Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2012, s. 986
Lista recenzentów w roku 2012
Wielce Szanowni Recenzenci
U schyłku roku 2012, w którym mija 25 lat istnienia czasopisma „Postępy Nauk Medycznych” pragnę przekazać wszystkim serdeczne podziękowania za pomoc w ocenie poszczególnych artykułów lub całych numerów miesięcznika. Recenzowanie artykułów to niemały wysiłek dla obciążonych, często nadmiernie pracą naukową i działalnością usługową bardzo wielu z Państwa. Jednak nie wyobrażam sobie działalności wydawniczej bez zasadniczego udziału Recenzentów. Praca Państwa służy wielce ważnej sprawie, jaką jest dobra jakość merytoryczna wydawanych prac oryginalnych i przeglądowych. Opublikowane w roku 2012 niespełna 150 artykułów, w tym prawie połowa w języku angielskim było ocenianych przez Państwa zarówno od strony merytorycznej, jak i jakości tłumaczeń.
Pragnę życzyć doskonałego zdrowia zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa Rodzin. Serdecznie dziękujemy za okazywane miesięcznikowi zainteresowanie, życzliwość i specjalistyczną pomoc.
LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2012
Prof. Bogusława Baranowska
Prof. Witold Bartnik
Prof. Andrzej Beręsewicz
Prof. Krzysztof Bielecki
Dr hab. med. Wojciech Bik
Prof. Andrzej Budaj
Dr hab. med. Dorota Cianciara
Prof. Barbara Cybulska
Prof. Barbara Czarnocka
Prof. Jarosław Czubak
Dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek
Prof. Urszula Fiszer
Prof. Ryszard Gellert
Prof. Andrzej Habior
Prof. Wanda Horst-Sikorska
Prof. Teresa Jackowska
Prof. Grzegorz Jakiel
Prof. Kazimierz Jakubowicz
Prof. Włodzimierz Januszewicz
Dr med. Andrzej Jóźwiak
Prof. Anna Kasperlik-Załuska
Prof. Lech Konopka
Dr med. Jarosław Kozakowski
Prof. Ireneusz Kozicki
Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz
Dr med. Paweł Maciejewski
Dr hab. med. Grzegorz Madycki
Prof. Henryka Małdyk
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Prof. Wojciech Marczyński
Prof. Bożena Mariańska
Dr med. Waldemar Misiorowski
Prof. Wojciech Pypno
Prof. Stanisław Pomianowski
Prof. Danuta Ryglewicz
Dr med. Cezary Siemianowski
Prof. Marek Tałałaj
Prof. Wiesław Tarnowski
Prof. Wojciech Zgliczyński
Postępy Nauk Medycznych 12/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych