Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
New Medicine 2/2006

Spis treci / Contents

Modifying salt intake to prevent hypertension
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz - s. 30-34
Development of children and school youth and sports activity
Monika Radzimirska-Graczyk, Wojciech Chalcarz - s. 35-38
The influence of feeding frequency on dietary protein utilization – a model study
Joanna Myszkowska-Ryciak, Janusz Keller, Jacek Bujko - s. 43-47