Doppler spectrum.
4. Interpretation and use of selected parameters of the flow velocity spectra and their indices.
5. Morphological image of the atherosclerotic lesions.
Method of evaluation of the degree of stenosis
Key element of the examination includes evaluation of the stenosis degree. ACAS study (asymptomatic patients) demonstrated that within the group of patients without neurological deficit, number of patients needed to be treated, i.e. to prevent the cerebrovascular accident in patients with 50% stenosis, was 68. It means that performing 136 procedures of restoring patency of the carotid arteries in these patients, will allow preventing as little as 2 the cerebrovascular accidents within the period of 2 years, at the most (2, 3). Similar results were achieved in comparable Veterans Affairs trial. No study until NASCET and ECST trials allowed preparing certain, preliminary standards of evaluation of the degree of stenosis (4-6).
Unfortunately, indications prepared for both trials simultaneously became source of basic misunderstanding, causing incomparability of the simultaneously conducted ultrasound evaluations. As figure 1 presents, one method was used to calculate the degree of stenosis in NASCET trial, and another one was used in ECST trial (7).
Fig. 1. Method of measuring the degree of stenosis in NASCET trial, and in ECST trial.
Degree of stenosis according to measurement in NASCET trial corresponded to the following degree of stenosis obtained in measurement in ECST trial (tab. 1).
Table 1. Comparison of the degree of stenosis obtained in NASCET and ECST trials, respectively.
NASCET30405060708090
ECST65707580859197
Figure 2 presents linear relationship between measurements of the degree of stenosis: Currently recommended criterion for evaluation of the degree of stenosis is NASCET criterion, which is also accepted in the United Kingdom (7).
Fig. 2. Discrepancies between obtained degree of stenosis resulted from various methods of measurement in NASCET and ECST trials (see fig. 1 and tab. 1).
It should be remembered that measurements were initially conducted based on angiographic evaluations, and then ultrasound evaluation was implemented (studies lasted over many years), which obviously resulted in different criteria for evaluation of stenoses based on velocity.
Significant factor, which is not currently considered in discussions over precision of ultrasound measurements conducted at the turn of the 80’s and the 90’s was poor resolution of ultrasound machines and usually no ability to use technique of color encoding for the flow (so-called “color Doppler”). These limitations, which did not provide opportunity to visualize hypoechogenic lesions (these the most susceptible to destabilization and neurological symptoms) enforced use, as the only criterion: changes in flow velocity.
Difference in quality of lesion imaging – at the left there is an image of the lesion in the carotid artery provided by the ultrasound machine of 2000-2005, at the right, there is an image from the machine of older generation (the 90’s) (fig. 3, 4).
Fig. 3. Image the bifurcation of the carotid artery provided by the machine used in the 90’s.
Fig. 4. Image the bifurcation of the carotid artery provided by the machine of the newest generation.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Grant EG, Benson CB, Moneta GL et al.: Carotid artery stenosis: gray-scale and Doppler US diagnosis – Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference. Radiology 2003; 229: 340-346.
2. Barnett HJ, Eliasziw M, Meldrum HE, Taylor DW: Do the facts and figures warrant a 10-fold increase in the performance of carotid endarterectomy on asymptomatic patients? Neurology 1996; 46: 603-608.
3. Mayo SW, Eldrup-Jorgensen J, Lucas FL et al.: Carotid endarterectomy after NASCET and ACAS: a statewide study. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial. Asymptomatic Carotid Artery Stenosis Study. J Vasc Surg 1998; 27: 1017-1022.
4. Barnett HJ, Taylor DW, Eliasziw M et al.: Benefit of carotid endarterectomy in patients with symptomatic moderate or severe stenosis. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. N Engl J Med 1998; 339(20): 1415-1425.
5. Rothwell PM, Gutnikov SA, Warlow CP: European Carotid Surgery Trialist’s Collaboration. Reanalysis of the final results of the European Carotid Surgery Trial. Stroke 2003; 34(2): 514-523.
6. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collabolators. Beneficial Effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. N Engl J Med 1991; 325: 445-453.
7. Rothwell PM, Pendlebury ST, Wardlaw J, Warlow CP: Critical appraisal of the design and reporting of studies of imaging and measurement of carotid stenosis. Stroke 2000; 31(6): 1444-1450.
8. Oates CP, Naylor A, Hartshorne T et al.: Joint Recommendations for Reporting Carotid Ultrasound Investigations in the United Kingdom – review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009; 37: 251-261.
9. Eliasziw M, Rankin RN, Fox AJ et al.: Accuracy and prognostic consequences of ultrasonography in identifying severe carotid artery stenosis. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) Group. Stroke 1995; 26(10): 1747-1752.
10. Tola M, Yurdakul M: Effect of Doppler angle in diagnosis of internal carotid artery stenosis. J Ultrasound Med 2006; 25: 1187-1192.
11. Nowak J, Jogestrand T: Duplex ultrasonography is an efficient diagnostic tool for the detection of moderate to severe internal carotid artery stenosis. Clin Physiol Funct Imaging 2007; 27: 144-147.
12. Cole S: (ed.) Vascular Laboratory Practice: Part 2 Extra- and intracranial arterial assessment. Institute of Physics and Engineering in Medicine. York 2001.
13. Ross R: Atherosclerosis – an inflammatory disease. N Engl J Med 1999; 340(2): 115-125.
14. Braun RM, Bertino RE, Milbrandt J et al.: Ultrasound imaging of carotid artery stenosis: application of the Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Criteria to a Single Institution Clinical Practice. Ultrasound Q 2008; 24: 161-166.
otrzymano: 2012-05-14
zaakceptowano do druku: 2012-06-11

Adres do korespondencji:
*Grzegorz Madycki
Department of Vascular Surgery and Angiology Medical Centre for Postgraduate Education The Jerzy Popiełuszko Memorial Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: +48 (22) 569-02-85
e-mail: g.madycki@interia.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych