Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2006, s. 95-96
*Artur Gadomski
Powiększenie gruczołów piersiowych u dzieci
MAMMARY GLANDS ENLARGEMENT IN CHILDREN
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Michał Matysiak
Streszczenie
Reasons of mammary glands enlargement in children can be: hormonal disorders, inflammatory processes of bacterial aetiology. Occasionally, benign tumours can be the reason. Malicious forms of tumours in children are found very rarely.
Wstęp
Powiększenie gruczołów piersiowych u dzieci często budzi niepokój u rodziców i pediatrów z obawy przed zachorowaniem na choroby nowotworowe. Powiększenie gruczołów sutkowych u dzieci może być objawem patologicznym nie tylko po okresie dojrzewania. Wraz z wiekiem wzrasta częstość zachorowań na choroby piersi. U dzieci i młodych kobiet choroby gruczołów piersiowych nie są częste. U kobiet przed 20 rokiem życia występowanie nowotworów złośliwych zdarza się bardzo sporadycznie.
Przyczyną powiększenia gruczołów piersiowych u dzieci mogą być:
– przyczyny hormonalne w okresie noworodkowym,
– zaburzenia rozwoju gruczołu piersiowego,
– procesy zapalne,
– guzy piersi.
Powiększenie gruczołów sutkowych u noworodków
U wielu noworodków obojga płci pomiędzy 3 a 5 dniem życia dochodzi do symetrycznego powiększenia gruczołów sutkowych, często towarzyszy temu wydzielanie substancji podobnej do siary – „mleko czarownic”. Obrzmienie i czynność wydzielnicza sutków jest spowodowana działaniem hormonów łożyska i prolaktyny. Zjawisko to występuje bez względu na płeć i ustępuje w pierwszych tygodniach życia kiedy gruczoły sutkowe powracają do stanu jak przy urodzeniu (1).
Zaburzenia rozwojowe gruczołu piersiowego
Przedwczesny rozwój sutków często jest związany z przedwczesnym dojrzewaniem, tzn. pojawieniem się wtórnych cech płciowych przed 8 rokiem życia u dziewcząt (2). Szczególnie łagodne postacie przedwczesnego dojrzewania, w przebiegu których może wystąpić izolowane, jedno- lub obustronne powiększenie gruczołów sutkowych bez innych cech dojrzewania wymaga różnicowania z guzami piersi. Thelarche praecox jako izolowane powiększenie piersi, bez innych cech dojrzewania płciowego najczęściej obserwuje się między 1 a 4 rokiem życia. Brodawka i otoczka sutka nie powiększają się. Wiek kostny jest odpowiedni do wieku chronologicznego (2, 3).
Powiększenie gruczołów piersiowych u dziewcząt może być spowodowane przerostem sutków (mastodynia), uwarunkowanym prawdopodobnie czynnikami konstytucjonalnymi lub może mieć związek z podawanymi estrogenami lub niektórymi lekami np. D-penicyllamnina. Opisywany przerost sutków określany jest jako dziewiczy przerost sutków i występuje sporadycznie. Piersi mogą wymagać plastycznej operacji redukcyjnej. Asymetria sutków może być uznawana jak powiększenie jednego z gruczołów piersiowych. Najczęściej zdarzają się niewielkie różnice w wielkości piersi w okresie pokwitania. Nierzadko początkowo rozwija się jeden sutek, a po kilku miesiącach drugi. Do czasu zakończenia pokwitania zjawisko to nie wymaga leczenia i szczegółowej diagnostyki (4).
Stany zapalne gruczołu piersiowego

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Hertl M.: Pediatryczna Diagnostyka Różnicowa. Warszawa 1983. PZWL, 20-21. 2. Małecka-Tendea E.: Przedwczesne powiększenie gruczołów piersiowych (thelarche praecox) – szara strefa przedwczesnego dojrzewania. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego. 2000; 6: 1, 31-36. 3. Komorowski J.: Przedwczesne i opóżnione dojrzewanie płciowe. Ginekologia Wieku Rozwojowego. Red. A. Komorowska, L. M. Walczak. PZWL 2000. 4. Kubik J.: Najczęstsze choroby i zaburzenia rozwojowe piersi u dzieci i młodych kobiet. Onkologia Współczesna. 2004. 6 (53): 288-295. 5. Czekanowski R.: Choroby Gruczołu Sutkowego. Menopauza. Hormonalna Terapia Zastępcza. Roz., Łagodne dysplazje sutka według WHO. Warszawa 2003, Borgis. 6. Wechselberger G., Schoeller T.: Piza-Katzer H. Juvenile fibroadenoma of the breast. Surgery 2002; 132 (1): 106-107. 7. De la Rochefordiere A., et al.: Age as a prognostic factor in premenopausal breast carcinoma. Lancet. 1993, 34, 1039-1043.
otrzymano: 2006-12-08
zaakceptowano do druku: 2006-12-20

Adres do korespondencji:
*Artur Gadomski
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Uniwersytet Medyczny w Warszawie
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel. (0-22) 629-06-44
e-mail: agped@amwaw.edu.pl

Nowa Pediatria 4/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria