Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2008, s. 16-18
*Anna Szponar1, Adam Borzęcki2, Grażyna Chodorowska3, Janina Szklanny4
Objaw Lesera-Trelata u pacjentki z gruczolakiem jelita grubego
Leser-trelat sing in patient with colon adenoma
1Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Grażyna Chodorowska 2Oddział Dermatologiczny NZOZ Med-Laser w Lublinie
Ordynator Oddziału: dr n. med. Adam Borzęcki 3Kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie 4SP ZOZ Poradni Dermatologicznej w Lubaczowie
Kierownik SP ZOZ: lek med. Jacek Korzeniowski
Streszczenie
Seborrheic keratosis is one of the most common skin tumours. The treatment is not mandatory, considering its benign nature. However, in some cases, the seborrheic keratoses appear massively and in a sudden way.
The appearance of multiple seborrheic keratoses in association with an internal malignancy, especially of the gastrointestinal duct, breast and lung, is known as the sign of Leser-Trelat. We report the case of 65-year-old woman treated with surgery because of the colon adenoma. The diagnosis of tumour was preceded by rapid, severe onset of seborrheic keratoses limited to the face and neck. Skin lesions had appeared a few months before the resection of tumour and intensified after a surgery.
As the pathogenesis of Leser-Trelat sign is still unknown, it´s impossible to prove any close connection between these two afflictions. The deficiency of regression of the seborrheic keratoses following the surgical excision of tumour, observed in reported case, give rise to the existence of the additional triggering factors of the Leser-Trelat sign.Wraz z wiekiem u pacjentów zaobserwować można zwiększoną częstość występowania brodawek łojotokowych na skórze. Mnogość zmian może narastać z wiekiem, niekiedy występują rodzinnie. Są zawsze zmianami o charakterze łagodnym, stanowią jednak duży defekt kosmetyczny, zwłaszcza w przypadkach rozsianych zmian na twarzy. Ich wielkość waha się od kilku milimetrów do 0,5-1 cm. Mogą różnić się barwą – od zmian w kolorze skóry, aż po szaro-brązowe i czarne. Przy mechanicznym drażnieniu może wystąpić zaczerwienienie bądź nadżerki na powierzchni zmian. W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę raka podstawnokomórkowego barwnikowego, a w przypadkach płaskich wykwitów czerniaka złośliwego. Badanie dermatoskopowe pozwala dość jednoznacznie wykluczyć zmiany złośliwe. Jednostką, którą należy wziąć pod uwagę przy masywnym wysiewie brodawek łojotokowych, jest objaw Lesera-Trelata. Opisany przez Edmunda Lesera i Ulysse Trelata w 1890 roku, charakteryzuje się nagłym wysiewem licznych brodawek łojotokowych w powiązaniu ze złośliwą zmianą nowotworową narządów wewnętrznych. Opisywano także przypadki, gdy wystąpienie objawu Lesera-Trelata poprzedzało o 24 miesiące manifestację złośliwego nowotworu (1).
Opis przypadku
Chora lat 65 skierowana do NZOZ Med-Laser z powodu uogólnionego wysiewu zmian brodawkowatych zwłaszcza na twarzy i karku, które pojawiły się w sposób dość gwałtowny (ryc. 1). Przed dwoma laty z powodu dolegliwości bólowych w śródbrzuszu, zaparć, hospitalizowana w Oddziale Chirurgicznym, gdzie wykonano zabieg usunięcia brodawczaków jelita grubego. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Wywiad rodzinny – ojciec zmarł z powodu raka jelita grubego. Ze względu na uogólniony wysiew brodawek łojotokowych zgłosiła się do Poradni Dermatologicznej. Leczenie preparatami złuszczającymi nie spowodowało poprawy w stanie miejscowym. Zaproponowano leczenie laserem CO2. Po wykonaniu kilku naświetlań laserem uzyskano dobry efekt kosmetyczny. Celem wykluczenia istniejących zmian rozrostowych skierowano na diagnostykę przewodu pokarmowego w Oddziale Wewnętrznym 1, Szpitala Wojskowego w Lublinie w 2005 r. W trakcie hospitalizacji wykonano gastroskopię oraz kolonoskopię stwierdzając w esicy i zstępnicy uchyłki z odczynem zapalnym. Dokonano modyfikacji leczenia nadczynności tarczycy. U chorej w okresie 3-letniej obserwacji po laserochirurgicznym usunięciu zmian nie stwierdzono nawrotu wysiewu zmian o charakterze brodawek łojotokowych.
Ryc. 1. Pacjentaka bezpośrednio przed zabiegiem usunięcia mnogich brodawek łojotokowych przy użyciu lasera CO2.
Nowotwory, z obecnością których najczęściej związany jest objaw Lesera-Trelata, to gruczolakorak żołądka i okrężnicy, objaw ten może być też rewelatorem gruczolakoraka płuc, chłoniaka bądź złośliwego rozrostu układu krwiotwórczego. Istnieją doniesienia o związku z gruczolakorakiem przewodu żółciowego oraz pęcherzyka żółciowego (2, 3, 4). Wziąwszy pod uwagę powszechność, z jaką mnogie brodawki łojotokowe występują u pacjentów w starszym wieku, rozpoznanie powinno być stawiane z dużą rozwagą.
Gdy objaw Lesera-Trelata jest jedyną skórną patologią, jego związek z nowotworami szacowany jest na 40% (5). Znacznie silniejsza korelacja występuje przy współistnieniu tripe palms syndrome i acanthosis nigricans, za którego poronną postać uznaje się objaw Lesera-Trelata (6, 7).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Holdiness MR: On the classification of the sign Leser-Trelat. J Am Dermatol, 1988, 19: 754-757. 2. Lee CH, Clark AR, Thorpe ME et al. Bile duct adenocarcinoma with Leser-Trelat sign and pure red blood cell aplasia. Cancer 1980; 46: 1657-1660. 3. Jacobs MI & Rigel DS. Acanthosis nigricans and the sign of Leser-Trelat associated with adenocarcinoma of the gallbladder. Cancer 1981; 48: 325-328. 4. Heaphy MR Jr, Millns JL, Schroeter AL. The sign of Leser-Trelat In a case of adenocarcinomaof the lung. J Am Dermatol 2000; 11: 386-390. 5. Jabłońska S: Skórne zespoły paraneoplastyczne: rewelatory skórne nowotworów narządów wewnętrznych. Medipress-Dermatologia, 1997, 8-15. 6. Schwarz RA. Sign of Leser-Trelat. J Am Dermatol 1996; 35: 88-95. 7. Sneddon IB, Roberts BM. An incomplete form of acanthosis nigricans. J Br Soc Gastroent 1962; 3: 269-272. 8. Ronchese F. Keratosis, cancer and sign of Leser-Trelat. Cancer 1965; 18: 1003-1006. 9. Kilmer SL, Berman B, Morhenn VB. Eruptive seborrheic keratoses in a young woman with acromegaly. J Am Dermatol 1990; 23: 991-994. 10. Ellis DL, Kafka SP, Chow JC, et al. Melanoma, growth factors, acanthosis nigricans, the sign of Leser-Trelat, and multiple acrochordons: a possible role for alpha transforming growth factor in cutaneous paraneoplastic syndromes. N Engl J Med 1987; 317: 1582-1587. 11. Benn JJ, Firth RGR, Sonksen PH. Metabolic effects of an insulin-like factor causing hypoglycemia in a patient with hemangiopericytoma. Clin Endocrinol 1990; 32: 769-780. 12. Chung J, Henry RR. Mechanisms of tumor-induced hypoglycemia with intra-abdominal hemangiopericytoma. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 919-925. 13. Hsu C, Abraham S, Saurat JH, Piguet V. Sign of Leser-Trelat in a heart transplant recipient. Br J Dermatol 2005; 153: 861-862.
otrzymano: 2008-09-15
zaakceptowano do druku: 2008-09-24

Adres do korespondencji:
*Anna Szponar
Klinika Dermatologii, Weterynarii
i Dermatologii Klinicznej w Lublinie
ul. Radziwiłłowska 13
20-080 Lublin
tel.: (0-81) 532-36-47
e-mail: anna.szponar@wp.pl


Nowa Medycyna 3/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna