Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2010, s. 141-142
*Magdalena Dragan, Renata Górska
Ocena częstości występowania patologicznych migracji zębów u pacjentów z chorobą przyzębia
Evaluation of prevalence of pathologic tooth migration in patient with periodontitis
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Summary
Background: Pathologic tooth migration (PTM) is defined as a change in tooth position that occurs when there is disruption of forces that maintain teeth in a normal relationship. Prevalence of tooth migration among periodontal patients has been reported to range from 30.03% to 55.8%.
Aim:
Evaluation of a PTM prevalence among patients with periodontal diseases and of correlations between PTM and chronic or aggressive periodontitis.
Materials and methods:
156 individuals (25-71 years old), who were referred to Department of Periodontitis and Oral Diseases, Medical University of Warsaw, with periodontal problem. Clinical examination was performed to diagnose chronic or aggressive periodontitis and confirm or decline PTM. Questionnaire about prevalence of migrations, cause of periodontal visit and evaluation of teeth esthetics was gathered.
Results:
PTM are observed in 72 patients (46%) with periodontitis. Among patients with chronic periodontitis (127 individuals). PTM occurs in 51 individuals (40%); in group of 29 patients with aggressive periodontitis PTM occurs in 21 individuals (72%).
Questionnaire shows that 40% of patients notice tooth migration in the course of 5 last years, in 30% of patients tooth migration was an esthetic problem, and in 25% of patients migration was the main motivation for referring to the Department.
Conclusions: PTM is a common complication of periodontitis and is often the motivation for patients to seek periodontal therapy. PTM is twice as frequent in patients with aggressive periodontitis as in chronic periodontitis cases.
Wstęp
Chasens zdefiniował patologiczne migracje zębów ( pathologic tooth migration PTM) jako zmiany w pozycji zębów, występujące w następstwie zaburzenia równowagi pomiędzy czynnikami zachowującymi fizjologiczną pozycję zęba w stosunku do czaszki. (1).
Etiologia patologicznych migracji zębów jest złożona. Głównymi składowymi mającymi wpływ na położenie zębów są: tkanki przyzębia, czynniki zgryzowe, siły wytwarzane przez tkanki miękkie policzka, języka i warg oraz nawyki. (2, 3, 4). Często więcej niż jeden z tych czynników bierze udział w powstaniu patologicznych migracji poszczególnego zęba.
Udowodniono, że destrukcja tkanek przyzębia odgrywa istotną rolę w powstaniu patologicznych migracji zębów. (5, 6).
Patologiczne migracje zębów są częstym powikłaniem choroby przyzębia i stanowią jedną z przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza periodontologa. Pacjenci często sami dostrzegają pojawianie się migracji, szparowatości i ekstruzji zębów oraz zgłaszają chęć ich korekty w planie leczenia proponowanym przez stomatologa. (7).
Cel pracy
Ocena częstości występowania patologicznych migracji zębów w grupie pacjentów z chorobą przyzębia oraz korelacji między obecnością patologicznych migracji zębów a występowaniem agresywnego bądź przewlekłego zapalenia przyzębia.
Materiał i metoda
Grupę badaną stanowiło 156 osób w wieku 25-71 lat, (109 kobiet i 47 mężczyzn), które zgłosiły się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z powodu choroby przyzębia. Wykonano badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz szczegółowe badanie periodontologiczne, obejmujące pomiar utraty przyczepu łącznotkankowego CAL oraz pomiar głębokości kieszonek PD za pomocą kalibrowanej sondy periodologicznej w 6 punktach: dystalnym, środkowym i mezjalnym po stronie przedsionkowej i od strony jamy ustnej właściwej przy każdym zębie. Na podstawie wytycznych Amerykańskiej Akademii Periodontologicznej z 1999 stawiano rozpoznanie – przewlekłe, średnie lub ciężkie zapalenie przyzębia bądź agresywne zapalenie przyzębia. (8).
Z badania wykluczono osoby, które zgłosiły się do Zakładu z innych przyczyn oraz tych pacjentów, którzy mieli jakiekolwiek leczenie periodontologicznie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
W badaniu klinicznym oceniano również obecność patologicznych migracji zębów bądź ich brak. Dodatkowo pacjenci wzięli udział w badaniu ankietowym dotyczącym migracji zębów. Ankieta dotycząca powodu zgłoszenia się do periodontologa, występowania patologicznych migracji w ciągu ostatnich 5 lat i oceny estetyki zębów przez pacjenta, składała się z 3 pytań:
1. Czy migracja zębów była głównym powodem zgłoszenia się do periodontologa?
2. Czy zauważył/a Pan/Pani, że zęby w okresie ostatnich 5 miesięcy uległy rozsunięciu?
3. Czy migracja stanowi dla Pana/Pani problem estetyczny?
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-05-25
zaakceptowano do druku: 2010-09-05

Adres do korespondencji:
*Magdalena Dragan
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: (22) 831 21 36, e-mail: sluzowki@o2.pl

Nowa Stomatologia 3/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia