Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2008, s. 27-30
*Anna Marat
Leczenie periodontologiczne pacjentów przewlekle przyjmujących terapię przeciwzakrzepową
Periodontal treatment of patients receiving anticoagulant or antiplatelet therapy – a literature review
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Renata GórskaZapalenie przyzębia jest chorobą społeczną polegającą na postępującym niszczeniu miękkich i twardych tkanek aparatu zawieszeniowego zębów. W ich przebiegu dochodzi m.in. do przewlekłego nacieku zapalnego dziąsła, dowierzchołkowej wędrówki nabłonka łączącego, przerwania włókien ozębnej i resorpcji kości wyrostka zębodołowego. Wszystkie formy tej choroby związane są z odpowiednim spektrum bakteryjnym, które są obecne w kieszonkach przyzębnych i na powierzchni korzeni zębów, tworząc tam swoisty „biofilm”. Spośród ponad 500 gatunków bakterii, izolowanych z jamy ustnej, najbardziej ścisły związek z etiologią zapaleń przyzębia wykazują Porphyromonas gingivalis, Tanerella forsythia, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola, Compylobacter rectus.W przypadku nieleczenia długotrwała obecność płytki bakteryjnej doprowadza do całkowitej degradacji ozębnej oraz resorpcji przegród międzyzębowych kości wyrostka i w konsekwencji dochodzi do utraty uzębienia. Miarą choroby przyzębia jest utrata przyczepu łącznotkankowego (2, 6).
Zapalenie przyzębia nie jest jednak związane wyłącznie z miejscowym stanem zapalnym. Swoisty „biofilm”, produkty bakteryjne, mediatory zapalne i immunologiczne wpływają na narządy położone poza jamą ustną (5). W ostatniej dekadzie powstało wiele prac sugerujących, że zapalenie przyzębia może być czynnikiem ryzyka dla wzrostu zachorowalności, a nawet umieralności z powodu pewnych chorób ogólnych o etiologii wieloczynnikowej, w tym miażdżycy tętnic i choroby niedokrwiennej serca. W długoterminowych badaniach przeprowadzanych kolejno przez DeStefano i wsp.w 1993, Becka i wsp.w 1996, Genco i wsp. w 1998 wykazano, że osoby z zapaleniem przyzębia mają większe ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową serca. W 1998 Bergstrom i wsp.zaobserwowali, iż u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego występowała istotnie wyższa liczba kieszonek dziąsłowych o głębokości większej niż 4 mm oraz większa resorpcja kości wyrostka w badaniu radiologicznym w odniesieniu do grupy kontrolnej. W ostatnich badaniach w 2005 roku przeprowadzonych, przez Desvarieux´a i wsp. doniesiono, że dorośli, w jamie ustnej których gromadzi się znacznie większa ilość bakterii odpowiadających za powstanie zapalenia przyzębia, mają także grubsze ściany tętnic oraz podwyższony poziom białka CRP, co jest poważnym czynnikiem prognostycznym zawału serca (2, 3, 4).
W celu wyjaśnienia mechanizmu, który łączy zapalenie przyzębia z chorobą wieńcową i jej powikłaniami zakrzepowo- zatorowymi, przedstawiono kilka hipotez. Wszystkie one bazują na założeniu tzw. odpowiedzi na uszkodzenie („response to injury”) śródbłonka naczyniowego. Pierwsza z nich wskazuje, iż na bakteriach patogennych dla przyzębia, m.in. na Porphyromonas gingivalis, Streptococcus sanguis znajdują się receptory PAAP (platelet aggregation associated protein) strukturalnie podobne do kolagenu, indukujące agregację płytek i powstanie mikrozakrzepów w okresie bakteriemii, które po powiększeniu się przechodzą w zakrzepy przyścienne, obrastające śródbłonkiem i zamieniające się w charakterystyczne blaszki miażdżycowe (2, 6). W badaniach PCR ognisk miażdżycowych tętnicy szyjnej wykazano RNA Helicobacter pylori, Chlamydia pneumoniae, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tanerella forsythia, Actinobacillus actinomycetemcomitans i wirusów CMV, przy czym w 42% tych ognisk stwierdzono obecność przynajmniej jednego drobnoustroju patogennego dla przyzębia (5). Loeshe i wsp. (1998) stwierdzili, że dodatni test BANA (screeningowy test na obecność w kieszonkach Porphyromonas gingivalis, Tanerella forsythia, Treponema denticola) wykazywał istotny związek z występowaniem choroby wieńcowej serca. Z kolei Beck i wsp. (1996) wskazywali na hipotezę uwarunkowanej genetycznie nadreaktywności monocytów w wydzielaniu mediatorów prozapalnych w stymulacji bakteryjnym lipopolisacharydem lub surowiczymi lipoproteinami, co stanowiłoby wspólny czynnik etiopatologiczny dla chorób przyzębia i miażdżycy. Miejscowa nadprodukcja cytokin prozapalnych stwierdzona w przebiegu agresywnego zapalenia przyzębia oraz nawrotowego zapalenia przyzębia przyczynia się nasilonej degradacji tkanki łącznej i resorpcji kostnej. Przedostawanie się do krwioobiegu w przebiegu chorób aparatu zawieszeniowego zęba bakterii z endotoksynami, mediatorów zapalnych oraz zwiększona odpowiedź monocytów na związane z dietą wysokie stężenie surowiczych lipoprotein przyczyniają się do pobudzenia wątroby do produkcji białek ostrej fazy np. proteiny C-reaktywnej. CRP osadzając się na uszkodzonych komórkach śródbłonka naczyniowego powoduje aktywację układu dopełniacza (fagocytów-neutrofili), co w konsekwencji prowadzi do uwolnienia czynnika sprzyjającego powstawaniu blaszki miażdżycowej, jakim jest tlenek azotu (2, 6).
Z powodu coraz częstszego potwierdzania zależności między stanem zapalnym tkanek przyzębia a chorobą wieńcową i jej możliwymi powikłaniami, nowego wymiaru nabiera diagnostyka, profilaktyka i terapia periodontologiczna, stając się rzeczywistą składową leczenia choroby wieńcowej. Zlikwidowanie stanu zapalnego przyzębia może zminimalizować potencjalne negatywne skutki działania infekcji przyzębia. W leczeniu należy uwzględnić dokładną diagnozę stanu przyzębia, przebieg choroby ogólnej oraz leki zażywane przez chorego (5).
Pacjenci z chorobą wieńcową ze względu na ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych przyjmują przewlekłą terapię przeciwzakrzepową, która stwarza istotne problemy w codziennej praktyce stomatologicznej. Dotyczą one przede wszystkim sposobu postępowania przygotowawczego związanego z utrzymaniem lub zaprzestaniem stosowania farmakologii przeciwzakrzepowej. Obie metody postępowania mają swoje zalety i wady.
W profilaktyce przeciwzakrzepowej stosuje się obecnie dwie grupy leków: preparaty przeciwpłytkowe oraz preparaty hamujące krzepnięcie krwi (1).
Leki przeciwpłytkowe
1. Leki działające poprzez metabolizm kwasu arachidynowego
– Inhibitory syntezy prostaglandyn
Najczęściej stosowany jest kwas acetylosalicylowy (ASA), który jest nieodwracalnym inhibitorem cyklooksygenazy (COX), enzymu odgrywającego kluczową rolę na szlaku przekształceń kwasu arachidynowego, którego końcowymi produktami są prostaglandyny oraz tromboksan A2 – substancja o silnym działaniu proagregacyjnym i naczynioskurczowym. Biologicznym efektem działania ASA jest zablokowanie agregacji płytek na 7-10 dni, ujawniające się po 1 godzinie od podania, do czasu pojawienia się w krążeniu nowych płytek z czynnym enzymem (ponieważ płytki krwi niemające jądra komórkowego nie mogą wytwarzać cyklooksygenazy, dlatego leki nieodwracalnie hamujące aktywność tego enzymu wywierają działanie antyagregacyjne do końca życia płytki). W trakcie działania terapii blokowanie działania COX-1 ma charakter kumulatywny, dzięki czemu małe dawki również osiągają skuteczność kliniczną. ASA ma także działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe.
2. Leki blokujące receptor ADP w płytkach – pochodne tienopirydyny – tiklopidyna, klopidogrel
3. Inhibitory syntezy tromboksanu A2-dazoxiben, ozagrel
4. Inhibitory syntezy i receptora tromboksanu A2-ridogrel
5. Leki blokujące receptor TXA2-pikotamid, fetroban
6. Prostanoidy hamujące czynność płytek krwi – PGE1, PGI2
7. Nienasycone kwasy tłuszczowe – kwas eikosopantaenowy
8. Leki blokujące powierzchniowe glikoproteiny płytek krwi i przeciwciała monoklonalne
9. Inhibitory receptora czynnika von Willebranda
Leki przeciwpłytkowe stosujemy w kardiologii – w profilaktyce choroby niedokrwiennej i zawału serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, w neurologii w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu, w reumatologii – leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (1, 11)
LEKI HAMUJĄCE KRZEPNIĘCIE KRWI
1. Antykoagulanty doustne (pochodne dihydroksykumaryny i fenylindandionu)
Doustne antykoagulanty są antagonistami witaminy K, która jest niezbędna do biosyntezy w wątrobie czynników krzepnięcia krwi II, VII, IX, X oraz białka C i S. Zaburzają w wątrobie biosyntezę witaminy K poprzez blokadę cyklu przemian tej witaminy – powoduje to pojawienie się objawów awitaminozy K, zmniejszone stężenie czynników krzepnięcia II, VII, IX, X, a w osoczu zjawienie się karboksylowych postaci tych czynników krzepnięcia nieaktywnych biologicznie (11). Obecnie stosuje się pochodne dihydroksykumaryny. Pochodne fenylindandionu są wykorzystywane rzadko ze względu na możliwość wywołania reakcji uczuleniowych, granulocytopeni i powikłań nerkowych.
2. Antykoagulanty zależne od antytrombiny III lub ko-faktora heparyny II
– Heparyna niefrakcjonowana – przyspiesza inhibitorowe działanie antytrombiny III oraz heparyny niskocząsteczkowe – neutralizują czynnik Xa w mechanizmie krzepnięcia.
– Bezpośrednie inhibitory enzymów krzepnięcia – hirydyna, jako inhibitor trombiny (biwalirudyna)
Antykoagulanty stosujemy głównie w kardiologii w profilaktyce choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego oraz jej następowych powikłań, po zabiegach z zakresu kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii. (1)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZED SCALINGIEM, KIRETAŻEM I INNYMI ZABIEGAMI PERIODONTOLOGICZNYMI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Dudek D., Korzuch M.: Total Clearance of the Oral Cavity and Oral Surgery Procedures In Patients on Long-Term Anticoagulant Therapy, MS 2006; 4, 14-18. 2. Konopka T.: Zapalenia przyzębia a choroby ogólnoustrojowe - przegląd piśmiennictwa, Stom., Współczesna 2001, vol. 8, nr 2, 12-19. 3. Engelking-Adamczyk E., Bubiłek-Bogacz A., Śmieszek-Wilczewska J.: Poziom CRP i cholesterolu u pacjentów z zapaleniem przyzębia, MS 2005, 7-8, 34-35. 4. Deesvarieux i wsp.: O istnieniu bezpośredniej zależności między chorobami sercowo-naczyniowymi i bakteriami wywołującymi zapalenie przyzębia., Dental Tribune 2005, vol. 3, nr 5, 3. 5. Górska R.: Choroby przyzębia, Dział Wydawnictw Akademii Medycznej, Warszawa, 2002, 165-168. 6. Czerniuk M.: Stan przyzębia i potrzeby lecznicze u pacjentów w ostrej fazie choroby niedokrwiennej serca, Nowa Stomatologia 2004, 4, zeszyt 16. 7. Pototski M., Amenabar J.M.: Dental management of patients receiving anticoagulation or antiplatelet treatment, Journal of Oral Science, Vol.49, No. 4, 253-258, 2007. 8. Grines C.L., et al.: Prevention of premature discontinuation of dual antiplatelet therapy in patients with coronary artery stents: a science advisory from the American Heart Association, American College of Cardiology, Society for Cardiovascular Angigrphy and Interventions, American College of Surgeons, and American Dental Association, with representation from the American College of Physicians. Circulation 2007; 115: 813-818. 9. Valerin M.A., et al.: Relationship between aspirin use and postoperative bleeding from dental extractions in a healthy population. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol., Oral. Radiol. Endod., 2006; 102: 326-326. 10. Kaczmarczyk T., i wsp.: Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okołowierzchołkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 222- 224. 11. Kostowski W., Herman Z.S.: Farmakologia. Podstawy farmakoterapii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, Wydanie III, 596-610.
otrzymano: 2008-03-19
zaakceptowano do druku: 2008-03-30

Adres do korespondencji:
*Anna Marat
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS WUM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: (0-22) 502-20-36
e-mail: zebolozka@wp.pl

Nowa Stomatologia 1/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia