Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2012, s. 11-14
*Anna Kędzia1, Maria Wierzbowska1, Andrzej Kufel2, Marek Ciecierski2
Wrażliwość bakterii beztlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych na Dentosept
Susceptibility of anaerobic bacteria isolated from the carotid atherosclerotic plaque to dentosept
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
2Oddział Chirurgii Naczyniowej, Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku
Ordynator: dr med. Marek Ciecierski
Summary
The investigation of aetiology of atherosclerosis shows close relationships between inflammatory processes and the evolution of plaques. Chronic dental infections are strongly associated with atherosclerosis. Recent publication suggest connection between periodontitis and main periodontal bacterial pathogens (especially anaerobes) and atherosclerosis. Herbal drugs (e.g. Dentosept) are more and more frequently used in prophylactic and therapy of oral cavity infections. The aim of this study was evaluation the susceptibility of anaerobic bacteria to Dentosept. A total of 23 strains anaerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques was tested. The susceptibility (MIC) of anaerobes was determined by means of plate dilution techniques, in Brucella agar, supplemented with 5% sheep blood. Inoculum containing 105 CFU/spot was seeded with Steers replicator upon the surface agar. Incubation was performed in anaerobic yar in anaerobic conditions, at 37°C for 48 hrs. The MIC was interpreted as the lowest concentration Dentosept inhibiting the growth of anaerobic strains. The results indicated, that the strains from Gram-negative rods from genus of Tannerella forsythia were the most sensitive to Dentosept (MIC ≤ 0,3 mg/ml). The strains from genus of Porphyromonas gingivalis and Fusobacterium nucleatum were less sensitive to this herbal drug (MIC in ranges 0,6 -≥ 2,0 mg/ml). From among Gram-positive anaerobes the most sensitive were the strains Micrococcus micros (MIC < 0,3 mg/ml). The Gram-positive rods from genera of Propionibacterium and Actinomyces were less sensitive to Dentosept. MIC of the strains were the ranges from ≤ 0,3 to ≥ 2,0 mg/ml. The Dentosept was the more active against Gram-positive bacteria than Gram-negative rods.Bakterie beztlenowe stanowią przeważający składnik flory fizjologicznej jamy ustnej. Ich liczba w różnych jej okolicach wynosi od 108 do 1011/g lub ml. Beztlenowce występują w ślinie, na błonach śluzowych, w kieszonkach przyzębnych oraz w tworzonej na powierzchni zębów tzw. bakteryjnej płytce nazębnej. Niektóre gatunki bakterii mogą w sprzyjających warunkach stać się patogenne i powodować zakażenia nie tylko w obrębie jamy ustnej, ale też innych narządów. Prowadzone od kilkunastu lat badania dotyczące miażdżycy tętnic wskazują, że wśród ważnych czynników przyczyniających się do jej rozwoju jest proces zapalny. Prowadzone w ostatnich latach badania udowodniły, że przewlekłe zakażenia bakteryjne i wirusowe mogą zapoczątkować miażdżycę albo podtrzymać jej rozwój. Wśród drobnoustrojów, których rola w tym procesie została wykazana, były między innymi bakterie z gatunku Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter pylori, a także wirusy, tj. Cytomegalovirus, Herpes simplex i Hepatitis virus A (1-7). Obecnie coraz częściej podkreśla się, że drobnoustroje, które powodują choroby przyzębia, mogą stanowić ważny czynnik w rozwoju miażdżycy tętnic.
Badania prowadzone przez Spahra i wsp. (8) wskazały na istnienie zależności między ogólną liczbą drobnoustrojów występujących w patologicznych kieszonkach przyzębnych, a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca. W innych doświadczeniach Zaremba i wsp. (9) udowodnili, że niektóre drobnoustroje obecne w kieszonkach przyzębnych również występowały w blaszce miażdżycowej naczyń wieńcowych. Wykorzystując metodę molekularną PCR kolejni autorzy (10, 11) wykryli w blaszkach miażdżycowych drobnoustroje, w tym beztlenowe, wyjątkowo patogenne dla tkanek przyzębia. Z powyższego wynika, że zarówno zapobieganie, jak i leczenie choroby przyzębia jest istotnie ważne, szczególnie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.
Coraz częściej w profilaktyce i terapii chorób w obrębie jamy ustnej stosuje się preparaty roślinne. Jednym z takich leków jest Dentosept (Phytopharm). Zawiera on płynne wyciągi z ziela tymianku, mięty pieprzowej, dębu, koszyczków rumianku i kłączy tataraku. Wśród składników występują: 1,8-cyneol, α- i β-pinen, triterpeny, alkohole seskwiterpenowe, kwasy fenolowe, flawonoidy i garbniki. Zawartość różnych olejków eterycznych zapewnia działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe preparatu (12-22). Badania potwierdziły aktywność zarówno Dentoseptu, jak i olejków eterycznych, bądź ich składników, wobec niektórych bakterii beztlenowych wyizolowanych z zakażeń jamy ustnej (18, 20-23). Ponieważ bakterie beztlenowe powodujące choroby przyzębia mogą być obecne w blaszce miażdżycowej, autorzy postanowili ocenić działanie wyhodowanych z takich materiałów beztlenowców na Dentosept.
Cel pracy
Celem pracy było oznaczenie wrażliwości na Dentosept bakterii beztlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych umiejscowionych w tętnicach szyjnych.
Materiał i metody
Blaszki miażdżycowe zostały pobrane aseptycznie w czasie zabiegu operacyjnego udrażniania tętnic szyjnych od 30 pacjentów. Wycinki tętnic umieszczano w pojemniku z płynem transportowym przygotowanym metodą PRAS (24, 25) i w ciągu 1 godziny dostarczano do laboratorium. Następnie materiały były posiewane na podłoża wybiórcze i wzbogacone, z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Posiewy inkubowano przez 10-14 dni w anaerostatach w atmosferze gazów: 10% C02, 10% H2 i 80% N2, w obecności katalizatora palladowego i wskaźnika warunków beztlenowych. Wyizolowane szczepy bakterii beztlenowych klasyfikowano zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami (24-26). Identyfikacja obejmowała morfologię kolonii, cechy biochemiczne (testy API 20A firmy bioMerieux), wytwarzanie z glukozy kwasów tłuszczowych (od C1 do C6) oraz kwasu mlekowego, bursztynowego i fumarowego metodą chromatografii gazowej i zdolności do fluorescencji w promieniach UV (24 -26).
Badaniu wrażliwości na Dentosept (Phytopharm) poddano 23 szczepy należące do rodzajów: Prevotella (4 szczepy), Porphyromonas (4), Tannerella (2), Fusobacterium (3), Micromonas (1), Finegoldia (3), Propionibacterium (4) i Actinomyces (2) oraz 4 szczepy wzorcowe z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Fusobacterium nucleatum ATCC 25585, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337 i Propionibacterium acnes ATCC 11827.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ridker PM, Hennekens CH, Stamper MJ i wsp. Prospective study of herpes simplex virus, cytomegalovirus, and the risk of future myocardial infraction and stroke. Circulation 1998; 98:2796-9. 2. Zhu JH, Quyyumi AA, Norman JE i wsp. Effect of total pathogen burden on coronary artery disease risk and C-reactive protein levels. Am J Cardiol 2000; 85(2):140-6. 3. Ameriso SF, Fridman EA, Leiguarda RC i wsp. Detection of Helicobacter pylori in human carotid atherosclerotic plaquas. Stroke 2001; 32:385-91. 4. Farsak B, Yildirir A, Akyon Y i wsp. Detection of Chlamydia pneumonia and Helicobacter pylori DNA in human atherosclerotic plaques by PCR. J Clin Microbiol 2000; 38(12): 4408-11. 5. Kaplan M, Yavuz SS, Cinar B i wsp. Detection of Chlamydia pneumonia and Helicobacter pylori in atherosclerotic plaques of carotid artery by polymerase chain reaction. Int Infect Dis 2006; 10(2):116-23. 6. Kędzia A, Ciecierski M, Wierzbowska M i wsp. Isolation of Helicobacter pylori from femoral or iliac atherosclerotic plaques. Acta Angiol 2010; 16(13):129-34. 7. Melnic JL, Hu C, Burek J i wsp. Cytomegalovirus DNA in arterial walls of patients with atherosclerosis. J Med Virol 1994; 42:170-4. 8. Spahr A, Klein E, Khuseyinova N i wsp. Periodontal infections and coronary heart disease. Arch Intern Med 2006; 166:544-59. 9. Zaremba M, Górska R, Suwalski P. Ocena występowania bakterii związanych z chorobą przyzębia w blaszce miażdżycowej naczyń wieńcowych. Czas Stomatol 2005; 58(5):293-311. 10. Chin B. Multiple infection in carotid atherosclerotic plaques. Am Heart J 1999; 138:534-6. 11. Carvini F, Sambi V, Moter A i wsp. Molecular detection of Treponema denticola and Porphyromonas gingivalis in carotid and aortic atheromatous plaques by FISH: raport of two cases. J Med Microbiol 2005; 54:93-6. 12. Inoue S, Takizawa T, Yamaguchi H. Antibacterial activity of essential oils and their major constituents against respiratory tract pathogens by gaseous contact. J Antimicrob Chemother 2001; 47:507-73. 13. Kalemba D, Kunicka A. Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Curr Med Chem 2003; 10:813-29. 14. Paulo A. Antimicrobial properties of essential oil constituents. Int J Aromather 2001; 11(3):126-33. 15. Kędzia B. Przeciwdrobnoustrojowe działanie Ol. Chamomille i jego składników. Herba Pol 1991; 37(1):29-38. 16. Azaz AD, Irtem HA, Kurkucuoglu M i wsp. Composition and the in vitro antimicrobial activities of the essential oils of some Thymus species. Z Naturforsch 2004; 59(1-2): 75-80. 17. Prabuseenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S. In vitro antibacterial activity of some plant essential oils. BMC Complement Altern Med 2006; 6:39-43. 18. Kędzia A. Działanie olejku z mięty pieprzowej (Oleum Menthe piperitae) na bakterie beztlenowe. Post Fitoter 2007; 4:182-6. 19. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. J Appl Microbiol 1999; 86:985-92. 20. Kędzia A. Ocena wrażliwości bakterii beztlenowych na olejek tymiankowy. Post Fitoter 2006; 6(3):131-5. 21. Kusiak A, Kędzia A, Bochniak M i wsp. The activity in vitro of sage essentials oil (Ol. Salviae) against bacteria isolated from infections of oral cavity. Pol J Environ Study 2009; 18(6A):132-6. 22. Kusiak A, Kędzia A, Molenda-Ciszewska B i wsp. Działanie olejku z mięty pieprzowej na bakterie beztlenowe. Dent Med Probl 2010; 47(3):334-8. 23. Kędzia A. Działanie Dentoseptu na bakterie beztlenowe wyizolowane z kieszonek dziąsłowych. Czas Stomatol 2000; 53(8):479-84. 24. Kałowski M, Kędzia A. Nieprzetrwalnikujące bakterie beztlenowe. W: Diagnostyka mikrobiologiczna w medycynie (Kędzia W red.). PZWL, Warszawa 1990. 25. Holdeman LV, Cato EP, Moore WEC. Anaerobe Laboratory Manual. VPI 4th ed. Blaksburg, 1977. 26. Forbes BA, Sahn DF, Weissfeld AS. Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology, 12th ed. Mosby Elsevier, St. Louis 2007. 27. National Committee for Clinical Laboratory Standards Methods for antimicrobial susceptibility testing of anaerobic bacteria: approved standard. 6th ed. M11-M6. PA NCCLS. Wayne 2003.
otrzymano: 2012-01-05
zaakceptowano do druku: 2012-01-28

Adres do korespondencji:
*dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-21-85
e-mail: zmju@amg.gda.pl

Postępy Fitoterapii 1/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii