Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2007, s. 106-107
Lechosław P. Chmielik1, *Magdalena Frąckiewicz1, Agnieszka Biejat2
Radiological and clinical summary of the pathology of the sphenoid sinus in children. Preliminary report
1Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
2Department of Pediatric Radiology Medical University, Warsaw, Poland
Head of Department: Prof. Andrzej Marciński MD
Summary
Summary
The sphenoid sinus is found in the area of the sphenoid bone. In the close neighborhood of the sphenoid sinus many important structures are located, such as optic nerve, oculomotor nerve, abducent and adjacent nerves, internal carotid artery. Diseases occurring in this area are commonly atypical and include asthenia, apathy, postnasal drip and headaches. Difficulties during making the diagnosis are caused by the very little number of clinical symptoms and also because the sphenoid sinus rarely features in laryngological examination. The authors analyzed 30 child´s cases, on whom functional endoscopic sinus surgery was performed during the period from November 2006 to March 2007. Computed tomography images, intra-operative views and clinical data were compared. Sphenoid sinusitis is a very rare disease among the population of the children. In cases of lesions within the sphenoid sinus, ophthalmic and neurological consultations are needed both pre- and post-operatively. The optimal surgical approach to isolated lesions in the sphenoid sinus in children is by Wigand´s method. The sphenoid sinusitis may occur with insufficiently typical syndromes and may demand a range of tests to reach a correct diagnosis.
OBJECTIVE
The sphenoid sinus is found in the area of the sphenoid bone, bordered by the sella turcica above, and the pituitary gland. Cavernous sinuses with oculomotor and abducent nerves lie on both sides of the sinus, and adjacent to it. On the lateral wall there are impressions of the internal carotid arteries and optic nerves.
Diseases occurring in this area are commonly atypical, and include asthaenia, apathy, postnasal drip, and headaches. Visual disturbances include impaired eye movement, anisocoria, and lesions in the fundus of the eye.
Despite its location within the cerebrocranial cavity, the sphenoid sinus rarely features in laryngological examinations. Our basic method, in locating pathological lesions in the cavity, uses the medical history, and computer tomograhpy of the sinuses in both the coronal and axial planes, as wellas ophthalmological and neurological evaluation.
During endoscopic operation of the sphenoid sinus two approaches are used – that of Wigand, or that of Stammberger.
MATERIAL AND METHOD

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Chmielik M, et al.: Operacje endoskopowe zatok (mini FESS ) u dzieci. Otorynolaryngologia; supl. 1, 2004; 38-41.2. Eryilmaz A, Dursun E.: Endoscopic transnasal sphenoidotomy with or without ethmoidectomy. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007; 17(2): 90-95.3. Stammberger H, Pasawetz W: Functional endoscopic sinus surgery. Concept, indications and results of the Messerklinger technique. Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 1990; 247(2).4. Tan HK, Ong YK: Sphenoid sinus: An anatomic and endoscopic study in Asin cadavers. Clin. Anat. 2007; 21.5. Wigand M: Transnasale, Endoskopischer Chirurgie der Nasennebenhohlen bie chronischer sinusitis. II Die endonasale Kieferhhohlen - Operation. HNO 1981; 29: 263-269.
Adres do korespondencji:
*Magdalena Frąckiewicz
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej AM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel./fax: + 48 22 628 05 84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 4/2007
Strona internetowa czasopisma New Medicine