Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2010, s. 141-142
*Magdalena Dragan, Renata Górska
Ocena częstości występowania patologicznych migracji zębów u pacjentów z chorobą przyzębia
Evaluation of prevalence of pathologic tooth migration in patient with periodontitis
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Summary
Background: Pathologic tooth migration (PTM) is defined as a change in tooth position that occurs when there is disruption of forces that maintain teeth in a normal relationship. Prevalence of tooth migration among periodontal patients has been reported to range from 30.03% to 55.8%.
Aim:
Evaluation of a PTM prevalence among patients with periodontal diseases and of correlations between PTM and chronic or aggressive periodontitis.
Materials and methods:
156 individuals (25-71 years old), who were referred to Department of Periodontitis and Oral Diseases, Medical University of Warsaw, with periodontal problem. Clinical examination was performed to diagnose chronic or aggressive periodontitis and confirm or decline PTM. Questionnaire about prevalence of migrations, cause of periodontal visit and evaluation of teeth esthetics was gathered.
Results:
PTM are observed in 72 patients (46%) with periodontitis. Among patients with chronic periodontitis (127 individuals). PTM occurs in 51 individuals (40%); in group of 29 patients with aggressive periodontitis PTM occurs in 21 individuals (72%).
Questionnaire shows that 40% of patients notice tooth migration in the course of 5 last years, in 30% of patients tooth migration was an esthetic problem, and in 25% of patients migration was the main motivation for referring to the Department.
Conclusions: PTM is a common complication of periodontitis and is often the motivation for patients to seek periodontal therapy. PTM is twice as frequent in patients with aggressive periodontitis as in chronic periodontitis cases.Wstęp
Chasens zdefiniował patologiczne migracje zębów ( pathologic tooth migration PTM) jako zmiany w pozycji zębów, występujące w następstwie zaburzenia równowagi pomiędzy czynnikami zachowującymi fizjologiczną pozycję zęba w stosunku do czaszki. (1).
Etiologia patologicznych migracji zębów jest złożona. Głównymi składowymi mającymi wpływ na położenie zębów są: tkanki przyzębia, czynniki zgryzowe, siły wytwarzane przez tkanki miękkie policzka, języka i warg oraz nawyki. (2, 3, 4). Często więcej niż jeden z tych czynników bierze udział w powstaniu patologicznych migracji poszczególnego zęba.
Udowodniono, że destrukcja tkanek przyzębia odgrywa istotną rolę w powstaniu patologicznych migracji zębów. (5, 6).
Patologiczne migracje zębów są częstym powikłaniem choroby przyzębia i stanowią jedną z przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza periodontologa. Pacjenci często sami dostrzegają pojawianie się migracji, szparowatości i ekstruzji zębów oraz zgłaszają chęć ich korekty w planie leczenia proponowanym przez stomatologa. (7).
Cel pracy
Ocena częstości występowania patologicznych migracji zębów w grupie pacjentów z chorobą przyzębia oraz korelacji między obecnością patologicznych migracji zębów a występowaniem agresywnego bądź przewlekłego zapalenia przyzębia.
Materiał i metoda
Grupę badaną stanowiło 156 osób w wieku 25-71 lat, (109 kobiet i 47 mężczyzn), które zgłosiły się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z powodu choroby przyzębia. Wykonano badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz szczegółowe badanie periodontologiczne, obejmujące pomiar utraty przyczepu łącznotkankowego CAL oraz pomiar głębokości kieszonek PD za pomocą kalibrowanej sondy periodologicznej w 6 punktach: dystalnym, środkowym i mezjalnym po stronie przedsionkowej i od strony jamy ustnej właściwej przy każdym zębie. Na podstawie wytycznych Amerykańskiej Akademii Periodontologicznej z 1999 stawiano rozpoznanie – przewlekłe, średnie lub ciężkie zapalenie przyzębia bądź agresywne zapalenie przyzębia. (8).
Z badania wykluczono osoby, które zgłosiły się do Zakładu z innych przyczyn oraz tych pacjentów, którzy mieli jakiekolwiek leczenie periodontologicznie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
W badaniu klinicznym oceniano również obecność patologicznych migracji zębów bądź ich brak. Dodatkowo pacjenci wzięli udział w badaniu ankietowym dotyczącym migracji zębów. Ankieta dotycząca powodu zgłoszenia się do periodontologa, występowania patologicznych migracji w ciągu ostatnich 5 lat i oceny estetyki zębów przez pacjenta, składała się z 3 pytań:
1. Czy migracja zębów była głównym powodem zgłoszenia się do periodontologa?
2. Czy zauważył/a Pan/Pani, że zęby w okresie ostatnich 5 miesięcy uległy rozsunięciu?
3. Czy migracja stanowi dla Pana/Pani problem estetyczny?
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Chasens A: Periodontal disease, pathologic tooth migration and adult orthodontics. New York J Dent 1979; 49: 40-43. 2. Proffit W: Equilibrium theory revisited: Factors influencing position of the teeth. Angle Orthod. 1978; 48: 75-186. 3. Hirschfeld L: The dynamic relationship between pathologically migrating teeth and inflammatory tissue in periodontal pockets: A clinical study. J Periodontol 1933; 4: 35-47. 4. Proffit W: Contemporary Orthodontics, 2nd ed. St. Louis: The CV Mosby Company: 1993:123. 5. Carranza FA Jr.: Occlusal trauma. [In]: Caranza FA Jr. Glickman's clinical periodontology. Philadelphia: Saunders 1990; p. 284-306. 6. Melsen B: Limitations in adult orthodontics. [In:] Melsen B. Current controversies in orthodontics. Chicago: Quintessence Publishing 1991; p. 147-80. 7. Brunsvold M, Nair P, Oates T: Chief complaints of patients seeking treatment for periodontitis. J Am Dent Assoc 1999; 130: 359-364. 8. Górska R: Choroby przyzębia. Górska R. Klasyfikacja chorób przyzębia. Warszawa 2001; 39-45. 9. Martinez-Canut P et al.: A study on factors associated with pathologic tooth migration. J Clin Periodontol 1997; 24: 492-497. 10. Towfighi P et al.: Pathologic migration of anterior teeth in patients with moderate to severe periodontitis. J Periodontol 1997; 68: 967-972. 11. Demetriou N, Tsami-Pandi A, Parashis A: Is it possible for periodontal patients to recognize periodontal disease? Stomatologia (Athens) 1991; 47: 284-295.
otrzymano: 2010-05-25
zaakceptowano do druku: 2010-09-05

Adres do korespondencji:
*Magdalena Dragan
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: (22) 831 21 36, e-mail: sluzowki@o2.pl

Nowa Stomatologia 3/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia