Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 12/2012

Spis treści / Contents

Problem niedożywienia w Polsce i na świecie
The problem of malnutrition in Poland and across the world
Mirosław Jarosz, Ewa Rychlik – s. 917-923
Ocena sposobu żywienia dzieci z niedoborem masy ciała
Assessment of dietary habits and dietary intake in underweight children
Katarzyna Wolnicka, Anna Taraszewska, Joanna Jaczewska-Schuetz – s. 924-931
Niedobory składników odżywczych po roku 2000 w dietach młodzieży w wieku pokwitania. Warszawskie Badanie Młodzieży
Nutritional deficiencies and their changes in the diet of adolescents after 2000. The Warsaw Adolescents Study
Jadwiga Charzewska, Zofia Chwojnowska, Elżbieta Chabros, Bożena Wajszczyk – s. 932-939
Niedobory żywieniowe w dietach dzieci przedszkolnych
Nutritional deficiencies in the diets of preschool children
Zofia Chwojnowska, Jadwiga Charzewska, Bożena Wajszczyk, Elżbieta Chabros, Aleksandra Urbańska – s. 940-946
Żywienie w polskich gospodarstwach domowych o dochodach zbliżonych do minimum egzystencji
Diet in Polish households with incomes close to existence minimum
Włodzimierz Sekuła, Maciej Ołtarzewski – s. 947-952
Wpływ niedożywienia na ryzyko rozwoju szpitalnego zapalenia płuc
Influence of malnutrition on the risk of hospital-acquired pneumonia
Mirosław Jarosz, Maria Orzeszko, Ewa Rychlik, Sylwia Gugała – s. 953-957
Niedożywienie a marnowanie żywności
Undernutrition, malnutrition and wastage of food
Eliza Konecka-Matyjek, Mirosław Jarosz, Krzysztof Kołomyjski – s. 958-964
Niedożywienie i zaburzenia odżywiania u kobiet w wieku prokreacyjnym
Malnutrition and eating disorders at women of childbearing age
Regina Wierzejska, Mirosław Jarosz – s. 965-970
Niedożywienie szpitalne – ważny problem zdrowotny i ekonomiczny
Hospital malnutrition – important health and economic problem
Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski, Ewa Rychlik – s. 971-976
Komentarz do prac
Mirosław Jarosz – s. 977-978
Comment
Mirosław Jarosz – s. 979-980
Występowanie polimorfizmu C1q (rs292001) u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
Polymorphism of C1q complement (rs292001) occurrence in systemic lupus erythematosus patients
Izabela Korczowska, Dorota Trzybulska, Lidia Ostanek, Marek Brzosko, Marta Rosińska, Zofia Niemir, Paweł Hrycaj – s. 981-985