Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2013, s. 385-386
prof. Halina Woś, MD, PhD
Comment
Dear Colleagues and Friends!
Current issue “Postępy Nauk Medycznych” has been prepared by pediatricians from Medical University of Silesia, Department of Pediatrics and Silesian Children’s Hospitals.
It includes clinical studies, inter alia, concerning one of the most common causes of hospitalization – rotavirus diarrhea and presenting differences in its clinical course according to the age of the patient (1).
While searching for the cause or maybe effects of intestinal permeability changes in children with inflammatory bowel disease behavior of zonulin, a marker which is involved in relaxation of the so-called „tight junction” in the intestinal mucosa, was examined. In the work titled “Evaluation of intestinal permeability on the basis of zonulin levels in children with IBD” authors from the Department of Pediatrics pointed out the possibility of using measurement of zonulin levels in the evaluation of disorders of the intestinal mucosa as a non-invasive biomarker of damage to the intestinal mucosa (2).
Lipid disorders in nephrotic syndrome are not fully recognized: attempted to be applied to the behavior of the concentration of carnitine, a substance involved in beta-oxidation of long-chain fatty acids in the acute phase of the disease and remission. The results are presented in the work “Carnitine concentration levels in the serum of children with nephrotic syndrome” (3).
Helicobacter pylori infection is the most common cause of gastritis, and occur symptoms of abdominal pain and also causes feeding problems leading to nutritional disorders. Authors of work titled “If the Helicobacter pylori infection may affect ghrelin secretion in children” demonstrated that mucosal inflammation due to infection does not affect the secretion of ghrelin (4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Więcek S, Woś H, Stawicka-Ociepka E, Grzybowska-Chlebowczyk U: Clinical picture of rotavirus infections in patients hospitalized in the Department of Paediatrics, Medical University of Silesia in Katowice, in the years 2008-2009. Post N Med 2013; 5: 340-345.
2. Pabijasz D, Grzybowska-Chlebowczyk U, Woś H: Evaluation of intestinal permeability on the basis of zonulin levels, in children with inflammatory bowel disease. Post N Med 2013; 5: 346-350.
3. Płonka J, Woś H, Hyla-Klekot L: Carnitine concentration levels in serum of children with nephrotic syndrome. Post N Med 2013; 5: 351-356.
4. Obuchowicz A, Kula-Gradzik J, Ślimok M et al.: If the Helicobacter pylori infection may affect ghrelin secretion in children. Post N Med 2013; 5: 357-360.
5. Emich-Widera E, Kałużna-Czyż M, Bryśkiewicz P et al.: Czy w ciągu ostatnich 10 lat zmieniły się częstość i rodzaj bólów głowy dzieci i młodzieży kierowanych do oddziału neurologii? Post N Med 2013; 5: 361-367.
6. Hyla-Klekot L, Kucharska G, Słonka K, Karwicka K: Nieskuteczność agresywnej terapii immunosupresyjnej, leczenia biologicznego i plazmaferez w leczeniu młodzieńczego tocznia układowego z nieproliferacyjną postacią nefropatii toczniowej. Post N Med 2013; 5: 368-374.
7. Hyla-Klekot L, Kucharska G, Słonka K, Karwicka K: Odmienność uwarunkowań patofizjologicznych, obrazu klinicznego i metod terapii młodzieńczej postaci tocznia trzewnego układowego. Post N Med 2013; 5: 375-382.
8. Kudela G, Bunarowska M, Koszutski T, Bohosiewicz J: Application of appendix in treatment of children with neurogenic dysfunction of bladder and anal canal. Post N Med 2013; 5: 336-339.
Postępy Nauk Medycznych 5/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych