Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2020, s. 19-22 | DOI: 10.25121/NP.2020.24.2.19
*Katarzyna Lech-Badłak
PIMS-TS – co o nim wiemy
Peadiatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19 – what we know about it
Oddział Dziecięcy, Milickie Centrum Medyczne w Miliczu
Kierownik Oddziału: lek. med. Zyta Waniek-Michalak
Summary
Peadiatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19 is a new term that describes the COVID-19-associated multi-system inflammatory syndrome in children, which appeared in medical terminology with the spread of the SARS-CoV-2 pandemic. The connection with a past SARS-CoV-2 infection can usually be demonstrated by means of laboratory and molecular tests. The course of the disease is associated with dysfunction of the immune system, hence the clinical picture may be very similar to Kawasaki disease (initially this syndrome was called 'Kawasaki disease-like'). Cardiac complications, including heart failure, were also observed in PIMS. Therefore, cardiological diagnostics is necessary in every child diagnosed with PIMS.
Moreover, it should be noted that a patient diagnosed with PIMS should be under the supervision of a multidisciplinary team of doctors. Both the treatment od PIMS and the clinical picture are similar to the treatment of Kawasaki disease. It is mainly based on the use of intravenous immunoglobulin, anticoagulants, and sometimes also glucocorticosteroids. After treatment, cardiological control is necessary due to possible complications in the cardiovascular system.Wstęp
PIMS-TS (ang. paediatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19) to nowy termin oznaczający wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z COVID-19. Pojawił się on w terminologii medycznej przed kilkoma miesiącami, wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii SARS-CoV-2. Do niedawna sądzono, że dzieci zostały stosunkowo łagodnie „potraktowane” przez szalejącą na całym świecie pandemię COVID-19 (1). Pojawienie się jednostki PIMS-TS podaje w wątpliwość tę tezę, choć nadal nie można zapominać, że ok. 80-90% wykrytych przypadków u dzieci ma przebieg łagodny (2). Pierwszy przypadek PIMS-TS odnotowano 7 kwietnia 2020 roku w USA (3), dotyczył on 6-miesięcznego dziecka z objawami choroby Kawasaki oraz dodatnim wynikiem RT-PCR w kierunku COVID-19. Już miesiąc później pierwsze przypadki odnotowano także w Polsce (4). Z uwagi na zwiększenie zapadalności na PIMS-TS w Polsce, wynikające wprost ze zwiększonej liczby osób zarażonych SARS-CoV-2, każdy lekarz powinien zachować czujność oraz mieć na uwadze możliwość rozpoznania u dziecka PIMS-TS. W październiku 2020 roku została ona wyodrębniona w klasyfikacji ICD-10 jako U 10.9: wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19, nieokreślony.
Obraz kliniczny
Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z COVID-19 (PIMS-TS), nazywany także MIS-C (ang. multisystem inflammatory syndrome in children), w swojej nazwie częściowo zawiera definicję, jaką obecnie proponują CDC (5) i WHO (6). Jest to ostry zespół zapalny, z zajęciem wielu narządów, który może prowadzić do szeregu powikłań narządowych, w tym kardiologicznych. Dla pełniejszego obrazu wyodrębniono 6 kryteriów, które mają pomóc w rozpoznawaniu PIMS-TS w Polsce (4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission; https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission.
2. Marczyńska M, Pokorska-Śpiewak M, Talarek E et al.: Postępowanie z dzieckiem z COVID-19. Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Zalecenia dla pediatrów oraz lekarzy medycyny rodzinnej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz dla leczących dzieci zakażone SARS-CoV-2 w warunkach szpitalnych. Przegląd Pediatryczny 2020; 4(49) [w druku].
3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Paediatric inflammatory multisystem syndrome and SARS-CoV-2 infection in children; https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-risk-assessment-paediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-15-May-2020.pdf.
4. Okarska-Napierała M, Ludwikowska K, Książyk J et al.: Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19. Wytyczne grupy eksperckiej przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym i Konsultancie Krajowym w dziedzinie pediatrii. Przegląd Pediatryczny 2020; 49(4): 1-9.
5. Centers for Disease Control and Prevention: Information for healthcare providers about multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C); https://www.cdc.gov/mis-c/hcp/.
6. World Health Organization: Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents temporally related to COVID-19; https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/multisystem-inflammatory-syndrome-in-children-and-adolescents-with-covid-19.
7. Harwood R, Allin B, Jones CE et al.; PIMS-TS National Consensus Management Study Group: A national consensus management pathway for paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with COVID-19 (PIMS-TS): results of a national Delphi process. Lancet Child Adolesc Health 2021; 5(2): 133-141.
8. Verdoni L, Mazza A, Gervasoni A et al.: An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study. Lancet 2020; 395(10239): 1771-1778.
9. Royal College of Paediatrics and Child Health: Guidance – COVID-19 paediatric multisystem inflammatory syndrome; https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/2020-05/COVID-19-Paediatric-multisystem-%20inflammatory%20syndrome-20200501.pdf.
otrzymano: 2020-04-07
zaakceptowano do druku: 2020-05-08

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Lech-Badłak
Oddział Dziecięcy Milickie Centrum Medyczne
ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz
k.lech66@gmail.com

Nowa Pediatria 2/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria