Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2020, s. 55-56 | DOI: 10.25121/PNM.2019.33.2.55
Marek Malysz1, Karol Bielski1, *Jacek Smereka1, 2, Klaudiusz Nadolny3, 4, Maciej Maslanka1, 5, Lukasz Szarpak1, 6
Which technique of chest compression should we use wearing full personal protective equipment: a pilot data
1Polish Society of Disaster Medicine, Warsaw, Poland
2Department of Emergency Medical Service, Wroclaw Medical University, Poland
3Department of Emergency Medical Service, Strategic Planning University of Dabrowa Gornicza, Poland
4Faculty of Medicine, Katowice School of Technology, Poland
5Maria Sklodowska-Curie Medical Academy in Warsaw, Poland
6Bialystok Oncology Center, Poland
To the Editor
Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a leading cause of global mortality and is a challenge for the Emergency Medical Services Team (EMS) personnel due to limited human resources. Overall prognosis and the neurological outcome are relatively poor following OHCA. Reported survival to discharge after the onset of OHCA varies from 0 to 21% (1). In the era of the COVID-19 pandemic, due to the risk of transmission of SARS-CoV-2 coronavirus, the staff of the emergency exit teams should use enhanced personal protective equipment when performing medical rescue operations (including resuscitation) in a patient with suspected/confirmed COVID-19 (2). Full protective suits, masks with FFP2 or FFP3 filters as well as face shields or double gloves are most often recommended (3). The use of this type of protection may reduce the effectiveness of individual medical procedures (4-6) and thus reduce the effectiveness of resuscitation (7).
The aim of the study was to compare two different chest compression positions during suspected/confirmed COVID-19 adult cardiopulmonary resuscitation performed by paramedics wearing full PPE.
The study was designed as a prospective randomized crossover single-blinded trial and was conducted under medical simulation conditions. The trial was blinded at the statistical analysis stage. The trial involved 15 paramedics who had to perform 2-minute continuous chest compression using two techniques: taking the patient’s side position (Technique A) and taking over the patient’s head position (Technique B).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Grmec S, Krizmaric M, Mally S et al.: Utstein style analysis of out-of-hospital cardiac arrest–bystander CPR and end expired carbon dioxide. Resuscitation 2007; 72(3): 404-414.
2. Malysz M, Dabrowski M, Böttiger BW et al.: Resuscitation of the patient with suspected/confirmed COVID-19 when wearing personal protective equipment: A randomized multicenter crossover simulation trial. Cardiol J 2020 May 18. doi: 10.5603/CJ.a2020.0068.
3. Ruetzler K, Smereka J, Ludwin K et al.: Respiratory protection among healthcare workers during cardiopulmonary resuscitation in COVID-19 patients. Am J Emerg Med 2020: S0735-6757(20)30354-5.
4. Smereka J, Szarpak L, Filipiak KJ et al.: Which intravascular access should we use in patients with suspected/confirmed COVID-19? Resuscitation 2020; 151: 8-9.
5. Szarpak L, Ramirez JG, Buljan D et al.: Comparison of Bone Injection Gun and Jamshidi intraosseous access devices by paramedics with and without chemical-biological-radiological-nuclear personal protective equipment: a randomized, crossover, manikin trial. Am J Emerg Med 2016; 34(7): 1307-1308.
6. Ludwin K, Filipiak KJ, Jaguszewski M et al.: Place of prefilled syringes in COVID-19 patient based on current evidence. Am J Emerg Med 2020: S0735-6757(20)30352-1.
7. Szarpak L, Ruetzler K, Dabrowski M et al.: Dilemmas in resuscitation of COVID-19 patients based on current evidence. Cardiol J 2020; 27(3): 327-328.
otrzymano: 2020-04-03
zaakceptowano do druku: 2020-04-24

Adres do korespondencji:
*Jacek Smereka
Department of Emergency Medical Service Wroclaw Medical University
Wybrzeże Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wroclaw, Poland
jacek.smereka@umed.wroc.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych