Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2008, s. 12-15
*Michał Ganowicz1, Agnieszka Mielczarek1, Mirosław Kwaśny2, Maksymilian Włodarski2
Porównanie wybranych metod oceny koloru zębów1)
The comparison of the selected methods of tooth color measurements
1Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
2Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr n. tech. Marek ZygmuntUśmiech jest jednym z najważniejszych sposobów komunikacji międzyludzkiej (1). Wygląd zębów w znaczący sposób wpływa na estetykę i decyduje o pierwszym wrażeniu jakie wywołujemy na rozmówcy. Od bardzo dawna próbujemy wpłynąć na nasz wizerunek poprzez stosowanie zabiegów modyfikujących estetykę uzębienia. Ogromną popularnością cieszą się metody rozjaśniania barwy zębów. Doniesienia o pierwszych tego typu zabiegach pojawiły się już w 1864 (2) roku. W ostatnim czasie obserwujemy na rynku wzrost ilości produktów do wybielania zębów. Są to zarówno systemy dostępne w wolnej sprzedaży np. w supermarketach jak i produkty, które mogą być stosowane tylko w gabinetach stomatologicznych. Satysfakcjonujący efekt wybielania można uzyskać w godzinę lub dopiero po 2 tygodniach. Najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem oceny koloru zębów jest porównanie ich barwy z kluczem zawartym w kolorniku. Niestety metoda ta jest zależna od warunków oświetleniowych oraz subiektywnej oceny badającego. To bardzo utrudnia, a nawet uniemożliwia porównanie efektów działania różnych systemów wybielających.
Celem prezentowanej pracy jest porównanie możliwości oceny koloru za pomocą dwóch zaawansowanych technicznie metod: cyfrowej analizy obrazu (CAO) i spektralnej analizy obrazu (SAO). Pierwsza z nich jest często wykorzystywana w badaniach zarówno in vitro, jak i in vivo, a jej skuteczność została potwierdzona w wielu publikacjach (3, 4, 5, 6, 7). Przydatność otrzymanych wyników pomiaru koloru próbek za pomocą SAO może być oceniona na podstawie wyników CAO.
Materiał i metody
Jako materiał do badań in vitro wykorzystano ludzkie zęby usunięte z różnych wskazań stomatologicznych. Zakwalifikowano zęby bez widocznych uszkodzeń, zmian próchnicowych i wypełnień. Po ekstrakcji zęby płukano pod bieżącą wodą, oczyszczano mechanicznie i przechowywano w roztworze wody destylowanej z dodatkiem kryształków tymolu. Oczyszczone i utrwalone zęby wykorzystywano do dalszych badań w postaci próbek szkliwa. Przygotowano 25 próbek szkliwa (3 mm x 4 mm) zatopionych w sześciennych bloczkach akrylowych (Durabase), które następnie płukano w myjce ultradźwiękowej i szlifowano oraz polerowano ostatecznie pastą polerską z nasypem ziarna 0,3 ?m. Widok przygotowanych próbek zaprezentowano na rycinie 1.
Ryc. 1. Widok próbek szkliwa wykorzystanych w badaniach porównawczych koloru zębów.
Kolor każdej z badanych próbek oceniono za pomocą kamery CCD i spektralnej analizy obrazu. Uzyskane cechy barwy próbek zapisano we współrzędnych koloru CIELab. Przestrzeń barw CIELab została wprowadzona przez CIE (Comission Internationale de l´Éclairage) w 1976 roku. Powstała przez matematyczną transformację przestrzeni CIEXYZ z 1931 roku, która jest specjalną paletą barw skonstruowaną pod kątem postrzegania barw przez ludzkie oko. Transformację CIEXYZ wprowadzono jako wynik badań nad spostrzeganiem przez oko ludzkie różnicy między barwami. Barwę w przestrzeni CIELab opisują matematycznie trzy składowe: L – jasność, a – barwa od zielonej do magenty, b – barwa od niebieskiej do żółtej. L równe 0 oznacza idealną czerń, a 100 idealną biel. Współrzędne a i b mają wartość bliższą 0 przy jasnych, neutralnych kolorach, a wyższą przy intensywniejszych i bardziej nasyconych kolorach. (1, 8)
Cyfrowa analiza obrazu (CAO):
Do cyfrowej analizy koloru szkliwa w badanych próbkach wykorzystano zdjęcia zrobione przy pomocy kamery CCD Panasonic GP-KS162KDE. Zdjęcia wykonano w ciemnym pokoju, zachowując stałe, powtarzalne warunki ekspozycji. Jako jedynego źródła światła użyto lampę Medicolor 2 Xe Xenon z flitrem matującym, ustawionym pod kątem 45° do badanej powierzchni. Dane dotyczące koloru poszczególnych próbek szkliwa zapisano według kalibrowanych współrzędnych CIELab. Do kalibracji urządzenia wykorzystano wzornik bieli ze sprasowanego tlenku baru (BaO).
Spektralna analiza obrazu (SAO):
W przypadku spektralnej analizy koloru próbek szkliwa, kamerę z optycznym układem zastąpiono spektrometrem. W badaniu wykorzystano spektrometr CCD Ocean Optics S2000, wyposażony w światłowodową końcówkę pomiarową. Ocenę koloru przeprowadzono w centralnej części powierzchni próbek, na obszarze około 1 mm2. Widmo odbitego światła widzialnego rejestrowano przy pomocy czujnika refleksji. Analizie poddano całkowite natężenie światła i zmiany w zakresie kolorów: żółtego, niebieskiego i czerwonego. Proces pomiaru i analiza zarejestrowanych widm wykonana była z użyciem spektrometru i systemu komputerowego. Badania wykonano w stałych i powtarzalnych warunkach zaciemnienia. Wartości koloru poszczególnych próbek szkliwa zapisano według współrzędnych CIEXYZ (CIE 1931) dla światła w pomieszczeniu. Otrzymane wartości zamieniono na kalibrowane współrzędne CIELab. Do kalibracji urządzenia wykorzystano wzornik bieli ze sprasowanego tlenku baru (BaO).
Uproszczony schemat budowy systemów do oceny koloru zębów w warunkach in vitro, zastosowanych w prezentowanych badaniach przedstawiono na rycinie 2.
Ryc. 2. Uproszczony schemat budowy systemów do oceny koloru zębów w warunkach in vitro.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Joiner A.: Tooth colour: a review of the literature. J. Dent., 2003; 32: 3-12. 2. Dahl J.E., Pallesen U.: Tooth bleching - a critical review of the biological aspects. Crit. Rev. Oral. Biol. Med., 2003; 14, 4: 292-304. 3. Gerlach W., Barker L.: Clinical response of three direct-to-consumer whitening products: strips, paint-on gel and dentifrice. Compendium 2003; 24, 6: 458-465. 4. White D.J., et al.: Effects of Crest Whitestrips bleaching on subsurface microhardness and ultrastructure of tooth enamel and coronal dentin. Am. J. Dent., 2004; 17, 1: 5-11. 5. Gerlach R.W., Barker M.L.: Professional vital bleaching using a thin and concentrated peroxide gel on whitening strips: an integrated clinical summary. J. Contemp. Dent. Pract., 2004; 5, 1: 1-13. 6. Paul S., et al.: Hämmerle CHF. Visual and spectrophotometric shade analysis of human teeth. Dent. Res., 2002; 81, 8: 578-582. 7. Kwon Y.H., et al.: Effect of hydrogen peroxide on the light reflectance and morphology of bovine enamel. J. Oral. Rehab., 2002; 29: 473-477. 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/CIELAB. 9. Westland S., et al.: Colour assessment in dentistry. Annals of the BMVA 2007; 4: 1-10. 10. Małkiewicz K., et al.: Wpływ barwy na postrzeganie koloru materiałów złożonych - doniesienie wstępne. Mag. Stom., 2006; 16, 11: 64-67. 11. Małkiewicz K.: Analiza spektralna zmian koloru zębów zachodzących pod wpływem ich wybielania preparatem Viva Style. Stomat. Współczesna 2002; 9, 3: 14-19. 12. Moscardó A.P., Camps-Alemany I.: Aesthetic dentistry: Chromatic appreciation in the clinic and the laboratory. Med. Oral. Patol. Oral. Cir. Bucal., 2006; 11: E363-368. 13. Al Shethri S., et al.: Stropes Aclinical evaluation of two in-office bleaching products Operative Dentistry 2003; 28, 5: 488-495. 14. Al-Jazairy Y.H., El-Hejazi A.A.: The color differences between different thicknesses of resin veneered over amalgam. J. Contemp. Dent. Pract., 2005; 6, 4: 1-10.
otrzymano: 2008-01-08
zaakceptowano do druku: 2008-02-18

Adres do korespondencji:
*Michał Ganowicz
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: (0-22) 502-20-32
e-mail: agam@amwaw.edu.pl

Nowa Stomatologia 1/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia