Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
New Medicine 3/2007

Spis treści / Contents

An analysis of the supporting-motoric system in male and female students of the University of Defence in Brno*
Miroslava Přidalová, Jarmila Riegerová, Iva Dostálová, Miroslav Kopecký, Jan ©vec - s. 59-67
Overview of risk factors of chronic venous disease
Iwona Sudoł-Szopińska, Krzysztof Błachowiak, Piotr Koziński, MD - s. 74-78