Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2011, s. 147-151
*Sylwia Małgorzata Słotwińska, Marcin Majkowski
Wpływ domowego wybielania zębów na stan próchnicy
The impact of home teeth whitening on caries status
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
Summary
The temporary changes in caries microorganisms was confirmed by our earlier study. Aim of this paper was to assess the impact of home teeth whitening on the status of dental caries. Patients used two different teeth whitening agents with H2O2 concentration: 5.3% and 6.5%, which were applied for 14 days. Prior bleaching mechanical treatment was performed. Control examinations for dental caries (DMFT) were performed after 3 and 12 months. The analyse of mean value DMFT has shown a statistical trend (p < 0.1). However, at p = 0.05 this phenomenon was statistically insignificant. The results confirm lack of influence of home teeth whitening on dental caries status.Wygląd zewnętrzny jest w dzisiejszych czasach bardzo istotnym elementem ogólnego wizerunku człowieka. W wielu krajach obserwuje się znaczne zainteresowanie stomatologią estetyczną. W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiła się możliwość samodzielnego wybielania zębów przez pacjenta w domu, bez nadzoru i konsultacji z lekarzem. W handlu detalicznym dostępne są paski wybielające, które umieszcza się bezpośrednio na powierzchniach licowych zębów stałych oraz żele do bezpośredniego nanoszenia na powierzchnię zębów przy użyciu specjalnego aplikatora. W domowych zestawach do wybielania znajdują się również gotowe nakładki na zęby do samodzielnego formowania oraz niewielkie lampy halogenowe, które mają za zadanie poprawę i przyspieszenie efektów estetycznych. Stężenie nadtlenku wodoru w tych preparatach nie przekracza 6,5%. Badania kliniczne wykazały dużą skuteczność tego typu zabiegów (1-3). Przy właściwej higienie jamy ustnej efekt utrzymuje się przez pół roku, potem zabieg domowego wybielania zębów należy powtórzyć. Stosowanie preparatów do wybielania zębów może powodować występowanie skutków ubocznych (4-6). Najczęściej jest to nadwrażliwość zębów, która – jako efekt niepożądany – dotyczy większości pacjentów. Niepokojący jest fakt zupełnego braku nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem stosowania środków dostępnych w sprzedaży bezpośredniej. Przy nieodpowiedniej diecie i niezadowalającej higienie jamy ustnej zabiegi wybielania zębów mogą zaburzać równowagę w środowisku mikroflory jamy ustnej, prowadząc do chorób błony śluzowej i przyzębia. Badania prowadzone przez Kwiatkowską (7) oraz Wiśniewskiego (8) wykazały brak występowania skutków ubocznych podczas dwutygodniowego stosowania pasków wybielających, zawierających 5,3% nadtlenek wodoru. Natomiast Cubbon opisał przypadek młodej osoby, u której stwierdzono liczne uszkodzenia szkliwa w wyniku wybielania zębów preparatami ogólnie dostępnymi (9). American Dental Association oraz US Food and Drug Administration zwróciły się do producentów z sugestią przeprowadzenia dodatkowych badań w celu potwierdzenia zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa stosowania preparatów do wybielania zębów (10). Dostępne wyniki badań klinicznych wskazują, że stosowanie preparatów zawierających nadtlenek wodoru o umiarkowanym stężeniu jest zabiegiem bezpiecznym, a badania laboratoryjne nie wykazują istotnego wpływu na morfologię twardych tkanek zęba (11-14). Jednak w niektórych doniesieniach zwrócono uwagę na fakt zwiększonej adhezji bakterii próchnicotwórczych do powierzchni szkliwa (15-18) oraz do wypełnień stomatologicznych (19-25) po zabiegu wybielania zębów. Nieliczne są badania oddziaływania preparatów do wybielania zębów na aktywność próchnicy.
Cel pracy
Celem prezentowanej pracy była ocena wpływu stosowania preparatów do domowego wybielania zębów na stan próchnicy.
Materiał i metody

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Gerlach RW: A randomized clinical trial comparing a novel 5,3% hydrogen peroxide whitening strip to 10%, 15% and 20% carbamide peroxide tray-based bleaching systems. Compend Contin Dent Educ 2000; 21, 16-21. 2. Kugel G, Kastali S: Tooth whitening efficacy and safety: A randomized and controlled clinical trial. Compend Contin Dent Educ 2000; 21, 16-21. 3. Sagel PA, Jeffers ME, Gibb RD, Gerlach RW: Overview of a professional tooth-whitening system containing 6,5% hydrogen peroxide whitening strips. Compend Contin Educ Dent 2002; 9-15. 4. Redmond AF, Cherry DV, Bowers DE Jr: Acute illness and recovery in adult female rats following ingestion of a tooth whitener containing 6% hydrogen peroxide. Am J of Dent 1997; 10, 268-271. 5. Cooper J: Penetration of pulp chamber by carbamide peroxidebleaching agents. J Endo 1992; 18, 315-317. 6. Friedman S, Rostein I, Libfeld H et al.: Incidence of external root resorption and esthetic results in 58 bleaching pulpless teeth. Dental Traumatol 1988; 4, 23-26. 7. Kwiatkowska A, Mielczarek A: Miejscowe skutki uboczne stosowania nadtlenku wodoru jako głównego aktywnego składnika środków do wybielania zębów z żywą miazgą. Stomatol Współcz 2005; 12, 23-30. 8. Wiśniewski P, Mielczarek A, Strużycka I: Ocena efektów wybielania zębów z zastosowaniem pasków Whitestrips w populacji polskiej. Stomatol Współcz 2003; 10, 20-24. 9. Cubbon T, Ore D: Hard tissue and home tooth whiteners. CDS Review 1991; 85, 32-35. 10. Berry J: FDA says whiteners are drugs. ADA news 1991; 22, 1, 6, 7. 11. White DJ, Kozak KM, Zoladz JR et al.: Effect of tooth whitening gels on enamel and dentin ultrastructure – confocal laser scanning microscopy study. Comp Contin Educat Dent 2000; 21, 29-34. 12. Lopes GC, Bonissoni L, Baratieri LN, Monteiro S Jr: Effect of bleaching agents on the hardness and morphology of enamel. J Esthet Restor Dent 2002; 14, 24-30. 13. Ralph H, Leonard JR, Glenn E, Garland DS: Nightguard Vital Bleaching and Its Effect in enamel Surface Morphology. J Esthet Restor Dent 2001; 13, 132-139. 14. McCracken MS: Effect of vital bleaching on the hardness of enamel. Presented at the American Dental Association Student Table Clinic, Seattle, Oct. 1991. 15. Gurgan S, Bolay S, Alacam R: In vitro of bacteria to bleached or unbleached enamel surfaces. J Oral Rehab 1997; 24, 624-627. 16. Hosoya N, Honda K, Iino F, Arai T: Changes in enamel surface roughness and adhesion of streptococcus mutans to enamel after vital bleaching. J Dent 2003; 31, 543-548. 17. Heling I, Parson A, Rotstein I: Effect of bleaching agents on dentin permeability to streptococcus faecalis. J Endod 1995; 21, 540-542. 18. Titley KC, Torneck CD, Smith DC et al.: Scanning electron microscopy observations on the penetration and structure of resin tags in bleached and unbleached bovine enamel. J Endod 1991; 17, 72-75. 19. Dogan H, Mor C, Rotstain I, Strinberg D: Bacteria adherence to bleached surfaces of composite resin in vitro. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol, and Endodontol 1998; 86, 582-6. 20. Steinberg D, Mor C, Dogan H et al.: Effect salivary biofilm on the adherence of oral bacteria to bleached and non-bleached restorative material. Dent Mater 1999; 15, 14-20. 21. Satou J, Fukunaga A, Satou N: Streptococcal adherence on various restorative materials. J Dent Res 1988; 67, 588-591. 22. Yamato K, Noda H, Kimura K: Adherence of oral streptococci to composite resin restorative materials. J Dent 1989; 17, 225-229. 23. Satou J, Fukunaga A, Morikawa A, Matsumae N: Streptococcal adherence to uncoated and saliva – coated restoratives. J Oral Rehab 1991; 18, 421-429. 24. Shahal Y, Steinberg D, Bronshteyn M et al.: In vitro bacterial adherence onto pellicle-coated esthetic restorative materials. J Oral Rehab 1998; 25, 52-58. 25. Suljak JP, Reid D, Wood SM, McConnell RJ: Bacterial adhesion to dental amalgam and three resin composites. J Dent 1995; 23, 171-176. 26. Haywood VB, Drake M: Research on whitening makes news. NC Dent Rev 1990; 7-9. 27. Croll TP: Bleaching Sensitivity. J Am Dent Assoc 2003; 134, 1168. 28. Berry JH: What about whiteners? Safety concerns explored. J Am Dent Assoc 1990; 121, 222-225. 29. Christensen GJ: To bleach or not to bleach? J Am Dent Assoc 1991; 122, 64-65. 30. Jenny J, Cons NC, Kohout FJ: Relationship between dental aesthetic and attributions of self-confidence. J Dent Res 1990; 69, 204. 31. Basting RT, Campos MS: Beauty Keeps ‘EM BRUSHIN?’. J Am Dent Assoc 1995; 126, 558-b-560-b. 32. Alves EA, Alves FK, Campos Ede J, Mathias P: Susceptibility to caries like lesions after dental bleaching with different techniques. Quintessence Int 2007; 38, 404-409. 33. Pfarrer AM, White DJ, Featherstone JD: Anticaries profile qualification of an improved whitening dentifrice. J Clinic Dent 2001; 12, 30-33. Immunolo 2001; 16, 28-33. 34. Christensen GJ: Bleaching teeth: practitioner trends. J Am Dent Assoc 1997; 128, 16S-18S. 35. Alvin H: Updating tetracycline-stained teeth bleaching technique. Quintessence 1981; 1, 15-18. 36. Curtis JW, Dickinson GL, Downey MC et al.: Assessing the effects of 10 percent carbamide peroxide on oral soft tissues. J Am Dent Assoc 1996; 127, 1218-1223. 37. Powell LV, Bales DJ: Tooth bleaching: its effect on oral tissues. J Am Dent Assoc 1991; 122, 50-54. 38. Marjorie K: Health care or beauty treatment? J Am Dent Assoc 2002; 133, 1156-1157. 39. Flaitz CM, Hicks JM: Effects of carbamide peroxide whitening agents on enamel surface and caries-like lesions formation: An SEM and polarized light microscopic in vitro study. J Dent Child 1996; 249-256.
otrzymano: 2011-11-07
zaakceptowano do druku: 2011-11-24

Adres do korespondencji:
*Sylwia Małgorzata Słotwińska
Zakład Stomatologii Zachowawczej IS WUM
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 18
tel.: (22) 502 20 32, 502 20 26
fax: (22) 502 20 38
e-mail: sylwia_slotwinska@yahoo.com

Nowa Stomatologia 4/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia