Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2010, s. 109-112
*Bożena Baran, Małgorzata Niesłuchowska
Wielospecjalistyczne leczenie pacjenta wymagającego korekty podłoża protetycznego – opis przypadku
Interdisciplinary treatment of patient who need revision of prosthetic area. A case report
Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Summary
The aim of this article is to present how to prepare the area for the prosthetic treatment. In the described case in the front part of the edentulous maxilla oral cavity vestibule some hypertrophied soft tissue has been observed. Patient used complete upper dental prosthesis, in the lower jaw there are teeth in the front of the mouth. When the hypertrophied soft tissue treatment is being carried out the patient should be given the interdisciplinary case. In the preparatory stage of the treatment the pre-prosthetic soft tissue surgery was performed. After this the patient was submitted prosthetic treatment and laser therapy.Wstęp
U pacjentów użytkujących protezy całkowite lub częściowe osiadające mogą występować zniekształcenia pola protetycznego w postaci przerostów błony śluzowej (1, 2, 3, 4). Zmiany te klasyfikuje się w trzech grupach. Pierwsza z nich to fałdy włókniste obliterujące przedsionek i dno jamy ustnej, do drugiej zalicza się przesuwalną, wiotką i przyrosłą błonę śluzową wyrostka zębodołowego. Osobną grupę stanowią pacjenci, u których wykonano zbyt obszerne odciążenie płyty protezy, co wiąże się z kompensacyjnym przerostem błony śluzowej podniebienia. Najczęściej obserwowanymi zmianami o charakterze rozrostowym w obrębie jamy ustnej są fałdy włókniste. Do przyczyn ich powstawania zalicza się zbyt długo użytkowane ruchome uzupełnienia protetyczne, które nieprawidłowo przylegają do podłoża protetycznego. Innym czynnikiem sprawczym mogą być źle wykonane uzupełnienia protetyczne z nieprawidłowo ukształtowanym pobrzeżem (1, 2, 3, 4, 5, 9). Częstą przyczyną są także protezy natychmiastowe, które nie są w odpowiednim czasie korygowane, podścielane lub wymieniane na nowe. U pacjentów użytkujących górną protezę całkowitą przy zachowanych własnych zębach przednich w żuchwie i nie uzupełnionych brakach skrzydłowych dochodzi między innymi do powstawania fałdów włóknistych w przednim odcinku górnego przedsionka jamy ustnej (4, 7). Pacjenci, u których stwierdza się występowanie fałdów włóknistych, wymagają włączenia w proces leczenia protetycznego lekarzy innych specjalności, zwłaszcza chirurgów stomatologicznych (8, 10). W ramach przygotowania podłoża protetycznego do leczenia przeprowadza się zabiegi usunięcia zmienionych struktur jak i postępowanie rekonstrukcyjne (6). Do pierwszej grupy zalicza się usunięcie struktur patologicznych uniemożliwiających prawidłowe leczenie, podcięcie wędzidełek warg i języka oraz pogłębienie przedsionka jamy ustnej. Rekonstrukcja pola protetycznego obejmuje techniki augmentacyjne, periodontologiczne i implantologiczne. Ma ona na celu odbudowę utraconych struktur i poszerzenie pola protetycznego, co wpływa na lepszą stabilizację i retencję protezy.
Opis przypadku
Pacjent H.B. w wieku 62 lat zgłosił się z prośbą o wykonanie nowych uzupełnień protetycznych. W wywiadzie podawał, iż użytkowana dotychczas proteza całkowita górna była wykonana około trzech lat temu, bezpośrednio po usunięciu zębów. Nigdy nie zgłaszał się na wizyty kontrolne, ponieważ nie były one wyznaczone przez lekarza. Pacjent zgłaszał zastrzeżenia co do estetyki, z której nie był zadowolony.
W badaniu klinicznym stwierdzono znaczną ruchomość protezy całkowitej górnej na podłożu. W żuchwie zachowane zostały zęby 42, 41, 31, 32, 33 (ryc. 1). Po usunięciu protezy z jamy ustnej w przednim odcinku stwierdzono obfite zmiany przerostowe (ryc. 2), a po odchyleniu wargi górnej przerosty te sklasyfikowano jako fałdy włókniste. Dotychczas użytkowana proteza całkowicie je pokrywała (ryc. 3, 4). Pacjent nigdy nie użytkował protezy dolnej. Higiena jamy ustnej i protezy była zdecydowanie zła (ryc. 5). Nie stwierdzono współistnienia chorób ogólnych.
Ryc. 1. Stan przed leczeniem. Proteza całkowita górna w jamie ustnej.
Ryc. 2. Stan przed leczeniem. Podłoże protetyczne po zdjęciu protezy.
Ryc. 3. Stan przed leczeniem. Uwidocznione przerosty błony śluzowej po stronie prawej po odchyleniu wargi górnej.
Ryc. 4. Stan przed leczeniem. Uwidocznione przerosty błony śluzowej po stronie lewej po odchyleniu wargi górnej.
Ryc. 5. Zaniedbania w higienie protez – obfita płytka widoczna na dośluzowej powierzchni protezy.
Zaplanowano leczenie dwuetapowe:
I etap:
– chirurgiczne wycięcie fałdów włóknistych oraz podścielenie dotychczas użytkowanej protezy,
II etap:
– po wygojeniu błony śluzowej wykonanie protezy całkowitej górnej i protezy częściowej osiadającej dolnej.
Po wspólnej konsultacji protetyka i chirurga zdecydowano, że w pierwszej kolejności zostanie wykonany zabieg polegający na usunięciu fałdów włóknistych, a następnie podścielenie dotychczas użytkowanej protezy. W uzgodnionym terminie w znieczuleniu nasiękowym 2% lignokainą z noradrenaliną wycięto skalpelem fałdy włókniste w przedsionku jamy ustnej. Ranę skoagulowano laserem i zaopatrzono gazikiem z jodoformem. Bezpośrednio po zabiegu dotychczas użytkowaną protezę podścielono masą silikonową (Oranwash L Zhermack).
Ryc. 6. Stan po wycięciu fałdów włóknistych, 48 h po zabiegu chirurgicznym.
Wizytę kontrolną wyznaczono dwa dni później. Po usunięciu masy silikonowej protezę podścielono i ukształtowano czynnościowo pobrzeże miękkim materiałem (Ufi gel SC Voco) (ryc. 8, 9). Zlecono całodobowe użytkowanie protezy, wyjmowanie jej i staranne mycie pod bieżącą wodą po każdym posiłku. Wyznaczono wizyty kontrolne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Hupfauf L: Protetyka stomatologiczna. Protezy częściowe, Urban & Partner, Wrocław 1997; wyd. 1. 2. Ciechowicz K, Kisłowska-Syryczyńska M, Siedlecki M: Chirurgiczno-protetyczne leczenie pacjentów z przyrosłymi fałdami włóknistymi. Protet Stomatol 2001; LI nr 2: s. 95-100. 3. Siedlecki M, Plakwicz P: Modyfikacja własna szablonu chirurgicznego w wybranych przypadkach przygotowania pola protetycznego u pacjentów bezzębnych. Protet Stomatol 2003; LIII 1K s. 37-42. 4. Siedlecki M, Niesłuchowska M: Wpływ ruchomych uzupełnień protetycznych na bezzębny wyrostek zębodołowy w łuku przeciwstawnym. Nowa Stomatologia 3/2004; s. 117-120. 5. Spiechowicz E: Protetyka stomatologiczna. PZWL, wyd. V. 6. Drobek W: Nowoczesne techniki i materiały stosowane w chirurgii przedprotetycznej. Mag Stom 2000; 5: 50-55. 7. Gołębiewska M: Wpływ użytkowania protez całkowitych na tkanki podłoża jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa. Protet Stomatol 1999; XLVIX, 1: 19-23. 8. Wiśniewska G, Loster B, Majewski S: Stany zapalne rozrostowe typu włóknistego u użytkowników protez płytowych – etiologia i zasady leczenia na podstawie własnych doświadczeń. Czas Stomatol 2004; 8. 9. Szporek B, Pogorzelska-Stronczak B: Wpływ ruchomych osiadających protez zębowych na występowanie rozrostowo-przerostowych zmian błony śluzowej. Mag Stom 1995; 4. 10. Wiśniewska G: Procedura chirurgiczno-protetyczna postępowania zabiegowego w przypadku włóknistych zmian przerostowych błony śluzowej jamy ustnej. Protet Stomatol 2004; 1.
otrzymano: 2010-02-19
zaakceptowano do druku: 2010-09-05

Adres do korespondencji:
*Bożena Baran
Katedra Protetyki Stomatologicznej IS WUM w Warszawie
ul. Nowogrodzka 59 paw. XI A, 02-006 Warszawa
tel.: (22) 502 18 86
e-mail: protetyka@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 3/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia