Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 8/2012

Spis treści / Contents

Przedstawienie aktualnej wiedzy o patofizjologii, diagnostyce oraz leczeniu niedrożności tętnicy udowej powierzchownej w oparciu o własne wyniki leczenia endowaskularnego
The present state of the art of the pathophysiology, diagnosis and treatment of the superficial femoral artery occlusion based on own results
Andrzej Gabrusiewicz, Piotr Słowiński, Tomasz Krosny, Walerian Staszkiewicz – s. 612-616
Problemy w ultrasonograficznej ocenie miażdżycowych zwężeń tętnic szyjnych w Polsce
Problems in ultrasound diagnosis of atherosclerotic stenoses of the carotid arteries in Poland
Grzegorz Madycki, Andrzej Gabrusiewicz, Paweł Dąbek, Walerian Staszkiewicz – s. 617-622
Różnicowanie zaostrzenia PNŻ od nawrotowej zakrzepicy żylnej, u chorych po przebytej zakrzepicy żył głębokich: czy badanie ultrasonograficzne nadal może być nazywane „złotym standardem”
Differentiating exacerbation of chronic venous insufficiency from DVT among patients with history of past DVT: is the ultrasound still a “golden standard”
Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz, Zbigniew Kwietniak, Piotr Słowiński – s. 623-627
Ocena zaburzeń ukrwienia u pacjentów z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych za pomocą analizy nirs (spektroskopia w bliskiej podczerwieni)
Assesment of perfusion abnormalities in patients with p.o.d. using NIRS (near infrared spectroscopy)
Tomasz Krosny, Paweł Dąbek, Walerian Staszkewicz, Adam Lewszuk – s. 628-635
Tętniaki tętnic biodrowych – niedoceniany problem angiochirurgii
Iliac artery aneurysms – underestimated problem of vascular surgery
Bartosz Pacewski, Włodzimierz Hendiger, Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki – s. 636-643
Wybór postępowania w tętniakach tętnic podkolanowych
The choice of management of popliteal artery aneurysms
Witold Raciborski, Bartosz Pacewski, Andrzej Gabrusiewicz, Walerian Staszkiewicz – s. 644-650
Zmiany przepływu krwi w obrębie naczyń trzewnych i miednicy u chorych po implantacji stentgraftu z powodu tętniaka aorty brzusznej
Changes in blood flow within visceral vessels and vessels of the pelvis in patients after stent graft implantation due to an abdominal aortic aneurysm
Paweł Dąbek, Włodzimierz Hendiger, Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz – s. 651-659
Choroba niedokrwienna kończyn dolnych w świetle najnowszych wytycznych leczenia zachowawczego
Peripheral artery disease – current recommendations and best medical treatment
Adam Lewszuk, Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki, Bartosz Pacewski – s. 660-667
Możliwości i ograniczenia w endowaskularnym zaopatrzeniu tętniaka aorty brzusznej
Possibilities and limitations in the endovascular repair of abdominal aortic aneurysm
Włodzimierz Hendiger, Zbigniew Kwietniak, Adam Lewszuk, Walerian Staszkiewicz – s. 668-676
Komentarz do prac
Walerian Staszkiewicz – s. 677
Comment
Walerian Staszkiewicz – s. 678