Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2012, s. 11-14
*Anna Kędzia1, Maria Wierzbowska1, Andrzej Kufel2, Marek Ciecierski2
Wrażliwość bakterii beztlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych na Dentosept
Susceptibility of anaerobic bacteria isolated from the carotid atherosclerotic plaque to dentosept
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
2Oddział Chirurgii Naczyniowej, Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku
Ordynator: dr med. Marek Ciecierski
Summary
The investigation of aetiology of atherosclerosis shows close relationships between inflammatory processes and the evolution of plaques. Chronic dental infections are strongly associated with atherosclerosis. Recent publication suggest connection between periodontitis and main periodontal bacterial pathogens (especially anaerobes) and atherosclerosis. Herbal drugs (e.g. Dentosept) are more and more frequently used in prophylactic and therapy of oral cavity infections. The aim of this study was evaluation the susceptibility of anaerobic bacteria to Dentosept. A total of 23 strains anaerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques was tested. The susceptibility (MIC) of anaerobes was determined by means of plate dilution techniques, in Brucella agar, supplemented with 5% sheep blood. Inoculum containing 105 CFU/spot was seeded with Steers replicator upon the surface agar. Incubation was performed in anaerobic yar in anaerobic conditions, at 37°C for 48 hrs. The MIC was interpreted as the lowest concentration Dentosept inhibiting the growth of anaerobic strains. The results indicated, that the strains from Gram-negative rods from genus of Tannerella forsythia were the most sensitive to Dentosept (MIC ≤ 0,3 mg/ml). The strains from genus of Porphyromonas gingivalis and Fusobacterium nucleatum were less sensitive to this herbal drug (MIC in ranges 0,6 -≥ 2,0 mg/ml). From among Gram-positive anaerobes the most sensitive were the strains Micrococcus micros (MIC < 0,3 mg/ml). The Gram-positive rods from genera of Propionibacterium and Actinomyces were less sensitive to Dentosept. MIC of the strains were the ranges from ≤ 0,3 to ≥ 2,0 mg/ml. The Dentosept was the more active against Gram-positive bacteria than Gram-negative rods.
Bakterie beztlenowe stanowią przeważający składnik flory fizjologicznej jamy ustnej. Ich liczba w różnych jej okolicach wynosi od 108 do 1011/g lub ml. Beztlenowce występują w ślinie, na błonach śluzowych, w kieszonkach przyzębnych oraz w tworzonej na powierzchni zębów tzw. bakteryjnej płytce nazębnej. Niektóre gatunki bakterii mogą w sprzyjających warunkach stać się patogenne i powodować zakażenia nie tylko w obrębie jamy ustnej, ale też innych narządów. Prowadzone od kilkunastu lat badania dotyczące miażdżycy tętnic wskazują, że wśród ważnych czynników przyczyniających się do jej rozwoju jest proces zapalny. Prowadzone w ostatnich latach badania udowodniły, że przewlekłe zakażenia bakteryjne i wirusowe mogą zapoczątkować miażdżycę albo podtrzymać jej rozwój. Wśród drobnoustrojów, których rola w tym procesie została wykazana, były między innymi bakterie z gatunku Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter pylori, a także wirusy, tj. Cytomegalovirus, Herpes simplex i Hepatitis virus A (1-7). Obecnie coraz częściej podkreśla się, że drobnoustroje, które powodują choroby przyzębia, mogą stanowić ważny czynnik w rozwoju miażdżycy tętnic.
Badania prowadzone przez Spahra i wsp. (8) wskazały na istnienie zależności między ogólną liczbą drobnoustrojów występujących w patologicznych kieszonkach przyzębnych, a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca. W innych doświadczeniach Zaremba i wsp. (9) udowodnili, że niektóre drobnoustroje obecne w kieszonkach przyzębnych również występowały w blaszce miażdżycowej naczyń wieńcowych. Wykorzystując metodę molekularną PCR kolejni autorzy (10, 11) wykryli w blaszkach miażdżycowych drobnoustroje, w tym beztlenowe, wyjątkowo patogenne dla tkanek przyzębia. Z powyższego wynika, że zarówno zapobieganie, jak i leczenie choroby przyzębia jest istotnie ważne, szczególnie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.
Coraz częściej w profilaktyce i terapii chorób w obrębie jamy ustnej stosuje się preparaty roślinne. Jednym z takich leków jest Dentosept (Phytopharm). Zawiera on płynne wyciągi z ziela tymianku, mięty pieprzowej, dębu, koszyczków rumianku i kłączy tataraku. Wśród składników występują: 1,8-cyneol, α- i β-pinen, triterpeny, alkohole seskwiterpenowe, kwasy fenolowe, flawonoidy i garbniki. Zawartość różnych olejków eterycznych zapewnia działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe preparatu (12-22). Badania potwierdziły aktywność zarówno Dentoseptu, jak i olejków eterycznych, bądź ich składników, wobec niektórych bakterii beztlenowych wyizolowanych z zakażeń jamy ustnej (18, 20-23). Ponieważ bakterie beztlenowe powodujące choroby przyzębia mogą być obecne w blaszce miażdżycowej, autorzy postanowili ocenić działanie wyhodowanych z takich materiałów beztlenowców na Dentosept.
Cel pracy
Celem pracy było oznaczenie wrażliwości na Dentosept bakterii beztlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych umiejscowionych w tętnicach szyjnych.
Materiał i metody
Blaszki miażdżycowe zostały pobrane aseptycznie w czasie zabiegu operacyjnego udrażniania tętnic szyjnych od 30 pacjentów. Wycinki tętnic umieszczano w pojemniku z płynem transportowym przygotowanym metodą PRAS (24, 25) i w ciągu 1 godziny dostarczano do laboratorium. Następnie materiały były posiewane na podłoża wybiórcze i wzbogacone, z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Posiewy inkubowano przez 10-14 dni w anaerostatach w atmosferze gazów: 10% C02, 10% H2 i 80% N2, w obecności katalizatora palladowego i wskaźnika warunków beztlenowych. Wyizolowane szczepy bakterii beztlenowych klasyfikowano zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami (24-26). Identyfikacja obejmowała morfologię kolonii, cechy biochemiczne (testy API 20A firmy bioMerieux), wytwarzanie z glukozy kwasów tłuszczowych (od C1 do C6) oraz kwasu mlekowego, bursztynowego i fumarowego metodą chromatografii gazowej i zdolności do fluorescencji w promieniach UV (24 -26).
Badaniu wrażliwości na Dentosept (Phytopharm) poddano 23 szczepy należące do rodzajów: Prevotella (4 szczepy), Porphyromonas (4), Tannerella (2), Fusobacterium (3), Micromonas (1), Finegoldia (3), Propionibacterium (4) i Actinomyces (2) oraz 4 szczepy wzorcowe z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Fusobacterium nucleatum ATCC 25585, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337 i Propionibacterium acnes ATCC 11827.
Do oznaczenia wrażliwości bakterii beztlenowych wykorzystano metodę seryjnych rozcieńczeń preparatu w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy (27). Bezpośrednio przed badaniem Dentosept rozcieńczano w jałowej wodzie destylowanej w zakresie stężeń od 0,3 do 20,0 mg/ml. Inokulum zawierające 105 CFU/kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię podłoży zawierających odpowiednie stężenia Dentoseptu. Podłoże agarowe bez preparatu stanowiło kontrolę wzrostu ocenianych szczepów. Inkubację podłoży prowadzono w 37°C w anaerostatach w warunkach beztlenowych przez 48 godzin. Za MIC uznawano takie najmniejsze rozcieńczenia preparatu, które całkowicie hamowały wzrost bakterii beztlenowych.
Wyniki i ich omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2012-01-05
zaakceptowano do druku: 2012-01-28

Adres do korespondencji:
*dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-21-85
e-mail: zmju@amg.gda.pl

Postępy Fitoterapii 1/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii