Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2012, s. 977-978
Mirosław Jarosz
Komentarz do prac
Oddawany do rąk czytelników numer „Postępów Nauk Medycznych” przedstawia różne zagadnienia związane z niedożywieniem. Obecnie w Polsce jedną z grup, w której często występuje ryzyko niedożywienia są pacjenci przebywający w szpitalu. Problem niedożywienia szpitalnego został przedstawiony w artykule wprowadzającym do tego numeru, autorstwa prof. M. Jarosza i wsp. Niedobór masy ciała stwierdza się u ponad 4% chorych przyjmowanych do szpitali, znacznie częściej, bo u ponad połowy występuje ryzyko niedożywienia witaminowego. Ponadto objawy niedożywienia często rozwijają się lub pogłębiają w czasie pobytu w szpitalu. Stan odżywienia w znacznym stopniu wpływa na skuteczność leczenia, występowanie powikłań, długość hospitalizacji i koszty leczenia. Dlatego też bardzo ważna jest ocena stanu odżywienia osób przyjmowanych do szpitali i zastosowanie na jej podstawie odpowiedniego sposobu żywienia.
W pierwszej z prac oryginalnych (autorstwa dr K. Wolnickiej i wsp.) wykazano, że nawyki żywieniowe dzieci z niedoborem masy ciała często są nieprawidłowe. Znaczna część dzieci nie spożywa regularnie śniadania przed wyjściem z domu bądź też pełnowartościowego posiłku w szkole. Ich diety często odznaczają się niedoborem energii, tłuszczu, a także niektórych składników mineralnych (potas, wapń) i witamin (foliany, witamina D). Zaobserwowane nieprawidłowości mogły mieć wpływ na występowanie w tej grupie niedoborowej masy ciała.
Niedoborów żywieniowych dotyczą również dwie kolejne prace. Pierwsza z nich (autorstwa prof. J. Charzewskiej i wsp.) przedstawia ten problem u młodzieży z Warszawy. Niedobory niektórych składników odżywczych (wapń, witamina D, potas, magnez i foliany) występują w dietach 74-98% młodzieży. W ostatnich latach stwierdzono niepokojący wzrost częstości występowania niedoborów energii, białka, węglowodanów, większości składników mineralnych i witamin w dietach młodzieży. Wzrosła również częstość występowania niedoboru masy ciała wśród dziewcząt.
Autorki (mgr Z. Chojnowska i wsp.) drugiej ze wspomnianych prac omawiają niedobory żywieniowe u dzieci w wieku przedszkolnym z całej Polski. Zawartość niektórych składników mineralnych (potasu, wapnia, żelaza) i witaminy D jest niedoborowa w dietach ponad połowy dzieci. Szczególnie niepokojące jest, że co czwarte dziecko wykazuje niedoborową masę ciała, świadczącą o przewlekłym niedożywieniu energetycznym.
Problem nieprawidłowego żywienia porusza również praca autorstwa prof. W. Sekuły i mgr M. Ołtarzewskiego, z tym że autorzy prezentują w niej wyniki badań budżetów gospodarstw domowych o dochodach zbliżonych do minimum egzystencji. Okazuje się, że diety członów tych gospodarstw pokrywają tylko 80% normy na energię. Wynika to ze spożywania mniejszej ilości żywności od średniej dla całego kraju, zwłaszcza w odniesieniu do takich produktów jak wołowina, cielęcina, przetwory mięsne wysokiej jakości, masło, słodycze oraz owoce. Mała wartość energetyczna przeciętnej diety wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo występowania niedożywienia w tej grupie osób.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 12/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych