Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2008

Spis treści / Contents

Spostrzeżenia dotyczące stanu i potrzeb leczniczych uzębienia dzieci przedszkolnych z Łodzi
Observations considering the condition and treatment needs of pre-school children´s dentition in Łódź
Aleksandra Hilt, Małgorzata Daszkowska, Magdalena Wochna-Sobańska - s. 3-6
Zmiany erozyjne szkliwa – ocena nanowłasności1)
Dental enamel erosion – assessment of nanoproperties
Agnieszka Mielczarek, Mirosław Kwaśny, Sylwia Burdyńska - s. 7-11
Porównanie wybranych metod oceny koloru zębów1)
The comparison of the selected methods of tooth color measurements
Michał Ganowicz, Agnieszka Mielczarek, Mirosław Kwaśny, Maksymilian Włodarski - s. 12-15
Długoterminowa ocena kliniczna wypełnień wykonanych z materiału złożonego Esthet X
The clinical assessment of Esthet X restorations placed in carious and non carious cavities
Elżbieta Jodkowska, Konrad Małkiewicz - s. 16-18
Wpływ czynników ryzyka na choroby przyzębia – przegląd literatury
Influence of risk factors on periodontal diseases – a literature review
Jan Kowalski - s. 19-23
Profilaktyka antybiotykowa pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia w stomatologii
Antibiotic Prophylaxis by Patients with High Risk of Infective Endocarditis in Stomatology
Magdalena Napora - s. 24-26
Leczenie periodontologiczne pacjentów przewlekle przyjmujących terapię przeciwzakrzepową
Periodontal treatment of patients receiving anticoagulant or antiplatelet therapy – a literature review
Anna Marat - s. 27-30