Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2006, s. 105-
*Bogdan Kędzia1, Jerzy Alkiewicz2
Interakcje pomiędzy lekami roślinnymi stosowanymi w inhalacjach a lekami syntetycznymi stosowanymi doustnie*
Interactions between plant medicines used in inhalations and synthetic ones administered orally
1Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w PoznaniuDyrektor Instytutu: dr hab. n. med. Przemysław M. Mrozikiewicz
2Klinika Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz
Summary
Sick people, inhaled with plant medicines, often take synthetic medicines orally. It causes the threat of interactions between them. In this description some examples of this kind of activities were given. For example, there are interactions when the following substances are given simultaneously: ephedrine and theophylline, ammonium glycyrrhizate and prednizolon, tea tree oil and diazepam, garlic chloroform concentrate and warfarin or paracetamol. Interactions can lead to the decrease in efficiency of given medicine activity. They can also cause dangerous therapeutic complications.
Interakcje pomiędzy lekami roślinnymi i syntetycznymi sygnalizowane są od kilkunastu lat. Jednak w ostatnich pięciu latach na skutek wielu publikacji na ten temat zagadnienie to urosło do rangi problemu. Oto niektóre przykłady takich interakcji: preparaty z czosnku ( Allium sativum) powodują wzrost aktywności warfaryny co grozi krwotokami pooperacyjnymi na skutek zmniejszenia agregacji płytek krwi; preparaty z miłorzębu ( Gingko biloba) w połączeniu z aspiryną mogą powodować krwiaki przedniej komory oka, a z paracetamolem krwiaki ponadtwardówkowe; preparaty z żeń-szenia ( Panax ginseng) i fenelzyna powodują ból głowy, drżenie i stany pobudzenia maniakalnego; preparaty z lukrecji ( Glycyrrhiza glabra) podwyższają w surowicy krwi poziom podawanego prednizolonu; preparaty z babki jajowatej ( Plantago ovata) obniżają poziom litu w surowicy krwi; preparaty z dziurawca ( Hypericum perforatum) mogą wraz z sertraliną dawać objawy serotoninowe, a podawane łącznie z cyklosporyną obniżają jej poziom w surowicy krwi grożąc odrzuceniem przeszczepu (1-8).
W związku z powyższym istnieje możliwość powstania interakcji pomiędzy lekami roślinnymi stosowanymi w postaci inhalacji i lekami syntetycznymi równocześnie podawanymi drogą doustną. Celem pracy było przeanalizowanie takich możliwości.
W terapii inhalacyjnej leki roślinne wykorzystywane są dość często. Ilustruje to rycina 1. Przykłady składów recepturowych leków roślinnych podawanych w postaci inhalacji (9) przedstawiono na rycinie 2.
1. Leki znoszące skurcz oskrzeli
Efedryna
Teofilina
2. Leki usprawniające transport rzęskowy
Glicyryzynian amonu
Olejek anyżowy ( Aetheroleum Anisi)
Olejek z kopru włoskiego ( Aetheroleum Foeniculi)
3. Leki o działaniu przeciwzapalnym i przeciwdrobno-
ustrojowym
Olejek miętowy ( Aetheroleum Menthae piperitae)
Olejek szałwiowy ( Aetheroleum Salviae)
Olejek sosnowy ( Aetheroleum Pini)
Olejek eukaliptusowy ( Aetheroleum Eucalypti)
Olejek goździkowy ( Aetheroleum Caryophylli)
Mentol
Tymol
Kamfora
Eugenol
Olejek z drzewa herbacianego
( Aetheroleum Melaleucae alternifoliae)
Koncentrat chloroformowy z Allium sativum
Ryc. 1. Leki roślinne podawane w postaci inhalacyjnej.
1. Ephedrinum hydrochloricum 0,02
Aqua pro injectione ad 100,0
Dawkowanie: 5-15 ml (1-3 mg efedryny)
2. Aetheroleum Cinnamomi 1,0
Aetheroleum Salviae 1,0
Aetheroleum Eucalypti 1,0
Azulani 50,0
Roztwór wypełniający: Aqua pro injectione
Dawkowanie: 2 ml roztworu podstawowego + 18 ml roztworu wypełniającego (20 mg preparatu olejkowego)
Ryc. 2. Przykłady inhalacyjnych leków roślinnych.
Badania własne oraz dane piśmiennictwa wskazują, że wśród leków roślinnych znoszących skurcz oskrzeli, które podawane są w inhalacjach, interakcje mogą wystąpić w przypadku efedryny i doustnie podawanej teofiliny (ryc. 3) oraz teofiliny i doustnie podawanego salbutamolu (10) (ryc. 4).
L-Efedryna
Fenyloalkiloamina – alkaloid występujący
w roślinach z rodzaju Ephedra
Lek podawany doustnie (monitorowany): teofilina *
Objawy interakcji:
1. Częstoskurcz (tętno powyżej 100/min)
2. Gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego
3. Objawy lękowe
*Lek roślinny znoszący skurcz oskrzeli (badania własne)
Ryc. 3. Interakcja pomiędzy L-efedryną podawaną w inhalacjach i teofiliną podawaną doustnie.
Teofilina
Akaloid purynowy występujący
w liściach herbaty Camelia sinensis
Lek podawany doustnie: albuterol ( salbutamol)*
Objawy interakcji:
1. Obniżenie efektu rozkurczu oskrzeli
2. Szybka eliminacja teofiliny z surowicy krwi
*β2-mimetyk stosowany w stanach skurczowych oskrzeli (Amital i wsp. 10)
Ryc. 4. Interakcja pomiędzy teofiliną podawaną w inhalacjach i salbutamolem podawanym doustnie.
Z leków roślinnych usprawniających transport rzęskowy, które podawane są w inhalacjach, interakcję odnotowano w przypadku doustnie podawanego prednizolonu (11) (ryc. 5).
Glicyryzynian amonu
Sól amonowa kwasu glicyryzynowego
(glicyryzyny) wystepującego
w Glycyrrhiza glabra
Lek podawany doustnie: prednizolon *
Objawy interakcji:
1. Zwolnienie wydalania leku z organizmu, co może prowadzić do powstania toksycznego poziomu leku w surowicy krwi
*Glikokortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym (Chen i wsp., poz. 11)
Ryc. 5. Interakcja pomiędzy glicyryzynianem amonu podawanym inhalacyjnie z prednizolonem podawanym doustnie.
W przypadku olejków eterycznych podawanych w postaci inhalacji i innych leków (syntetycznych) podawanych doustnie, możliwe interakcje na podstawie piśmiennictwa przedstawiono na rycinie 6 (olejek anyżowy i z kopru włoskiego) (3, 4, 13), rycinie 7 (olejek z mięty pieprzowej i olejek szałwiowy) (3, 4, 6, 7) i rycinie 8 (olejki: sosnowy, eukaliptusowy i goździkowy) (3, 4, 5, 12).
Aetheroleum Anisi
Olejek otrzymuje się z owoców anyżu ( Pimpinella anisum).
Główne składniki: trans-anetol (do 85%).
Interakcje: obniża działanie leków przeciwzakrzepowych, przeciwlękowych i podwyższających ciśnienie. (pozycja piśmiennictwa: 3)
Aetheroleum Foeniculi
Olejek otrzymuje się z owoców kopru włoskiego ( Foeniculum capillaceum).
Główne składniki: trans-anetol (do 60%), fenchon (15-20%).
Interakcje: wzmaga działanie leków przeciwepileptycznych (fenobarbital), obniża działanie antybiotyku ciprofloksacyny, inhibitor konwertazy angiotensynowej (zmniejsza działanie enalaprilu – leku obniżającego ciśnienie tętnicze) (pozycje piśmiennictwa: 3, 4, 13)
Ryc. 6. Możliwość interakcji olejku anyżowego i z kopru włoskiego oraz ich składników podawanych inhalacyjnie z lekami syntetycznymi podawanymi doustnie.
Aetheroleum Menthae piperitae
Olejek otrzymuje się z liści mięty pieprzowej ( Mentha piperita).
Główne składniki: mentol (30-55%), menton (14-32%), izomenton (2-10%), 1,8-cyneol (6-14%).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2006-06-03
zaakceptowano do druku: 2006-06-22

Adres do korespondencji:
*Bogdan Kędzia
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel.: (61) 665-95-40, fax: (61) 665-95-51
e-mail: bognao@go2.pl

Postępy Fitoterapii 2/2006
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii