Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/1999, s. 19-20
Zapobieganie i zwalczanie grypy. Zalecenia Doradczego Komitetu ds. Praktyki Immunizacji (ACIP)
Dla uzyskania zakwalifikowania do dalszego kształcenia się proszę odpowiedzieć na wszystkie poniższe pytania:
1. Które z następujących stwierdzeń dotyczących grypy nie są prawdziwe?
A. Małe dzieci są bardziej narażone na powikłania grypy niż inne grupy wiekowe.
B. Zakażenie grypowe może prowadzić do wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc.
C. Największa ilość hospitalizacji z powodu grypy występuje w czasie epidemii grypy A (H3N2).
D. Ostatnie epidemie doprowadziły do ponad 40 000 zejść śmiertelnych związanych z grypą.
E. Częstość zejść śmiertelnych wywołanych zapaleniem płuc i grypą może narastać w USA.
2. Jaka jest główna opcja dla zmniejszenia działania grypy?
A. Antybiotyki.
B. Leki przeciwwirusowe.
C. Szczepionka przeciw grypie.
D. Uzupełnianie diety witaminami.
E. Program zwalczania palenia.
3. Co z poniżej wymienionych najlepiej określa obecnie dopuszczoną szczepionkę przeciw grypie?
A. Żywy osłabiony wirus.
B. Wirus inaktywowany.
C. Dobrany toksoid.
D. Klonowany DNA.
4. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących szczepionki przeciw grypie nie jest prawdziwe?
A. Wirus grypy do szczepionki jest hodowany w jajach.
B. Skuteczność szczepionki przeciw grypie zależy od antygenowego podobieństwa szczepów wirusa w szczepionce i w krążeniu.
C. Wykazano skuteczność szczepionki przeciw grypie u 70%-90% osób w wieku poniżej 65 lat.
D. Szczepionka przeciw grypie zawiera dwa szczepy wirusa grypy.
E. Szczepionka przeciw grypie podawana osobom w starszym wieku jest skuteczniejsza w zapobieganiu powikłaniom grypy niż w zapobieganiu zachorowań na grypę.
5. Które grupy ludności należą do głównych celów corocznych szczepień przeciw grypie?
A. Osoby w wieku 65 lat i starsze.
B. Osoby z chorobami układu krążenia.
C. Dzieci chore na astmę.
D. Kobiety w drugim lub w trzecim trymestrze ciąży w porze roku, kiedy występuje grypa.
E. Wszystkie te grupy są wśród głównych celów corocznych szczepień przeciwgrypowych.
6. Jaka droga szczepienia jest zalecana przy szczepieniu przeciwgrypowym?
A. Wstrzyknięcie śródskórne.
B. Wstrzyknięcie podskórne.
C. Wstrzyknięcie domięśniowe.
D. Aerozol donosowy.
E. Wszystkie te drogi są zalecane dla stosowania szczepionki przeciw grypie.
7. Który z następujących stanów stanowi przeciwwskazanie przy szczepieniu przeciwgrypowym?
A. Niedawne podanie preparatu krwi (np. pełnej krwi lub immunoglobulin).
B. Zakażenie wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV).
C. Bieżące leczenie antybiotykami.
D. Znacznego stopnia alergia na składniki szczepionki.
E. Wszystkie powyższe stany stanowią przeciwwskazanie do szczepienia przeciwgrypowego.
8. Jakie jest najczęstsze działanie niepożądane po szczepieniu przeciwgrypowym?
A. Ból w miejscu wstrzyknięcia.
B. Gorączka.
C. Choroba identyczna z grypą.
D. Reakcje alergiczne, np. obrzęk naczynioruchowy.
E. Zespół Guillain-Barré.
9. Które z następujących stwierdzeń dotyczących obecnie dostępnych leków przeciwwirusowych w grypie jest prawdziwe?
A. Leki przeciwwirusowe stosowane w grypie są jednakowo skuteczne w działaniu na wirusy grypy A i B.
B. Przeciwwirusowe leki w grypie uznawane są tylko w profilaktyce.
C. Przeciwwirusowe leki w grypie mogą zmniejszać ciężkość i długość grypy A, jeżeli podane są w ciągu 48 godz. po wystąpieniu choroby.
D. Riamantadyna i amantadyna mają identyczny profil objawów niepożądanych.
E. Najczęstszym objawem ubocznym amantadyny i riamantadyny jest uogólniona wysypka plamista.
10. Proszę podać rodzaj miejsca pracy.
A. Państwowa lub komunalna służba zdrowia.
B. Inny rodzaj służby zdrowia.
C. Prywatna praktyka w szpitalu/przychodni.
D. Organizacja kontrolowanej opieki.
E. Instytucja akademicka.
F. Inne.
11. Jak najlepiej określać waszą aktywność zawodową?
A. Opieka nad pacjentem – oddział wypadków nagłych/opieki intensywnej.
B. Opieka nad chorymi w szpitalu.
C. Opieka pierwszego kontaktu z chorym w ambulatorium.
D. Praca w laboratorium/aptece.
E. Administracja.
F. Zdrowie publiczne.
12. Planuję wykorzystać te wskazówki jako podstawę dla... (wskazać wszystko, co się odnosi).
A. Jako materiał do kształcenia zdrowotnego.
B. Do polis refundacji ubezpieczeniowej.
C. Jako instrukcje dla praktyki miejscowej.
D. Polityki publicznej.
E. Innych celów.
13. Ilu pacjentom podajecie szczepionkę przeciwgrypową każdej jesieni?
A. Ani jednemu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 3/1999
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna