Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Nowa Medycyna 11/1999 - Zasady postępowania w ostatnich dniach życia

Spis treści / Contents