Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2011, s. 3-5
*Krzysztof Bielecki
Praktyczne zastosowanie kwasów organicznych w regulacji zaburzeń wydzielania żołądkowego u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie obserwacyjne
Practical application of short chain fatty acids in regulation of gastric secretion in patients with upper gut disorders – observational study
Klinika Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Kierownik Kliniki: dr hab n. med. Wiesław Tarnowski, prof. CMKP
Summary
Introduction: Many illnesses and clinical conditions lead to secretion disorders in stomach, often with hypo- or achlorhydria. The latter, due to hypergastrinemia, as a consequence, may result in difficult to cure and dangerous complications. Among them, one should notice several potential adverse effects associated with proton pump inhibitor therapy, including enteric infections (eg, Clostridium difficile), gallbladder dyskinesia due to elevated baseline sphincter of Oddi pressure and potentially most dangerous carcinogenesis within the gastrointestinal tract. The latter is associated exactly with hypergastrinemia and causing both ECL cell hyperplasia and dysplasia and acceleration of atrophic gastritis development.
Aim: The aim of study is to evaluate the influence of radically modified diet, consisting of products rich in the most important short chain fatty acids, in selected group of patients.
Material and methods: This article presents the observation on group of total thirty patients with the following disorders: chronic pancreatitis, biliary reflux or stomach secretion imbalances after proton pump inhibitors chronic intake. To patients in period up to nine months, the natural sources of slow-chain fatty acids were given.
Results: In all patients, relief from the major clinical symptoms, i.e. epigastric pain, lack of appetite, dyspepsia, heartburn, enteritis or bacterial superinfection, respectively to the cause was observed.
Conclusion: In all presented patients, application of diet rich in short chain fatty acids led to beneficial effects and among them to more often felling of hunger and improvement in feeding status.Wprowadzenie
Wiele chorób i stanów klinicznych może być przyczyną zaburzeń funkcjonowania żołądka. Czynniki bakteryjne i grzybicze w przebiegu zakażeń żołądkowo-jelitowych prowadzą do ostrych lub przewlekłych stanów zapalnych błony śluzowej żołądka, przewlekłej choroby wrzodowej lub ostrego wrzodu trawiennego, z jego powikłaniami w postaci perforacji ściany żołądka, krwotoku lub zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka. To ostatnie niesie ze sobą niebezpieczne konsekwencje w postaci ryzyka nowotworzenia w obrębie ściany żołądka. Przez prawidłową czynność żołądka należy rozumieć zachowaną fizjologiczną motorykę i właściwą czynność wydzielniczą. Sok żołądkowy jest mieszaniną dwóch komponentów: kwaśnego okładzinowego i alkalicznego, nieokładzinowego. Tylko taka mieszanina, o zachowanych właściwych proporcjach pozwala na prawidłowy przebieg procesów trawienia i wchłaniania w żołądku. Kwaśność soku żołądkowego zapewnia także integralność bariery żołądkowej i uaktywnia enzymy trawienne, głównie pepsynogen, uwalniany z komórek głównych gruczołów żołądkowych. W praktyce chirurgicznej znane są przypadki pacjentów operowanych z powodu perforacji przewodu pokarmowego, gdzie jedyną uchwytną przyczyną tego poważnego powikłania było zakażenie bakteryjne lub grzybicze błony śluzowej żołądka.
W ostatnich latach do powszechnego użytku weszły preparaty z grupy inhibitorów pompy protonowej. Poza niekwestionowanymi korzyściami związanymi ze stosowaniem tych preparatów w leczeniu choroby wrzodowej, co zrewolucjonizowało podejście lecznicze, spychając chirurgię na dalsze tory i rezerwując ją tylko dla wybranej, nielicznej grupy pacjentów z powikłaniami, obserwuje się szereg niekorzystnych działań związanych z przewlekłym ich stosowaniem. Do potencjalnych działań niepożądanych inhibitorów pompy protonowej zaliczyć należy bakteryjne zapalenie żołądka i jelit, w tym wywołane przez Clostridium difficile, dyskinezę pęcherzyka żółciowego związaną z nadmiernym skurczem zwieracza Oddiego czy potencjalnie najgroźniejsze w skutkach procesy karcinogenezy w obrębie przewodu pokarmowego. Potencjalne nowotworzenie związane jest z jatrogenną hipergastrynemią, która powoduje: hiperplazję i dysplazję komórek ECL (enterochromaffin-like cells) oraz przyspieszenie rozwoju zanikowego zapalenia żołądka (1). Badania przeprowadzone w Danii w grupie 114 pacjentów z achlorhydrią wykazały od 4 do 6 razy częstsze występowanie raka niż można by oczekiwać w oparciu o dane z Danish Cancer Registry (2). Do innych potencjalnych, choć w pierwszej reakcji zaskakujących powikłań przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej należy zaliczyć: pozaszpitalne zapalenie płuc, śródmiąższowe zapalenie nerek czy złamanie kości udowej. To ostatnie wynika najprawdopodobniej z gorszego wchłaniania wapnia i zaburzeń metabolizmu kości. Niezależnie od dalszych badań, już na tym etapie trzeba stwierdzić, że należy unikać bezkrytycznego i beztroskiego stosowania inhibitorów pompy protonowej, zwłaszcza w sposób przewlekły. Jest to tym bardziej istotne, że wskazań do ich stosowania przybywa, wziąwszy choćby pod uwagę zalecenia amerykańskich towarzystw kardiologicznych – American College of Cardiology, Foundation (ACCF) i American Heart Association (AHA) oraz American College of Gastroenterology (ACG), mające zmniejszyć ryzyko powikłań żołądkowo-jelitowych w grupie chorych leczonych przeciwpłytkowo. Zalecenia te zostały przyjęte także przez konsensus polskiej grupy roboczej powołanej przez konsultantów krajowych w dziedzinie chorób wewnętrznych, gastroenterologii i kardiologii (3). Zalecenia te poszerzają jeszcze i tak bardzo dużą grupę pacjentów przewlekle przyjmujących inhibitory pompy protonowej.
Inną grupą pacjentów, z pogranicza gastroenterologii i chirurgii ogólnej, u których niewątpliwym czynnikiem odpowiedzialnym za objawy jest niedokwaśność lub bezkwaśność, są: zarzucanie dwunastniczo-żołądkowe, stany po wycięciu pęcherzyka żółciowego (kiedy jest zwiększone ryzyko refluksu alkalicznego), paliatywne postępowanie w nieoperacyjnych nowotworach żołądka, nieswoiste choroby zapalne jelit oraz przewlekłe zapalenie trzustki.
Udział w jatrogennym generowaniu achlorhydrii mają także chirurdzy, wykonując zabiegi resekcyjne i zespolenia omijające w górnym piętrze przewodu pokarmowego. Tutaj podobnie, poza znanymi od lat wskazaniami, takimi jak rak żołądka, pojawiają się nowe, a wśród nich operacyjne leczenie patologicznej otyłości. Ta ostatnia jest epidemią XXI wieku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Coté GA, MD and Howden CW: Potential Adverse Effects of Proton Pump Inhibitors. Current Gastroenterology Reports 2008, 10: 208-214. 2. Hastrup Swendsen J, Dahl C, Bo Svendsen L, ChristiansenPM: Gastric Cancer Risk in Achlorhydric Patients: A Long-Term Follow-up Study. Scandinavian Journal of Gastroenterology 1986; Vol. 21, 1: 16-20. 3. Imiela J, Opolski G, Rydzewska G et al.: Konsensus Grupy Roboczej powołanej przez konsultantów krajowych w dziedzinach chorób wewnętrznych, gastroenterologii i kardiologii w sprawie zasad prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z przewodu pokarmowego w trakcie leczenia przeciwpłytkowego. Przegląd Gastroenterologiczny 2009/4 (3). 4. Fass R, Gasiorowska A. Refractory GERD: What Is It? Current Gastroenterology Reports 2008, 10: 252-257. 5. Trivedi A, Long JD: Heartburn Refractory to Proton-Pump Inhibitors. Current Treatment Options in Gastroenterology 2007, 10:47-56. 6. Chey WD, Mody RR, Izat E: Patient and Physician Satisfaction with Proton Pump Inhibitors (PPIs): Are There Opportunities for Improvement? Dig Dis Sci 2010; 55: 3415-3422. 7. Pace F, Porro GB: On-demand PPI Therapy in GERD, MD, PhD Current Treatment Options in Gastroenterology 2008; 11: 35-42.
otrzymano: 2010-12-09
zaakceptowano do druku: 2011-01-13

Adres do korespondencji:
*Krzysztof Bielecki
Klinika Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP Szpital im. Prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. (22) 621-71-73, fax: (22) 622-78-33
e-mail: prof.bielecki@gmail.com

Medycyna Rodzinna 1/2011
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna