Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2020, s. 19-22 | DOI: 10.25121/NP.2020.24.2.19
*Katarzyna Lech-Badłak
PIMS-TS – co o nim wiemy
Peadiatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19 – what we know about it
Oddział Dziecięcy, Milickie Centrum Medyczne w Miliczu
Kierownik Oddziału: lek. med. Zyta Waniek-Michalak
Summary
Peadiatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19 is a new term that describes the COVID-19-associated multi-system inflammatory syndrome in children, which appeared in medical terminology with the spread of the SARS-CoV-2 pandemic. The connection with a past SARS-CoV-2 infection can usually be demonstrated by means of laboratory and molecular tests. The course of the disease is associated with dysfunction of the immune system, hence the clinical picture may be very similar to Kawasaki disease (initially this syndrome was called 'Kawasaki disease-like'). Cardiac complications, including heart failure, were also observed in PIMS. Therefore, cardiological diagnostics is necessary in every child diagnosed with PIMS.
Moreover, it should be noted that a patient diagnosed with PIMS should be under the supervision of a multidisciplinary team of doctors. Both the treatment od PIMS and the clinical picture are similar to the treatment of Kawasaki disease. It is mainly based on the use of intravenous immunoglobulin, anticoagulants, and sometimes also glucocorticosteroids. After treatment, cardiological control is necessary due to possible complications in the cardiovascular system.
Wstęp
PIMS-TS (ang. paediatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19) to nowy termin oznaczający wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z COVID-19. Pojawił się on w terminologii medycznej przed kilkoma miesiącami, wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii SARS-CoV-2. Do niedawna sądzono, że dzieci zostały stosunkowo łagodnie „potraktowane” przez szalejącą na całym świecie pandemię COVID-19 (1). Pojawienie się jednostki PIMS-TS podaje w wątpliwość tę tezę, choć nadal nie można zapominać, że ok. 80-90% wykrytych przypadków u dzieci ma przebieg łagodny (2). Pierwszy przypadek PIMS-TS odnotowano 7 kwietnia 2020 roku w USA (3), dotyczył on 6-miesięcznego dziecka z objawami choroby Kawasaki oraz dodatnim wynikiem RT-PCR w kierunku COVID-19. Już miesiąc później pierwsze przypadki odnotowano także w Polsce (4). Z uwagi na zwiększenie zapadalności na PIMS-TS w Polsce, wynikające wprost ze zwiększonej liczby osób zarażonych SARS-CoV-2, każdy lekarz powinien zachować czujność oraz mieć na uwadze możliwość rozpoznania u dziecka PIMS-TS. W październiku 2020 roku została ona wyodrębniona w klasyfikacji ICD-10 jako U 10.9: wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19, nieokreślony.
Obraz kliniczny
Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z COVID-19 (PIMS-TS), nazywany także MIS-C (ang. multisystem inflammatory syndrome in children), w swojej nazwie częściowo zawiera definicję, jaką obecnie proponują CDC (5) i WHO (6). Jest to ostry zespół zapalny, z zajęciem wielu narządów, który może prowadzić do szeregu powikłań narządowych, w tym kardiologicznych. Dla pełniejszego obrazu wyodrębniono 6 kryteriów, które mają pomóc w rozpoznawaniu PIMS-TS w Polsce (4).
Według przytoczonych kryteriów powinny być spełnione punkty 1-5 (większość ekspertów uważa, że PIMS-TS należy brać pod uwagę tylko u dzieci z gorączką [7]), natomiast punkt 6 nie jest konieczny do postawienia rozpoznania PIMS-TS (tab. 1). Ujemne wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 nie wykluczają PIMS-TS, należy mieć to rozpoznanie na uwadze zwłaszcza u pacjentów, których stan kliniczny jest ciężki lub się pogarsza, a także silnie wskazuje na PIMS-TS.
Tab. 1. Kryteria rozpoznania PIMS-TS
1. Wiek– 0-18 lat (mediana wieku to ok. 9 lat) (4)
2. Gorączka– temperatura utrzymująca się przez co najmniej 3 dni, zazwyczaj powyżej 38,5°C
3. Wysokie wykładniki stanu zapalnego– podwyższone wartości CRP, PCT, fibrynogenu, D-dimerów, LDH, ferrytyny
4. Objawy ze strony co najmniej dwóch narządów lub układów– bóle brzucha, wymioty, biegunka
– niedociśnienie, wstrząs, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, płyn w osierdziu, tętniaki tt. wieńcowych
– apatia, drażliwość, aseptyczne ZOMR, niedowład lub porażenie nn. obwodowych, ból głowy o nowym charakterze lub dużym nasileniu
– kaszel, duszność, zapalenie płuc, płyn w opłucnej, ból w klatce piersiowej
– wysypka, zapalenie spojówek, „truskawkowy język”, suche, czerwone wargi, obrzęk dłoni i stóp
– ostre uszkodzenie nerek, białkomocz
– koagulopatia
5. Wykluczenie innych przyczynKonieczność różnicowania z:
– posocznicą, zespołem wstrząsu toksycznego, ostrą chorobą wirusową oraz innymi przyczynami infekcyjnymi i toksycznymi
– ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego i zapaleniem otrzewnej
– chorobami układowymi tkanki łącznej, chorobami rozrostowymi
6. Związek z COVID-19 (obecnie lub w przeszłości)– dodatni wynik RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2
– dodatni wynik testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2
– dodatnie przeciwciała w kierunku SARS-CoV-2
– istotny kontakt z chorym na COVID-19 w okresie 4-8 tygodni
CRP (ang. C-reactive protein) – białko C-reaktywne; LDH (ang. lactate dehydrogenase) – dehydrogenaza mleczanowa; PCT (ang. procalcitonin) – prokalcytonina; PIMS-TS (ang. paediatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19) – wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z COVID-19; RT-PCR (ang. real time polymerase chain reaction) – reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym; SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – wirus zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej; ZOMR – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Badania laboratoryjne
U dzieci, które zgłaszają się do szpitala/IP z gorączką oraz innymi objawami, charakterystycznymi dla PIMS-TS, pomocne w rozpoznaniu są następujące badania (7):

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2020-04-07
zaakceptowano do druku: 2020-05-08

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Lech-Badłak
Oddział Dziecięcy Milickie Centrum Medyczne
ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz
k.lech66@gmail.com

Nowa Pediatria 2/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria